Ktl-icon-tai-lieu

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp

Được đăng lên bởi Duong Minh Chien
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 3763 lần   |   Lượt tải: 7 lần
A. Trợ từ - ??
1. Danh từ + ?/?
Là trợ từ chủ ngữ, đứng sau các danh từ làm chủ ngữ. Ngoài ra còn các trợ từ khác như “–??
”, “(?)?”
?
?
Dùng khi danh từ làm chủ ngữ đứng ở đầu Dùng khi danh từ làm chủ ngữ đứng ở đầu
câu, có đuôi từ kết thúc là một phụ âm
câu, có đuôi từ kết thúc là một nguyên âm
Cấu trúc:
?:
? + ? = ??
??:
?? + ? =
???
??:
?? + ? =
???
??:
?? + ? =
???
Ví dụ:
- ?? ???: trời mưa
- ???? ?????: Tiếng Hàn khó
- ??? ????: Em gái đẹp thế
- ??? ????: Không còn thời gian
Lưu ý:
* Khi kết hợp với các đại từ như ?, ?, ?, ?? làm chủ ngữ thì biến thành ??, ??, ??,
??.
* Trong khẩu ngữ và văn viết có khi lược bỏ không dùng tới.
- ? ??(?) ????: Người đó là ai thế?
- ?(?) ?? ???: Mày đi đâu đấy?
2. Danh từ + ?/?
Là trợ từ đuợc đặt đằng sau danh từ khi danh từ đó đuợc dùng làm tân ngữ chỉ mục đích trả
lời cho câu hỏi “gì,cái gì”
?
?
Dùng khi danh từ có đuôi kết thúc là phụ âm Dùng khi danh từ có đuôi kết thúc là nguyên
âm
Cấu trúc:
?:
? + ? = ??
??:
?? + ? = ???
Ví dụ:
- ???? ?????: Tôi học tiếng Hàn
- ?? ??? ???: Tôi xem báo hàng ngày

- ?? ??? ?????: Tôi thích thể dục
- ???? ??? ???: Mẹ mua trái cây
Lưu ý:
* Trong khẩu ngữ hoặc trong một số trường hợp, danh từ kết thúc bằng phụ âm thì “?” được
đọc hoặc viết gắn liền với danh từ đó.
- ?? ?? ?? ????: Xem phim và uống cà phê
- ? ???: Làm cái gì đấy?
* Trong khẩu ngữ và văn viết thì “?” có khi bị lược bỏ không dùng tới.
- ??(?) ? ???: Anh có giỏi tiếng anh không?
- ?(?) ?????: ăn cơm chưa?
3. Danh từ + ?
Đi cùng danh từ với nghĩa: cũng, cùng
Cấu trúc:
?:
? + ? = ?? (Tôi cũng)
??:
?? + ? = ??? (Bạn cũng)
Có nghĩa giống như ?, ??, ??, đặt sau danh từ, có nghĩa cũng, đồng thời, bao hàm.
Ví dụ:
- ?? ?????: Tôi cũng là học sinh
- ??? ? ??, ??? ???: Hát cũng hay mà học cũng giỏi
- ?? ?? ?? ???? ??: Tôi không có tiền cũng không có việc làm
- ??? ????: Cậu cũng uống cà phê chứ?
* Có lúc dùng để nhấn mạnh, đặt sau danh từ, động từ vv… chỉ mức độ.
Ví dụ:
- ???? ??? ????: Ở Hàn cũng có hoa anh đào
- ????? ?? ??: Ngày chủ nhật cũng làm
- ? ???? ? ??? ??: Chẳng đẹp mà cũng chẳng xấu
- ??? ?? ????: Bị đau nên cơm cũng không ăn đuợc
4. Danh từ + ?/?
Đặt sau danh từ nhằm nhấn mạnh chủ thể của câu văn hoặc nhẳm chỉ sự so sánh đối chiếu .
?
?
Dùng khi danh từ có đuôi kết thúc là phụ âm Dùng khi danh từ có đuôi kết thúc là nguyên
âm
Cấu trúc:
?:
? + ? = ??
???: ??? + ? = ????
Ví dụ:
- ?? ????. ??? ????: Có sách, không có từ điển

- ??? ????. ???? ????: Xe buýt chạy chậm, tàu điện chạy nhanh.
- ??? ?? ???: Cái này là hàng n...
A. Trợ từ -
??
1. Danh từ +
?
/
?
trợ từ chủ ngữ, đng sau các danh từ làm chủ ngữ. Ngoài ra còn các trợ từ khác như
??
”, “(
?
)
?
? ?
Dùng khi danh từ làm chủ ng đứng đầu
câu, có đuôi từ kết thúc là một phụ âm
Dùng khi danh từ làm chủ ngữ đứng đầu
câu, có đuôi từ kết thúc là một nguyên âm
Cấu trúc:
?
:
?
+
?
=
?
?
??
:
??
+
?
=
??
?
??
:
??
+
?
=
??
?
??
:
??
+
?
=
??
?
Ví dụ:
-
?
?
???
: trời mưa
-
???
?
?????
: Tiếng Hàn khó
-
??
?
????
: Em gái đẹp thế
-
??
?
????
: Không còn thời gian
L u ý:ư
*
Khi k t h p v i các i t nh ế đạ ư
?
,
?
,
?
,
??
làm ch ng thì bi n thành ế
??
,
??
,
??
,
??
.
* Trong khẩu ngữ và văn viết có khi lược bỏ không dùng tới.
-
?
??
(
?
)
???
?: Người đó là ai thế?
-
?
(
?
)
??
??
?: Mày đi đâu đấy?
2. Danh từ +
?
/
?
trợ từ đuợc đặt đằng sau danh từ khi danh từ đó đuợc dùng làm tân ngữ chỉ mục đích trả
lời cho câu hỏi “gì,cái gì”
? ?
Dùng khi danh từ có đuôi kết thúc là phụ âm Dùng khi danh từ đuôi kết thúc nguyên
âm
Cấu trúc:
?
:
?
+
?
=
?
?
??
:
??
+
?
=
??
?
Ví dụ:
-
???
?
?????
: Tôi học tiếng Hàn
-
??
??
?
???
: Tôi xem báo hàng ngày
Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp - Người đăng: Duong Minh Chien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp 9 10 632