Ktl-icon-tai-lieu

Practical English

Được đăng lên bởi autumnnguyen
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 2220 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Brno University of Technology
Faculty of Electrical Engineering and Communication
Department of Languages

A PRACTICAL ENGLISH HANDBOOK
FOR BACHELOR STUDENTS

PhDr. Dagmar Malíková
Mgr. Jana Malíková

Brno University of Technology
Faculty of Electrical Engineering and Communication
Department of Languages

Tento materiál je určen především studentům bakalářského studijního programu k procvičování látky probírané
v kurzech angličtiny. Jsou zahrnuta témata, jejichž znalost je nezbytná při komunikaci ústní i písemné
v pracovním procesu.
V každé části jsou nabídnuty výrazové prostředky – slovní zásoba a nejrůznější možné způsoby vyjadřování. Jsou
uvedeny příklady, jak komunikovat v různých situacích, jak správně reagovat, úkoly a klíče k nim.
V dalších kapitolách se snažíme nabídnout ucelený přehled slovní zásoby a úkoly s klíči v tematických okruzích
Numbers, Location, Shapes a Trends. U čísel začínáme od základních pojmů až po složitější aritmetické a
algebraické výrazy, s upozorněním na zvláštnosti a slova, která jsou pro cizince nejobtížnější a jsou nejčastějším
zdrojem chyb.

2

Brno University of Technology
Faculty of Electrical Engineering and Communication
Department of Languages

CONTENTS

Greetings and Introductions

4

Invitations

8

Small Talk

11

Socializing

14

Eating Out

18

Telephoning

22

Correspondence

26

Getting a New Job

31

Location

33

Shapes

36

Trends

38

Numbers

41

Key

51

3

Brno University of Technology
Faculty of Electrical Engineering and Communication
Department of Languages

GREETINGS AND INTRODUCTIONS

§

Greetings

Hello, …/ Hi, …
Good morning/ afternoon/ evening.
Good/ Nice to see you again.
I’m glad/ happy/ pleased to see you.

§

How are you?

-

Fine, thanks. And you?

How have you been?

-

Very well. And you?

How are things?

-

Not too bad, thanks.

How is your girlfriend?

-

She’s fine.

Introductions
Introducing oneself

Can/ May I introduce myself? My name’s Peter.
Let me introduce myself. My name’s … .
I’d like to introduce myself. I’m … .
I don’t think we’ve met. I’m … .
Introducing someone else

Can/ May I introduce a good friend of mine? This is … .
Have you met … ?
I’d like you to meet … .
I want you to meet … .
Making contact

Excuse me, are you Mrs … ? -

Yes, that’s right.

Hello, you must be Mrs … .
You are Mr …, aren’t you?
Have we met?

§

How do you do?

-

How do you do?

Nice to meet you.

-

Nice to meet you, too.

Please, call me … .

-

Then you must call me … .

Good-byes

Good bye...
Brno University of Technology
Faculty of Electrical Engineering and Communication
Department of Languages
A PRACTICAL ENGLISH HANDBOOK
FOR BACHELOR STUDENTS
PhDr. Dagmar Malíková
Mgr. Jana Malíková
Practical English - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Practical English - Người đăng: autumnnguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Practical English 9 10 825