Ktl-icon-tai-lieu

SPEAKING SKILLS ASSESSMENT GUIDEBOOK

Được đăng lên bởi Phúc Bồn Tử
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 783 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HANDBOOK FOR TEACHERS & STUDENTS AT HCMC UE_ SPEAKING SKILLS ASSESSMENT | FOR INTERNAL USE
1
HCMC UNIVERSITY OF EDUCATION
THE FOREIGN LANGUAGES SECTION
SPEAKING SKILLS ASSESSMENT GUIDEBOOK
HO CHI MINH CITY, OCTOBER 2014
FOR INTERNAL USE ONLY
SPEAKING SKILLS ASSESSMENT GUIDEBOOK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SPEAKING SKILLS ASSESSMENT GUIDEBOOK - Người đăng: Phúc Bồn Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
SPEAKING SKILLS ASSESSMENT GUIDEBOOK 9 10 682