Ktl-icon-tai-lieu

Nhật Bản NHK WORLD1

Được đăng lên bởi Võ Trí Tuấn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 196 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ॎञख

BÀIE1 YÔKOSO
எ म॔থॼदघ
SHIZUOKA
ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
WATASHI WA ANNA DESU

28
29

CHIKAKU DE MIRU TO,

30

ÔKII DESU NE

MÔ SUKOSHI SHASHIN O TORITAI

32

ҩҩҩҩҩҩҩҩҩ

33

ҩҩҩҩҩҩҩҩ

34

DESU

ॎञख

॔থॼ
मगीऽखथ‫ ؛‬எ म॔থॼदघ‫؛‬
Xin chào.
MÔ HACHIJÛNI SAI DESU YO
ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
HAJIMEMASHITE.
Anna
Tôi là Anna.
32
FUTON WATASHI
NO HÔ WA
GA ANNA
SUKI DESU
ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
DESU.

31

35
36

मगीऽखथ‫؛‬औऎैदघ‫؛‬
Xin chào.
33 औऎैANNA-SAN
NI AGEMASU
ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
HAJIMEMASHITE.
Sakura
Tôi là Sakura.
34
YAWARAKAKUTE OISHII DESU
ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
SAKURA DESU.
बऋ

35 ॔থॼKUREJITTO
KÂDOःखऽघ‫؛‬
WA TSUKAEMASU KA
ेौखऎउൢ

37
38

ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
Rất
hân hạnh được làm quen.

39

Anna

YOROSHIKU ONEGAI SHIMASU.
BENKYÔ SHINAKEREBA NARIMASEN
ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
40
औऎै
ऒठैऒज‫؛‬
Tôi cũng rất hân hạnh được gặp chị.
37 SakuraFUJISANKOCHIRAKOSO.
O MITARI, OSUSHI O TABETARI SHIMASHITA
ҩҩ
41

36

ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ

38

KASHIKOMARIMASHITA

39

KAZE DA

40

ATAMA GA ZUKIZUKI SHIMASU

42

ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ

43

ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ

44

GAKUEN-SAI NI IKU KOTO GA DEKITE,
41
⋇  Danh từ A
A:$Danh từ B'(68  [A] là [B]
TANOSHIKATTA DESU
ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ

4542

TO OMOIMASU

 Mẫu ngữ pháp

 卲:$là trợ từ biểu thị danh từ đứng trước nó là chủ đề của câu.

DORE GA

ICHIBAN OISHII KANA

卲Danh từ B thêm '(68 thành vị ngữ.

43
 

47

ҩҩҩҩҩ

48

WAGASHI O TABETE KARA, MACCHA O NOMIMASU

⋈   Chữ viết tiếng Nhật


46

  

OTANJÔBI OMEDETÔ

Ń Các bảng chữ cái tiếng Nhật : Xem trang 56, 57
ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ

 卲 Tiếng Nhật có 3 loại chữ: +LUDJDQD, .DWDNDQD và .DQML, mỗi loại có một vai trò riêng.


KIKOKUSURU MAE NI, YUKI O MIRU KOTO GA DEKITE
SHIAWASE DESU

Từ tượng thanh và tượng hình

ҩҩҩҩҩҩҩҩ

51

ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ

52

NIHONGO-KYÔSHI NI NARU NO GA YUME DESU


48

IROIRO OSEWA NI NARIMASHITA 


49
50

ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ

47


46

DÔSHITE DESHÔ KA
ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
Ví dụ::$7$6+,:$$11$'(68Tôi
là Anna.


