Ktl-icon-tai-lieu

oxford 3000 practise

Được đăng lên bởi tiendat2405
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 2012 lần   |   Lượt tải: 0 lần
The Oxford 3000 Word list
Tedd magad próbára!
Az alábbi listát az Oxford University gondozásában, angoltanárok és egyéb szakemberek közreműködésével állították össze. Ezek szerint a szakemberek szerint
ezeket a szavakat mindenkinek ismernie kell, aki használható angol nyelvtudással rendelkezik.
Te ismered mindet? Írd be a magyar jelentéseket akár fejből, akár egy jó szótár használatával!

English

Hungarian

access n.

a, an indefinite article

accident n.

abandon v.

by accident

abandoned adj.

accidental adj.

ability n.

accidentally adv.

able adj.

accommodation n.

unable adj.

accompany v.

about adv., prep.

according to prep.

above prep., adv.

account n., v.

abroad adv.

accurate adj.

absence n.

accurately adv.

absent adj.

accuse v.

absolute adj.

achieve v.

absolutely adv.

achievement n.

absorb v.

acid n.

abuse n., v.

acknowledge v.

academic adj.

acquire v.

accent n.

across adv., prep.

accept v.

act n., v.

acceptable adj.

action n.

unacceptable adj.

take action


1

active adj.

advertising n.

actively adv.

advertisement (also ad, advert) n.

activity n.

advice n.

actor, actress n.

advise v.

actual adj.

affair n.

actually adv.

affect v.

ad

affection n.

advertisement

adapt v.

afford v.

add v.

afraid adj.

addition n.

after prep., conj., adv.

in addition (to)

afternoon n.

additional adj.

afterwards (especially BrE; NAmE
usually afterward) adv.

address n., v.
adequate adj.
adequately adv.
adjust v.
admiration n.
admire v.
admit v.
adopt v.
adult n., adj.
advance n., v.
advanced adj.
in advance
advantage n.
take advantage of
adventure n.
advertise v.

again adv.
against prep.
age n.
aged adj.
agency n.
agent n.
aggressive adj.
ago adv.
agree v.
agreement n.
ahead adv.
aid n., v.
aim n., v.
air n.
aircraft n.
airport n.2

alarm n., v.

amaze v.

alarming adj.

amazing adj.

alarmed adj.

amazed adj.

alcohol n.

ambition n.

alcoholic adj., n.

ambulance n.

alive adj.

among (also amongst) prep.

all det., pron., adv.

amount n., v.

allow v.

amuse v.

all right adj., adv., exclamation

amusing adj.

ally n., v.

amused adj.

allied adj.

an

almost adv.

analyse (BrE) (NAmE analyze) v.

alone adj., adv.

analysis n.

along prep., adv.

ancient adj.

alongside prep., adv.

and conj.

aloud adv.

anger n.

alphabet n.

angle n.

alphabetical adj.

angry adj.

alphabetically adv.

angrily adv.

already adv.

animal n.

also adv.

ankle n.

alter v.

anniversary...
The Oxford 3000 Word list
Tedd magad próbára!
Az alábbi listát az Oxford University gondozásában, angoltanárok és egyéb szakemberek közreműködésével állították össze. Ezek szerint a szakemberek szerint
ezeket a szavakat mindenkinek ismernie kell, aki használható angol nyelvtudással rendelkezik.
Te ismered mindet? Írd be a magyar jelentéseket akár fejből, akár egy jó szótár használatával!
English Hungarian
a, an indefinite article
abandon v.
abandoned adj.
ability n.
able adj.
unable adj.
about adv., prep.
above prep., adv.
abroad adv.
absence n.
absent adj.
absolute adj.
absolutely adv.
absorb v.
abuse n., v.
academic adj.
accent n.
accept v.
acceptable adj.
unacceptable adj.
access n.
accident n.
by accident
accidental adj.
accidentally adv.
accommodation n.
accompany v.
according to prep.
account n., v.
accurate adj.
accurately adv.
accuse v.
achieve v.
achievement n.
acid n.
acknowledge v.
acquire v.
across adv., prep.
act n., v.
action n.
take action
www.angoltanszek.hu 1
oxford 3000 practise - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
oxford 3000 practise - Người đăng: tiendat2405
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
oxford 3000 practise 9 10 191