Ktl-icon-tai-lieu

ngữ pháp tiếng nhật

Được đăng lên bởi Doanh Tran
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 2656 lần   |   Lượt tải: 2 lần
完全マスター

日本語能力試験

2級

文法

阮登貴

完全マスター
日本語能力試験2級
文法

編集・翻訳 阮登貴 武氏河宣
神戸・河内 2008
1

完全マスター

日本語能力試験

2級

文法

阮登貴

目次
1

~として(は)/~としても/~としての ............................................................................................. 7

2

~とともに..................................................................................................................................................... 7

3

~において(は)/~においても/~における ..................................................................................... 8

4

~に応じて/~に応じ/~に応じた ......................................................................................................... 8

5

~にかわって/~にかわり ......................................................................................................................... 8

6

~に比べて/~に比べ ................................................................................................................................. 9

7

~にしたがって/~にしたがい

8

~につれて/~につれ ................................................................................................................................. 9

9

~に対して(は)/~に対し/~に対しても/~に対する ............................................................... 10

従い/したがい ............................................................................. 9

10

~について(は)/~につき/~についても/~についての ....................................................... 10

11

~にとって(は)/~にとっても/~にとっての ........................................................................... 10

12

~に 伴 って/~に伴い/~に伴う ..................................................................................................... 11

13

~によって/~により/~による/~によっては ........................................................................... 11

14

~によると/~によれば ....................................................................................................................... 12

15

~を中心に(して)/~を中心として ............................................................................................... 13

16

~を問わず/~は問わず...................................................................................................................... 13

17

~をはじめ/~をはじめとする ........................................................................................................... 13

18

~をもとに/~を元にして ................................................................................................................... 14

19

~上(に).................................................................................................................
完全マスター 日本語能力試験 2級 文法 阮登貴
1
完全マスター
日本語能力試験2級
文法
編集・翻訳 阮登貴 武氏河宣
神戸・河内 2008
ngữ pháp tiếng nhật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ngữ pháp tiếng nhật - Người đăng: Doanh Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
ngữ pháp tiếng nhật 9 10 264