Ktl-icon-tai-lieu

Thành Ngữ Thường Gặp

Được đăng lên bởi Lại Thành Tuấn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 838 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Những thành ngữ được biên soạn chu đáo và vô cùng cẩn thận. Hi vọng sẽ giúp các bạn trau dồi thêm vốn tri thức tiếng anh.
Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương
Giới thiệu các tổ hợp từ và cụm thành ng
thường gặp trong ñề thi ñại học
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1
-
MỘT SỐ MẪU CÂU XÃ HỘI THƯỜNG GẶP
1. After you: Mời ngài trước.
Là câu nói khách sáo, dùng khi ra/ vào cửa, lên xe,...
2. I just couldn’t help it. Tôi không kiềm chế ñược / Tôi không nhịn nổi...
Câu nói này dùng trong những trường hợp nào?
Ex: I was deeply moved by the film and I cried and cried. I just couldn’t help it.
3. Don’t take it to heart. ðừng ñể bụng/ ðừng bận tâm
Ex: This test isn’t that important. Don’t take it to heart.
4. We’d better be off. Chúng ta nên ñi thôi
Ex: It’s getting late. We’d better be of .
5. Let’s face it. Hãy ñối mặt ñi / Cần ñối mặt với hiện thực
Thường cho thấy người nói không muốn né tránh khó khăn.
Ex: I know it’s a difficult situation. Let’s face it, OK?
6. Let’s get started. Bắt ñầu làm thôi
Nói khi khuyên bảo: Don’t just talk. Let’s get started.
7. I’m really dead. Tôi mệt chết ñi ñược
Nói ra cảm nhận của mình: After all that work, I’m really dead.
8. I’ve done my best. Tôi cố hết sức rồi
9. Is that so? Thật thế sao? / Thế á?
Biểu thị sự kinh ngạc, nghi ngờ của người nghe
10. Don’t play games with me! ðừng có giỡn với tôi.
11. I don’t know for sure. Tôi cũng không chắc
Ex: Stranger: Could you tell me how to get to the town hall?
Tom: I don’t know for sure. Maybe you could ask the policeman over there.
GIỚI THIỆU CÁC TỔ HỢP TỪ VÀ
CỤM THÀNH NGỮ THƯỜNG GẶP
TRONG ðỀ THI ðẠI HỌC
(TÀI LIỆU BÀI GIẢNG)
Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG
Thành Ngữ Thường Gặp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thành Ngữ Thường Gặp - Người đăng: Lại Thành Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Thành Ngữ Thường Gặp 9 10 937