Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN BIỆT CÁC TỪ ĐỐNG NGHĨA TRONG TIẾNG ANH

Được đăng lên bởi Trần Quang
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 377 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHÂN BIỆT CÁC TỪ ĐỐNG NGHĨA
TRONG TIẾNG ANH ( PHẦN 2)
-----------------------5. Phân biệt See và watch
6. Phân biệt “Fairly” hay “Rather”
7. Phân biệt special, especial và particular
---------------------------------------5. Phân biệt See và Watch

See và watch đều mang nghĩa là nhìn/xem/quan sát. Sắc thái nghĩa cũng
như cách dùng hai động này khiến người dùng dễ nhầm lẫn. Để tránh
được điều này, dưới đây là một số tham khảo dành cho bạn:

Khái quát về see và watch

See mang nghĩa là nhìn ai/cái gì bằng mắt, thường không có chủ ý rõ
ràng hay mục đích gì cả và hành động see chỉ xảy ra trong một khoảng
thời gian ngắn. Watch có nghĩa là nhìn/ ngắm ai/cái gì có chủ tâm trong
khoảng thời gian lâu hơn.
Ví dụ:


We could just see him in the distance. (Tôi có thể nhìn thấy anh ấy
từ đằng xa).



My dog helps me to watch the house. (Con chó giúp tôi coi nhà).

Watch thường được dùng với thì tiếp diễn. See thườngkhông được dùng
với thì tiếp diễn nhưng see có thể được dùng với can để nói về một điều
gì đó đang xảy ra.
Ví dụ:



I can see my father sitting in the living - room, but I tried
not see who he was sitting with. (Tôi nhìn thấy bố tôi đang ngồi
trong phòng khách, nhưng tôi không tìm hiểu xem ông ấy đang
ngồi với ai).



He was surprised to see Lucy standing there. (Anh ấy ngạc nhiên
khi nhìn thấy Lucy đang đứng ở đó).



I can see what you are saying.(Tôi có thể hiểu những gì anh đang
nói).

See/hear + that – clause
Chúng ta thường dùng I see và I hear cùng với that – clause để chỉ ra
rằng chúng ta đã nhận thấy (note) một điều gì hoặc chúng
ta hiểu (understand) hoặc nắm bắt (gather) được những gì đã xảy ra
hoặc sẽ xảy ra.
Ví dụ:


I hear/understand/gather that you are planning to quit your
job.(Tôi nghe nói bạn có ý định bỏ việc).



I see/understand/gather that she has left him.(Tôi nghe phong
thanh là cô ấy đã bỏ người yêu).

Cách dùng see và watch:
SEE:
1. See = meet (khi see mang nghĩa này thì có thể được dùng ở dạng tiếp
diễn)
Ví dụ:



I’ll see you outside the office at 5:00 pm. (Tôi sẽ gặp anh ở cổng
cơ quan vào lúc 5 giờ chiều).



He is seeing the dentist tomorrow. (Ngày mai anh ấy sẽ đến gặp
nha sỹ).



You must really stop seeing him. He is an unkind person. (Cậu
không được gặp anh ta nữa. Anh ta là một kẻ không đứng đắn).

2. See = find out (Khi nó mang nghĩa này thì không được dùng ở dạng
tiếp diễn)
Ví dụ:


I’ll go and see if she need my help. (Tôi sẽ đi xem cô ấy có cần tôi
giúp gì không?)



She came back home to see if she left ...
PHÂN BIỆT CÁC TỪ ĐỐNG NGHĨA
TRONG TING ANH ( PHẦN 2)
------------------------
5. Phân biệt See và watch
6. Phân biệt “Fairly” hay “Rather”
7. Phân biệt special, especial và particular
----------------------------------------
5. Phân biệt See và Watch
See watch đều mang nghĩa nhìn/xem/quan sát. Sắc thái nghĩa cũng
như cách dùng hai động này khiến người dùng dễ nhầm lẫn. Để tránh
được điều này, dưới đây là một s tham khảonh cho bạn:
Khái quát về see và watch
See mang nghĩa là nhìn ai/cái gì bằng mắt, thường không có chủ ý rõ
ràng hay mục đích gì cả và hành động see chỉ xảy ra trong một khoảng
thời gian ngắn. Watch có nghĩa nhìn/ ngắm ai/cái gì chủ tâm trong
khoảng thời gian lâu hơn.
Ví dụ:
We could just see him in the distance. (Tôi có thể nhìn thấy anh ấy
từ đằng xa).
My dog helps me to watch the house. (Con chó giúp tôi coi nhà).
Watch thường được dùng với thì tiếp diễn. See thườngkhông được dùng
với thì tiếp diễn nhưng see thể được dùng với can đ nói về một điều
gì đó đang xảy ra.
Ví dụ:
PHÂN BIỆT CÁC TỪ ĐỐNG NGHĨA TRONG TIẾNG ANH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN BIỆT CÁC TỪ ĐỐNG NGHĨA TRONG TIẾNG ANH - Người đăng: Trần Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
PHÂN BIỆT CÁC TỪ ĐỐNG NGHĨA TRONG TIẾNG ANH 9 10 984