Ktl-icon-tai-lieu

Một số từ viết tắt thông dụng trong Tiếng Anh

Được đăng lên bởi Nhất Hóa Busitar
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số từ viết tắt thông dụng trong Tiếng Anh 
­ M.C : master of ceremony ( người dẫn chương trình )
­ A.V : audio_visual (nghe nhìn)
­ C/C : carbon copy ( bản sao )
­ P. S : postscript ( tái bút )
­ e.g : exempli gratia ( ví dụ , chẳng hạn )
­ etc : et cetera (vân vân )
­ W.C : Water_closet (nhà vệ sinh )
­ ATM : automatic teller machine ( máy thanh toán tiền tự động)
­ VAT : value addex tax (thuế giá trị gia tăng )
­ AD : Anno Domini : years after Christ's birth (sau công nguyên )
­ BC : before Christ ( trước công nguyên )
­ a.m : ante meridiem ( nghĩa là trước buổi trưa )
­ p.m : post meridiem ( nghĩa là sau buổi trưa )
­ ENT ( y học ) : ear , nose , and throat (tai , mũi , họng )
­ I.Q : intelligence quotient ( chỉ số thông minh )
­ B.A : bachelor of arts (cử nhân văn chương )
­ A.C : alternating current (dòng điện xoay chiều )
­ APEC : Asia­Pacific Economic Cooperation : Tổ chức hợp tác kinh tế Châu Á ­ Thái Bình Dương
­ AFC : Asian Football Confederation : Liên đoàn bóng đá Châu Á
­ AFF : Asean Football Federation : Liên đoàn bóng đá Dong Nam Á .
­ ASEM : Asia­ Europe Meeting : Hội nghị thượng đỉnh Á­ Âu.
­ ADF : Asian Development Fund : Quỹ phát triên Châu Á.
­ HDD : Hard Disk Drive : Ổ đĩa cứng
­ FDD : Floppy disk drive : Ổ đĩa mềm
­ LCD : Liquid Crystal Display : Màn hình tinh thể lỏng.

...
M t s t vi t t t thông d ng trong Ti ng Anh ế ế
- M.C : master of ceremony ( ng i d n ch ng trình )ườ ươ
- A.V : audio_visual (nghe nhìn)
- C/C : carbon copy ( b n sao )
- P. S : postscript ( tái bút )
- e.g : exempli gratia ( ví d , ch ng h n )
- etc : et cetera (vân vân )
- W.C : Water_closet (nhà v sinh )
- ATM : automatic teller machine ( máy thanh toán ti n t đ ng)
- VAT : value addex tax (thu giá tr gia tăng )ế
- AD : Anno Domini : years after Christ's birth (sau công nguyên )
- BC : before Christ ( tr c công nguyên )ướ
- a.m : ante meridiem ( nghĩa là tr c bu i tr a )ướ ư
- p.m : post meridiem ( nghĩa là sau bu i tr a ) ư
- ENT ( y h c ) : ear , nose , and throat (tai , mũi , h ng )
- I.Q : intelligence quotient ( ch s thông minh )
- B.A : bachelor of arts (c nhân văn ch ng ) ươ
- A.C : alternating current (dòng đi n xoay chi u )
- APEC : Asia-Pacific Economic Cooperation : T ch c h p tác kinh t Châu Á - Thái Bình D ng ế ươ
- AFC : Asian Football Confederation : Liên đoàn bóng đá Châu Á
- AFF : Asean Football Federation : Liên đoàn bóng đá Dong Nam Á .
- ASEM : Asia- Europe Meeting : H i ngh th ng đ nh Á- Âu. ượ
- ADF : Asian Development Fund : Qu phát triên Châu Á.
- HDD : Hard Disk Drive : đĩa c ng
- FDD : Floppy disk drive : đĩa m m
- LCD : Liquid Crystal Display : Màn hình tinh th l ng.
Một số từ viết tắt thông dụng trong Tiếng Anh - Người đăng: Nhất Hóa Busitar
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Một số từ viết tắt thông dụng trong Tiếng Anh 9 10 361