Ktl-icon-tai-lieu

ÔN TẬP THI THPT QUỐC GIA 2015 READING

Được đăng lên bởi Quyen Ton
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 2049 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Final Examination Practices
CHUYÊN ĐỀ 4: ĐỌC HIỂU VÀ ĐIỀN TỪ
PHẦN 1:
PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI ĐỌC HIỂU TRẮC NGHIỆM VỚI NHIỀU CÂU HỎI.
Phần thi đọc hiểu là phần thi mất nhiều thời gian nhất của thí sinh. Đây cũng là phần thi
chiếm nhiều điểm nhất trong các phần còn lại của đề tuyển sinh, do đó các em phải đầu
tư thật nhiều cho phần thi này.
Đề làm bài thi đọc hiểu có nhiều câu hỏi và câu trả lời gợi ý dưới dạng trắc nghiệm, các
em nên áp dụng phương pháp sau đây:
I. KHÁI QUÁT: Trước khi làm bài đọc hiểu dạng này, các em nên chú ý 3 điểm sau:
a) Về mặt câu hỏi: Có 10 dạng cơ bản sau:
1) Tìm ý chính của bài đọc (Main idea).
2) Xác định mục đích của bài (Purpose).
3) Tìm thông tin hỗ trợ cho câu hỏi (Support question).
4) Nhận diện cách tổ chức ý tưởng hoặc bố cục chung (General organization).
5) Xác định câu cụm từ đồng nghĩa (Restatement).
6) Suy luận/ tìm hàm ý (Inference).
7) Tìm từ đồng nghĩa/ trái nghĩa (Vocabulary).
8) Xác định thông tin không được đề cập đến trong bài (Except/ Not).
9) Tìm từ hoặc cụm từ được nói đến/ được quy chiếu đến (Reference).
10) Xác định ý nghĩa hoặc định nghĩa của một từ/ cụm từ được nêu trong bài đọc
(Definition)
b) Về trình tự trả lời các câu hỏi: Trong các dạng câu hỏi nêu trên, câu hỏi 1-4 là câu hỏi
về các thông tin chung, câu hỏi 5- 10 là câu hỏi về thông tin cụ thể trong bài đọc. Việc
phân loại câu hỏi giúp các em có hướng tiếp cận khác nhau đối với từng loại câu hỏi,
trước hết là có trình tự làm như sau: Dạng câu hỏi 5 – 10 (Specific questions) làm trước,
câu hỏi dạng 1- 4 (General questions) làm sau.
c) Trật tự các câu hỏi: Thường sắp xếp theo trật tự thông tin của bài đọc (tức là các thông
tin để trả lời câu hỏi lần lượt theo thứ tự từ đầu đến cuối bài). Đôi khi có đảo vị trí nhưng
không nhiều. Việc xác định này giúp các em dễ tìm thông tin cần thiết để trả lời câu hỏi.
II. CÁC BƯỚC GIẢI CỤ THỂ:
Dạng câu hỏi 5 -10 (specific questions) làm trước, dạng câu hỏi 1– 4 (general questions)
làm sau:
* Câu hỏi 1: Câu hỏi chủ đề (các em nên dành nhiều thời gian cho câu hỏi 1 vì nếu sai
câu này sẽ dẫn tới sai các câu hỏi về thông tin chung khác).
- Tổng hợp lại các thông tin cụ thể đã trả lời trước đó
- Sử dụng phương pháp loại trừ - loại 1 trong 3 phương án sau: ý chính (main idea) quá
rộng (too general); ý chính quá hẹp (too specific); hoặc ý chính không được đề cập tới
trong bài (no given information).
* Câu hỏi 2: Câu hỏi về mục đích viết bài của tác giả (làm sau câu hỏi 1, nhưng tốt nhất
là làm cuối cùng).
4 lựa chọn thường có ...
Final Examination Practices
CHUYÊN ĐỀ 4: ĐỌC HIỂU VÀ ĐIỀN TỪ
PHẦN 1:
PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI ĐỌC HIỂU TRẮC NGHIỆM VỚI NHIỀU CÂU HỎI.