44

45

ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
321
 
[Phụ lục] Tính từ /Từ để đếm ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ


53


Động từҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ

54


Bảng chữ cái tiếng Nhật ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ


56Tại trường đại học

Tại kí túc xá

Tiếng vỗ một loại trống nhỏ đặt trên ...
www.nhk.or.jp/lesson/vietnamese
- 5 -
Bn quyn thuc v NHK WORLD © phát hành 4/2015
Mu ng pháp
BÀI 1
ॎञख
म॔থॼदघ
WATASHI WA ANNA DESU
Danh t A:$Danh t B'(68[A] là [B]
A
A
卲:$là tr t biu th danh t đứng trước nó là ch đề ca câu.
卲Danh t B thêm '(68 thành v ng.
Ví d::$7$6+,:$$11$'(68Tôi là Anna.
Ch viết tiếng Nht  Ń
Các bng ch cái tiếng Nht : Xem trang 56, 57
 Tiếng Nht có 3 loi ch: +LUDJDQD, .DWDNDQD.DQML, mi loi có mt vai trò riêng.
T tượng thanh và tượng hình
Tiếng v mt loi trng nh đặt trên vai,
nhc c thuc b gõ ca Nht
Tiếng v nh lên vai người khác
॔থॼ
Anna
मगीऽखथ؛
ॎञख
म॔থॼदघ؛
HAJIMEMASHITE.
WATASHI WA ANNA DESU.
Xin chào.
Tôi là Anna.
औऎै
Sakura
मगीऽखथ؛औऎैदघ؛
HAJIMEMASHITE.
SAKURA DESU.
Xin chào.
Tôi là Sakura.
॔থॼ
Anna
ेौखऎउൢ
बऋ
ःखऽघ؛
YOROSHIKU ONEGAI SHIMASU.
Rt hân hnh được làm quen.
औऎै
Sakura
ऒठैऒज؛
KOCHIRAKOSO.
Tôi cũng rt hân hnh được gp ch.
321
-
5
-
www.nhk.or.jp/lesson/vietnamese/
- 3 -
Bn quyn thuc v NHK WORLD © phát hành 04/2015
28
SHIZUOKA E YÔKOSO ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
32
29
CHIKAKU DE MIRU TO, ÔKII DESU NE ҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
33
30
MÔ SUKOSHI SHASHIN O TORITAI DESU ҩҩҩҩҩҩҩҩ
34
31
MÔ HACHIJÛNI SAI DESU YO ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
35
32
FUTON NO HÔ GA SUKI DESU ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
36
33
ANNA-SAN NI AGEMASU ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
37
34
YAWARAKAKUTE OISHII DESU ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
38
35
KUREJITTO KÂDO WA TSUKAEMASU KA ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
39
36
BENKYÔ SHINAKEREBA NARIMASEN ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
40
37
FUJISAN O MITARI, OSUSHI O TABETARI SHIMASHITA ҩҩ
41
38
KASHIKOMARIMASHITA ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
42
39
KAZE DA TO OMOIMASU ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
43
40
ATAMA GA ZUKIZUKI SHIMASU ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
44
41
GAKUEN-SAI NI IKU KOTO GA DEKITE,
TANOSHIKATTA DESU ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
45
42
DORE GA ICHIBAN OISHII KANA ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
46
43
DÔSHITE DESHÔ KA ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
47
44
WAGASHI O TABETE KARA, MACCHA O NOMIMASU ҩҩҩҩҩ
48
45
OTANJÔBI OMEDETÔ ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
49
46
KIKOKUSURU MAE NI, YUKI O MIRU KOTO GA DEKITE
SHIAWASE DESU ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
50
47
NIHONGO-KYÔSHI NI NARU NO GA YUME DESU ҩҩҩҩҩҩҩҩ
51
48
IROIRO OSEWA NI NARIMASHITA ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
52
[Ph
lc] Tính t /T để đếm ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
ҩҩҩҩ
Động tҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
ҩҩҩҩ
Bng ch cái tiếng Nht ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
ҩҩҩҩ
53
54
56
Ti kí túc xá
Ti nơi mua sm và quán ăn
Văn hóa Nht Bn
Du lch và đi chơi
Gii quyết s c
Các dp đặc bit
www.nhk.or.jp/lesson/vietnamese
Nhật Bản NHK WORLD1 - Người đăng: Võ Trí Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nhật Bản NHK WORLD1 9 10 926