Ktl-icon-tai-lieu

Thành ngữ tiếng anh

Được đăng lên bởi Sonbankimoon Nguyen
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2002 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ENGLISH IDIOMS
1/ To kill two birds with one stone (Nhất cử lưỡng tiện)
2/ A man is known by his friends (Xem bạn biết người)
3/ A good name is better than riches (Tốt danh hơn lành áo)
4/ Don’t count your chickens before they are hatched (Chưa đỗ ông Nghè đã
đe hàng tổng)
5/ To let the wolf into the fold (Nuôi ong tay áo)
6/ Every man has his faults (Nhân vô thập toàn)
7/ Call a spade a spade (Nói gần nói xa chẳng qua nói thật)
8/ It never rains but it pours (Họa vô đơn chí)
9/ Walls have ears (Tai vách mạch rừng)
10/ Good wine needs no bush (Hữu xạ tự nhiên hương)
11/ All things are difficult before they are easy (Vạn sự khởi đầu nan).
12/ An act of kindness is never wasted = A good deed is never lost (Làm ơn
không bao giờ thiệt)
13/ A miss is as good as a mile (Sai một ly, đi một dặm)
14/ Let bygone be bygone (Việc gì qua rồi hãy cho qua / Hãy để cho dĩ vãng
trôi về dĩ vãng)
15/ Time and tide wait for no man (Thời gian và thủy triều không đợi ai)
16/ Like father like son (Cha nào con nấy)
17/ One good turn deserves another (Ở hiền gặp lành)
18/ Two securities are better than one (Cẩn tắc vô ưu)
19/ Slow and sure (Chậm mà chắc)

20/ If the cab fits then wear it (Có tật giật mình)
21/ Money makes the mare go = A golden key opens all doors (Có tiền mua
tiên cũng được)
22/ Where's there's life, there's hope (Còn nước còn tát)
23/ A lie has no legs (Giấu đầu lòi đuôi)
24/ We have gone too far to draw back (Đâm lao thì phải theo lao)
25/ In for a penny, in for a pound (Được voi đòi tiên)
26/ Tell me the company you keep, and I will tell you what you see (Gần
mực thì đen, gần đèn thì sáng)
27/ Many man, many minds (9 người 10 ý)
28/ If you eat the fruit, you have to think about the one who grows the tree
(Ăn quả nhớ kẻ trồng cây)
29/ We reap what we sow (Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác)
30/ There's no smoke without fire (Không có lửa sao có khói)
31/ Who makes excuses, himself excuses (Lạy ông tôi ở bụi này)
32/ One scabby sheep is enough to spoil the whole flock (Con sâu làm rầu
nồi canh)
33/ Clothes do not make the man (Manh áo không làm nên thầy tu)
34/ Absence makes the heart grow fonder (Sự xa vắng làm cho tình cảm
thêm da diết)
35/ Constant dropping wears stone (Nước chảy đá mòn)
36/ Cheats never prosper (Của phi nghĩa không thể giầu)
37/ A flow will have an ebb (Sông có khúc người có lúc)

38/ Grasp all, lose all (Tham thì thâm)
39/ Time lost is never found (Thời giờ đã mất thì không tìm lại được)
40/ Bitter pills may have blessed effects (Thuốc đắng dã ...
ENGLISH IDIOMS
1/ To kill two birds with one stone (Nhất cử lưỡng tiện)
2/ A man is known by his friends (Xem bạn biết người)
3/ A good name is better than riches (Tốt danh hơn lành áo)
4/ Don’t count your chickens before they are hatched (Chưa đỗ ông Nghè đã
đe hàng tổng)
5/ To let the wolf into the fold (Nuôi ong tay áo)
6/ Every man has his faults (Nhân vô thập toàn)
7/ Call a spade a spade (Nói gần nói xa chẳng qua nói thật)
8/ It never rains but it pours (Họa vô đơn chí)
9/ Walls have ears (Tai vách mạch rừng)
10/ Good wine needs no bush (Hữu xạ tự nhiên hương)
11/ All things are difficult before they are easy (Vạn sự khởi đầu nan).
12/ An act of kindness is never wasted = A good deed is never lost (Làm ơn
không bao giờ thiệt)
13/ A miss is as good as a mile (Sai một ly, đi một dặm)
14/ Let bygone be bygone (Việc gì qua rồi hãy cho qua / Hãy để cho dĩ vãng
trôi về dĩ vãng)
15/ Time and tide wait for no man (Thời gian và thủy triều không đợi ai)
16/ Like father like son (Cha nào con nấy)
17/ One good turn deserves another (Ở hiền gặp lành)
18/ Two securities are better than one (Cẩn tắc vô ưu)
19/ Slow and sure (Chậm mà chắc)
Thành ngữ tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thành ngữ tiếng anh - Người đăng: Sonbankimoon Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Thành ngữ tiếng anh 9 10 575