Phần thi đọc hiểu phần thi mất nhiều thời gian nhất của thí sinh. Đây cũng phần thi
chiếm nhiều điểm nhất trong các phần còn lại của đề tuyển sinh, do đó các em phải đầu
tư thật nhiều cho phần thi này.
Đề làm bài thi đọc hiểu nhiều câu hỏi câu trả lời gợi ý dưới dạng trắc nghiệm, các
em nên áp dụng phương pháp sau đây:
I. KHÁI QUÁT: Trước khi làm bài đọc hiểu dạng này, các em nên chú ý 3 điểm sau:
a) Về mặt câu hỏi: Có 10 dạng cơ bản sau:
1) Tìm ý chính của bài đọc (Main idea).
2) Xác định mục đích của bài (Purpose).
3) Tìm thông tin hỗ trợ cho câu hỏi (Support question).
4) Nhận diện cách tổ chức ý tưởng hoặc bố cục chung (General organization).
5) Xác định câu cụm từ đồng nghĩa (Restatement).
6) Suy luận/ tìm hàm ý (Inference).
7) Tìm từ đồng nghĩa/ trái nghĩa (Vocabulary).
8) Xác định thông tin không được đề cập đến trong bài (Except/ Not).
9) Tìm từ hoặc cụm từ được nói đến/ được quy chiếu đến (Reference).
10) Xác định ý nghĩa hoặc định nghĩa của một từ/ cụm từ được nêu trong bài đọc
(Definition)
b) Về trình tự trả lời các câu hỏi: Trong các dạng câu hỏi nêu trên, câu hỏi 1-4 câu hỏi
về các thông tin chung, câu hỏi 5- 10 câu hỏi về thông tin cụ thể trong bài đọc. Việc
phân loại câu hỏi giúp các em hướng tiếp cận khác nhau đối với từng loại câu hỏi,
trước hết trình tự làm như sau: Dạng câu hỏi 5 10 (Specific questions) làm trước,
câu hỏi dạng 1- 4 (General questions) làm sau.
c) Trật tự các câu hỏi: Thường sắp xếp theo trật tự thông tin của bài đọc (tức các thông
tin để trả lời câu hỏi lần lượt theo thứ tự từ đầu đến cuối bài). Đôi khi có đảo vị trí nhưng
không nhiều. Việc xác định này giúp các em dễ tìm thông tin cần thiết để trả lời câu hỏi.
II. CÁC BƯỚC GIẢI CỤ THỂ:
Dạng câu hỏi 5 -10 (specific questions) làm trước, dạng câu hỏi 1– 4 (general questions)
làm sau:
* Câu hỏi 1: Câu hỏi chủ đề (các em nên dành nhiều thời gian cho câu hỏi 1 nếu sai
câu này sẽ dẫn tới sai các câu hỏi về thông tin chung khác).
- Tổng hợp lại các thông tin cụ thể đã trả lời trước đó
- Sử dụng phương pháp loại trừ - loại 1 trong 3 phương án sau: ý chính (main idea) quá
rộng (too general); ý chính quá hẹp (too specific); hoặc ý chính không được đề cập tới
trong bài (no given information).
* Câu hỏi 2: Câu hỏi về mục đích viết bài của tác giả (làm sau câu hỏi 1, nhưng tốt nhất
là làm cuối cùng). 4 lựa chọn thường có dạng:
- A. to analyze + tân ngữ 1
- B. to criticize + tân ngữ 2
- C. to describe + tân ngữ 3
- D. to explain + tân ngữ 4
Reading skill {designed by Mrs. Thusuong.Tel
0946945213} 1
ÔN TẬP THI THPT QUỐC GIA 2015 READING - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ÔN TẬP THI THPT QUỐC GIA 2015 READING - Người đăng: Quyen Ton
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
ÔN TẬP THI THPT QUỐC GIA 2015 READING 9 10 121