Ktl-icon-tai-lieu

NHỮNG CÂU HỎI VỀ VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC

Được đăng lên bởi trangtran234
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1426 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KHÓA TỔNG ÔN KIẾN THỨC – Cô VŨ MAI PHƯƠNG

READING COMPREHENSION – P3
CHUYÊN ĐỀ:
NHỮNG CÂU HỎI VỀ VĂN HÓA GIAO TIẾP
TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC
I. LÍ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ:
Trong tiến trình hội nhập và phát triển của đất nước, tiếng Anh giao tiếp luôn là mục tiêu cần
đạt được trong mọi cấp độ. Ngay từ cấp Tiểu học, học sinh đã được học và làm quen với tiếng Anh
giao tiếp thông qua các chủ đề mà các em quen thuộc. Các em biết cách hỏi, đáp về những thứ quen
thuộc xung quanh mình như về bản thân và gia đình. Ở cấp THCS và cấp THPT các em được học cách
đưa ra ý kiến của cá nhân, hỏi ý kiến của người khác; đưa ra lời khen ngợi hay đáp lại lời khen ngợi;
biết cách gợi ý hay rủ người khác cùng làm việc gì với mình. Trong các đề thi đại học hàng năm của
bộ GD và ĐT, các câu hỏi về văn hóa giao tiếp luôn được đưa vào trong phần chọn từ hoặc cụm từ
phù hợp nhất để điền vào chỗ trống tạo thành câu hoàn chỉnh. Loại câu hỏi này được cho là khó đối
với học sinh vì trong chương trình học phổ thông, các thầy cô chủ yếu là dạy từ vựng và văn phạm,
còn giao tiếp chiếm rất ít qua một số bài luyện kĩ năng nói. Môi trường thực hành và ứng dụng dường
như không có nên học sinh rất mau quên. Qua phân tích các đề đại học hàng năm, tôi đã chọn ra các
chuyên đề theo từng mảng cụ thể giúp học sinh dễ tiếp cận dạng bài, biết cách sử lí dạng bài đó và tập
chung luyện tập nhiều, tạo thành phản xạ nhanh. Chuyên đề về VĂN HÓA GIAO TIẾP thường gặp
trong đề thi đại học này sẽ cung cấp cho các em học sinh một số mẫu câu điển hình để các em có thể
làm tốt các bài thi trong các kì thi cao đẳng và đại học sắp tới.
II. MỤC ĐÍCH CỦA CHUYÊN ĐỀ:
Giúp cho các em học sinh:
- Hiểu được các mẫu câu cơ bản thường gặp về văn hóa giao tiếp trong đề thi đại học môn tiếng Anh
khối A1 và khối D.
- Biết cách hỏi đáp các mẫu câu đó khi đồng ý hoặc không đồng ý.
- Có thể vận dụng làm bài tập thực hành về kiến thức đó.
III. ĐỐI TƯỢNG- THỜI LƯỢNG ÔN THI:
- Học sinh lớp 12 trường THPT Phúc Yên.
- Số tiết dự kiến ôn luyện là 4.
 - hotline: 04.32.99.98.98

KHÓA TỔNG ÔN KIẾN THỨC – Cô VŨ MAI PHƯƠNG

IV. HỆ THỐNG KIẾN THỨC:
Kiến thức giao tiếp trong SGK cấp THCS, THPT, các loại sách ôn thi đại học của nhà xuất bản
giáo dục và các câu trích trong các đề thi đại học hàng năm về các mẫu câu giao tiếp thường ngày.
V. PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN:
Trong chuyên đề, tôi sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu có liên quan đến chuyên
đề về các cách diễn đạt trong tiếng Anh giao tiếp cũng như các biện pháp nhằm giúp học sin...
KHÓA TNG ÔN KIN THC VŨ MAI PHƯƠNG
http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98
CHUYÊN ĐỀ:
NHỮNG CÂU HỎI VỀ VĂN HÓA GIAO TIẾP
TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC
I. LÍ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ:
Trong tiến trình hội nhập và phát triển của đất nước, tiếng Anh giao tiếp luôn là mục tiêu cần
đạt được trong mọi cấp độ. Ngay từ cấp Tiểu học, học sinh đã được học và làm quen với tiếng Anh
giao tiếp thông qua các chủ đề mà các em quen thuộc. Các em biết cách hỏi, đáp về những thứ quen
thuộc xung quanh mình như về bản thân và gia đình. Ở cấp THCS và cấp THPT các em được học cách
đưa ra ý kiến của cá nhân, hỏi ý kiến của người khác; đưa ra lời khen ngợi hay đáp lại lời khen ngợi;
biết cách gợi ý hay rủ người khác cùng làm việc gì với mình. Trong các đề thi đại học hàng năm của
bộ GD và ĐT, các câu hỏi về văn hóa giao tiếp luôn được đưa vào trong phần chọn từ hoặc cụm từ
phù hợp nhất để điền vào chỗ trống tạo thành câu hoàn chỉnh. Loại câu hỏi này được cho là khó đối
với học sinh vì trong chương trình học phổ thông, các thầy cô chủ yếu là dạy từ vựng và văn phạm,
còn giao tiếp chiếm rất ít qua một số bài luyện kĩ năng nói. Môi trường thực hành và ứng dụng dường
như không có nên học sinh rất mau quên. Qua phân tích các đề đại học hàng năm, tôi đã chọn ra các
chuyên đề theo từng mảng cụ thể giúp học sinh dễ tiếp cận dạng bài, biết cách sử lí dạng bài đó và tập
chung luyện tập nhiều, tạo thành phản xạ nhanh. Chuyên đề về VĂN HÓA GIAO TIẾP thường gặp
trong đề thi đại học này sẽ cung cấp cho các em học sinh một số mẫu câu điển hình để các em có thể
làm tốt các bài thi trong các kì thi cao đẳng và đại học sắp tới.
II. MỤC ĐÍCH CỦA CHUYÊN ĐỀ:
Giúp cho các em học sinh:
- Hiểu được các mẫu câu cơ bản thường gặp về văn hóa giao tiếp trong đề thi đại học môn tiếng Anh
khối A1 và khối D.
- Biết cách hỏi đáp các mẫu câu đó khi đồng ý hoặc không đồng ý.
- Có thể vận dụng làm bài tập thực hành về kiến thức đó.
III. ĐỐI TƯỢNG- THỜI LƯỢNG ÔN THI:
- Học sinh lớp 12 trường THPT Phúc Yên.
- Số tiết dự kiến ôn luyện là 4.
READING COMPREHENSION P3
NHỮNG CÂU HỎI VỀ VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHỮNG CÂU HỎI VỀ VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC - Người đăng: trangtran234
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
NHỮNG CÂU HỎI VỀ VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC 9 10 689