Ktl-icon-tai-lieu

Nội dung thi vấn đáp Tiếng Hoa

Được đăng lên bởi KemKem
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 351 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

NỘI DUNG THI VẤN ĐÁP MÔN TIẾNG TRUNG
( HỌC KÌ III HỆ VLVH )
第一题 Đề 1
A/ 学生陈述 Học sinh trần thuật :
1/ 请你介绍一下儿你自己
qǐng nǐ jiè shào yí xià nǐ zì jǐ
Mời bạn giới thiệu một chút về bản thân
我叫.......( điền tên của mình ) , 我今年 三十 ( 30 )岁, 我是人民警察,我结
婚了,每天我都很忙,可是很愉快. 我的爱人也是警察. 我们有两个孩子,一
男一女,很可爱,我爱我家. 现在我在人民警察学习. 我们一边工作一边学习。
wǒ jiào.......( điền tên của mình) , wǒ jīn nián sān shí ( 30 )suì, wǒ shì rén
mín jǐng chá,wǒ jié hūn le,měi tiān wǒ dōu hěn máng,kě shì hěn yú kuài. wǒ
de ài rén yě shì jǐng chá. wǒ men yǒu liǎng gè hái zǐ,yī nán yī nǚ,hěn kě ài,
wǒ ài wǒ jiā. xiàn zài wǒ zài rén mín jǐng chá xué xí. wǒ men yī biān gōng zuò yī
biān xué xí。
Tôi tên là ....( điền tên của mình ), tôi năm nay ba mươi tuổi ( 30 ), tôi là sĩ quan
cảnh sát nhân dân, tôi kết hôn rồi, hàng ngày tôi đều rất bận, nhưng rât vui. Vợ/
chồng tôi cũng là cảnh sát. Chúng tôi có hai đứa con, một nam một nữ, tôi yêu gia
đình tôi. Hiện nay tôi đang học tại Học viện Cảnh sát. Chúng tôi vừ học vừa đi làm.
2/ 请你介绍一下儿你的家乡
qǐng nǐ jiè shào yí xià nǐ de jiā xiāng
Mời bạn giới thiệu một chút về quê hương của bạn
我的家乡在海防 ( tên quê hương ),海防有山有水风景很美丽。在海防有很多
名胜古迹, 每年都有很多旅客来旅行。海防离河内不太远,大概有 100 公里,
从河内到海防坐车三个小时就到了。海防有很长的海边,有图山海滩。我家

2

乡在美德县离海防城市 50 公里。我现在在警察学院学习,每次放假我都自
己开车回家乡, 每次回家乡,我的心情很高兴。我结婚了,我们有一个女孩,
今年她六岁。在河内学习,除了想家乡以外,我还很想我的家庭。回了家乡,
回了家, 我常带我老婆和我的女孩去玩儿。海防人很好客。到海防你们可以
去吃各种各样的小吃菜,它们的口味很好吃。我很爱我的家乡。
wǒ de jiā xiāng zài hǎi fáng ( tên quê hương ),hǎi fáng yǒu shān yǒu shuǐ fēng
jǐng hěn měi lì。zài hǎi fáng yǒu hěn duō míng shèng gǔ jì, měi nián dōu yǒu
hěn duō lǚ kè lái lǚ xíng。hǎi fáng lí hé nèi bù tài yuǎn,dà gài yǒu100 gōng lǐ,
cóng hé nèi dào hǎi fáng zuò chē sān gè xiǎo shí jiù dào le。hǎi fáng yǒu hěn
cháng de hǎi biān,yǒu tú shān hǎi tān。wǒ jiā xiāng zài měi dé xiàn lí hǎi fáng
chéng shì 50 gōng lǐ。wǒ xiàn zài zài jǐng chá xué yuàn xué xí,měi cì fàng jiǎ wǒ
dōu zì jǐ kāi chē huí jiā xiāng, měi cì huí jiā xiāng,wǒ de xīn qíng hěn gāo
xìng。,wǒ jié hūn le, wǒ men yǒu yī gè nǚ hái,jīn nián tā liù suì。zài hé nèi
xué xí,chú le xiǎng jiā xiāng yǐ wài,wǒ hái hěn xiǎng wǒ de jiā tíng。huí le jiā
xiāng,huí le jiā, wǒ cháng dài wǒ lǎo pó hé wǒ de nǚ hái qù wán ér。hǎi fáng
rén hěn hào kè。dào hǎi fáng nǐ men kě yǐ qù chī gè zhòng gè yàng de xiǎo chī cài,
tā men de kǒu wèi hěn hǎo chī。wǒ hěn ài wǒ de jiā xiāng。
Quê tôi ở Hải Phòng , Hải Phòng có núi có sông phong cảnh rất đẹp. Ở Hải Phòng
có rất nhiều danh lam thắng cảnh, mỗi năm đều có rất nhiều du khách đến đây du
lich, Hải Phòng cách Hà Nội không xa, kh...
1
NI DUNG THI VẤN ĐÁP MÔN TIẾNG TRUNG
( HC KÌ III H VLVH )
第一题 Đề 1
A/ 学生陈述 Hc sinh trn thut :
1/ 请你介绍一下儿你自己
qǐng nǐ jiè shào yí xià nǐ zì jǐ
Mi bn gii thiu mt chút v bn thân
我叫.......( điền n ca mình ) , 我今年 三十 30 )岁, 我是人民警察,我
婚了,每天我都很忙,可是很愉快. 我的爱人也是警察. 我们有两个孩子,一
男一女,很可爱,我爱我家. 现在我在人民警察学习. 我们一边工作一边学习。
jiào.......( đin tên ca mình) , jīn nián sān shí 30 suì wǒ shì rén
mín jǐng cháwǒ jié hūn leměi tiān wǒ dōu hěn mángshì hěn yú kuài.
de ài rén shì jǐng chá. men yǒu liǎng hái nán hěn ài
wǒ ài wǒ jiā. xiàn zài wǒ zài rén mín jǐng chá xué xí. wǒ men yī biān ng zuò yī
biān xué xí
Tôi tên ....( điền tên của mình ), tôi năm nay ba ơi tuổi ( 30 ), tôi quan
cnh sát nhân dân, tôi kết hôn rồi, hàng ngày tôi đu rt bận, nhưng t vui. Vợ/
chồng tôi cũng cảnh t. Chúng tôi có hai đa con, mt nam mt n, tôi yêu gia
đình tôi. Hiện nay tôi đang học ti Hc vin Cnh sát. Chúng tôi v hc vừa đi làm.
2/ 请你介绍一下儿你的家乡
qǐng nǐ jiè shào yí xià nǐ de jiā xiāng
Mi bn gii thiu mt chút v quê hương của bn
我的家乡在海防 ( tên quê hương ),海防有山有水风景很美丽。在海防有很多
名胜古迹, 每年都有很多旅客来旅行。海防离河内不太远,大概有 100 公里,
从河内到海防车三个小时就到了海防有很长的海边,有图山海滩。我家
Nội dung thi vấn đáp Tiếng Hoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nội dung thi vấn đáp Tiếng Hoa - Người đăng: KemKem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Nội dung thi vấn đáp Tiếng Hoa 9 10 487