Ktl-icon-tai-lieu

SKKN : Dạy Anh văn

Được đăng lên bởi luong Thi loan
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 396 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO LONG AN
♦♦♦♦

Người thực hiện: LƯƠNG THỊ LOAN
Đơn vị: Trường THCS Tân Phước Tây

Năm học: 2012 - 2013

Nhận xét của Hội Đồng KHGD trường:
-

Tác dụng của SKKN:
Tính thực tiễn, sư phạm, khoa học:

-

Hiệu quả:
Xếp loại:
………………ngày………tháng………..năm………..
CT. HĐKHGD

Nhận xét đánh giá của Hội Đồng KHGD Phòng Giáo dục-Đào tạo:
-

Tác dụng của SKKN:
Tính thực tiễn, sư phạm, khoa học:
Hiệu quả:
Xếp loại:
………………ngày………tháng………..năm………..
CT. HĐKHGD

Nhận xét đánh giá của Hội Đồng KHGD Sở Giáo dục-Đào tạo Long An:
-

Tác dụng của SKKN:
Tính thực tiễn, sư phạm, khoa học:
Hiệu quả:
Xếp loại:
………………ngày………tháng………..năm………..
CT. HĐKHGD

Lương Thị Loan

1

MỤC LỤC
I/ Lý do chọn đề tài:
1.
2.
3.
4.

Đặt vấn đề.
Mục đích đề tài.
Lịch sử đề tài.
Phạm vi đề tài.

II/ Nội dung công việc đã làm:
1.
2.
3.
4.

Thực trạng đề tài.
Nội dung cần giải quyết.
Biện pháp giải quyết.
Kết quả đề tài.

III/ Kết luận:
1. Tóm lược giải pháp.
2. Phạm vi, đối tượng, áp dụng.
3. Kiến nghị với các cấp về điều kiện thực hiện (nếu có).

Lương Thị Loan

2

Lương Thị Loan

3

I. Đặt vấn đề:
Do tình hình phát triển chung của toàn xã hội, tiếng Anh là một công cụ tạo điều kiện
hòa nhập với cộng đồng quốc tế và khu vực, tiếp cận những thông tin quốc tế về khoa học
kỹ thuật,tiếp cận với các nền văn hóa khác cũng như những sự kiện quan trọng. Nên việc học môn
Tiếng Anh là yếu tố tất yếu trong thời đại ngày nay. Bản thân tôi nhìn thấy thực trạng của học sinh
chán học, lười hoạt động không phù hợp với bước tiến xã hội trong thời đại văn minh. Nên tôi mới đưa
ra ý nghĩ chọn đề tài “ Phát huy tích cực tham gia xây dựng bài của học sinh”.

II. Mục đích đề tài:
Nhằm kích thích sự hứng thú ham học hỏi của học sinh. Các em đều tích cựctham gia hoạt động
xây dựng bài học, cùng học- cùng thích, và biết cách vận dụng vào thực tiễn.

III. Lịch sử đề tài:
Môn tiếng Anh được xây dựng trên cơ sở mục tiêu của bậc Trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và
Đào tạo qui định. Môn tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ nên ở bậc THCS các em lớp 6 mới tiếp
xúc, làm quen còn rất nhiều bỡ ngỡ và ngần ngại khi nói lên tiếng … thậm chí đến lớp 8 hiện giờ các
em còn rụt rè, e thẹn khi đọc hoặc nói Tiếng Anh. Điều đó làm cho tôi nảy sinh lên ý nghĩ làm thế nào
cho học sinh ham học và không còn xa lạ với các em nữa. Tôi đã tìm cách và tạo mọi điều kiện cho các
em vui – học.

IV. Phạm vi đề tài:
Vì thời gian có hạn nên trong đề tài này tôi chỉ áp dụng phương pháp dạy kỹ năng đọc, dành cho học
sinh lớp 8 Trường THCS Tân P...
Nhận xét của Hội Đồng KHGD trường:
- Tác dụng của SKKN:
- Tính thực tiễn, sư phạm, khoa học:
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO LONG AN
♦♦♦♦
Người thực hiện: LƯƠNG THỊ LOAN
Đơn vị: Trường THCS Tân Phước Tây
Năm học: 2012 - 2013
SKKN : Dạy Anh văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SKKN : Dạy Anh văn - Người đăng: luong Thi loan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
SKKN : Dạy Anh văn 9 10 920