Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN BIỆT PRESERVE, CONSERVE, MAINTAIN VÀ RESERVE

Được đăng lên bởi Bống's Bống
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 457 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. PRESERVE: Giữ gìn, bảo quản (cái gì, ai) theo đúng nguyên trạng vốn có của nó
hoặc giữ trong điều kiện tốt.
VD: I have preserved my fortune by burying it in a jar in the backyard.
Preserve endangered species from extinction: bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng.
To preserve sb from sth: giữ, bảo vệ ai khỏi cái gì.
To preserve order: Giữ trật tự.
2. CONSERVE: Về cơ bản conserve và preserve tương đối giống nhau, cái khác nhau
bản chất là ở chỗ: conserve không có nghĩa là bảo vệ cái gì đó khỏi nguy cơ biến mất
mà giữ gìn, bảo vệ cái gì đó có giá trị sử dụng lâu dài, cần duy trì để sử dụng trong
tương lai. Khi dùng Conserve người nói đề cập đến vấn đề giữ gìn, bảo vệ nhưng mang
hàm ý giá trị sử dụng trong đó.
VD: Conserve wildlife: bảo vệ động vật hoang dã.
New laws to conseve wildlife in the area: những luật mới bảo tồn động vật hoang dã
trong vùng.
Conserve one's health: Giữ gìn sức khỏe.
3. MAINTAIN: Giữ cái gì đó không bị giảm sút, khỏi gián đoạn, khỏi thay đổi; duy trì theo
trạng thái hiện tại, theo trạng thái mong muốn.
VD: Maintain one's opinion: Giữ nguyên ý kiến của mình.
Maintain contacts: Duy trì những cuộc tiếp xúc.
Maintain prices: Giữ giá (không để tụt xuống)
4. RESERVE: Giữ một cái gì đó để sau này sử dụng đến, và ở hiện tại nó không được
sử dụng bởi bất kỳ ai, và bất cứ lý do gì (lấy ví dụ như khoản tiền dành dụm để sau này
cưới vợ chẳng hạn ^_^)
VD: I have reserved a part of my fortune to pay for college: Tôi đã để riêng một phần tài
sản để trả tiền học.

...
1. PRESERVE: Giữ gìn, bảo quản (cái gì, ai) theo đúng nguyên trạng vốn có của nó
hoặc giữ trong điều kiện tốt.
VD: I have preserved my fortune by burying it in a jar in the backyard.
Preserve endangered species from extinction: bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng.
To preserve sb from sth: giữ, bảo vệ ai khỏi cái gì.
To preserve order: Giữ trật tự.
2. CONSERVE: Về cơ bản conserve và preserve tương đối giống nhau, cái khác nhau
bản chất là ở chỗ: conserve không có nghĩa là bảo vệ cái gì đó khỏi nguy cơ biến mất
mà giữ gìn, bảo vệ cái gì đó có giá trị sử dụng lâu dài, cần duy trì để sử dụng trong
tương lai. Khi dùng Conserve người nói đề cập đến vấn đề giữ gìn, bảo vệ nhưng mang
hàm ý giá trị sử dụng trong đó.
VD: Conserve wildlife: bảo vệ động vật hoang dã.
New laws to conseve wildlife in the area: những luật mới bảo tồn động vật hoang dã
trong vùng.
Conserve one's health: Giữ gìn sức khỏe.
3. MAINTAIN: Giữ cái gì đó không bị giảm sút, khỏi gián đoạn, khỏi thay đổi; duy trì theo
trạng thái hiện tại, theo trạng thái mong muốn.
VD: Maintain one's opinion: Giữ nguyên ý kiến của mình.
Maintain contacts: Duy trì những cuộc tiếp xúc.
Maintain prices: Giữ giá (không để tụt xuống)
4. RESERVE: Giữ một cái gì đó để sau này sử dụng đến, và ở hiện tại nó không được
sử dụng bởi bất kỳ ai, và bất cứ lý do gì (lấy ví dụ như khoản tiền dành dụm để sau này
cưới vợ chẳng hạn ^_^)
VD: I have reserved a part of my fortune to pay for college: Tôi đã để riêng một phần tài
sản để trả tiền học.
PHÂN BIỆT PRESERVE, CONSERVE, MAINTAIN VÀ RESERVE - Người đăng: Bống's Bống
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
PHÂN BIỆT PRESERVE, CONSERVE, MAINTAIN VÀ RESERVE 9 10 302