Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng anh 6

Được đăng lên bởi Bảo Dung
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 148 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Name:..................………............ Test8
Group 6A1 Dang Tuan Language Center
I. Put these words into sound groups:/s/ /z/ /iz/

Date: Friday, March 30th, 2007
Phones: (0983) 835938 - 785434

closes
comes
carries
looks
tries
goes
arrives
catches
hates
puts
gets
finishes
likes
leaves
sits
rides
rushes
practices
/z/.................................................................................................................................................................................................
/iz/................................................................................................................................................................................................
/s/.................................................................................................................................................................................................

...
Name:..................………............ Test
8
Date: Friday, March 30
th
, 2007
Group 6
A1
Dang Tuan Language Center Phones: (0983) 835938 - 785434
I. Put these words into sound groups:/s/ /z/ /iz/
closes comes carries looks tries goes
arrives catches hates puts gets finishes
likes leaves sits rides rushes practices
/z/.................................................................................................................................................................................................
/iz/................................................................................................................................................................................................
/s/.................................................................................................................................................................................................
Tiếng anh 6 - Người đăng: Bảo Dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tiếng anh 6 9 10 448