Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng anh du lịch bài 2

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 574 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 2 – Gặp gỡ nhân viên (tiếp theo)
I.

Chú giải
Nhân vật:
Caroline
Grabbo:

Administrative Manager. Second in charge to Douglas Hale.
Quản trị viên Hành chính. Cánh tay phải của Douglas Hale.

Lian:

Co-owner of a modest but quality family tea plantation.
Người đồng sở hữu một trang trại nhỏ trồng trà chất lượng tốt
theo kiểu gia đình.

Lok:

Co-owns the tea plantation with his wife Lian.
Người đồng sở hữu trang trại trà với người vợ là Lian.

Mimi:

A fellow passenger on the plane to Sydney.
Người khách đồng hành trên chuyến bay đến Sydney.

Diễn biến câu chuyện
Harvey continues to record promotional introductions for the Hale and Hearty
display at the Beverage Fair. We meet Caroline, who is Douglas’s right hand
person. Meanwhile, on a flight to Sydney, a passenger, Mimi, strikes up a
conversation with Lian who explains that she and her husband, Lok, are coming
to Australia with the hope to expand their tea business there.
Harvey vẫn tiếp tục ghi lại những lời tự giới thiệu của các nhân viên trong công
ty để cho phần trưng bày của Hale and Hearty trong Triển lãm Nước Giải khát.
Chúng ta gặp gỡ với Caroline, trợ lý của Douglas. Trong khi đó trên một chuyến
bay tới Sydney, Mimi đang nói chuyện với Lian và Lian cho biết là bà cùng với
ông Lok là chồng mình tới Úc lần này với hy vọng sẽ đặt được mối làm ăn kinh
doanh tại đây.

Lưu ý về ngôn ngữ

Một số từ viết tắt hay được sử dụng. Sau đây là một vài chức danh và tên gọi
phổ biến trong kinh doanh thương mại vẫn hay được dùng với tên tắt.
CEO - Chief Executive Officer
2iC - Second in charge
PR - Public relations
HR- Human Resources
PA - Personal Assistant

IT - Information Technology
ETA - Estimated time of Arrival
COB - Close of Business (usually 5pm)
QA - Quality Assurance
AGM - Annual General Meeting

Bí quyết trong giao tiếp
Harvey hạ thấp giọng khi muốn nói chuyện quan trọng; ban đầu là với Douglas,
sau là với Caroline. Trong nhiều ngôn ngữ thì việc hạ thấp giọng khi nói có thể
làm thay đổi ý nghĩa của một từ hoặc một ngữ đoạn. Còn với tiếng Anh thì việc
nói giọng thấp xuống thể hiện sự quyết đoán và thẩm quyền của người đang
nói. Bằng việc hạ giọng, Harvey đã làm cho đồng nghiệp của mình hiểu rằng
anh ta đang rất nghiêm túc và cũng muốn họ phải có sự nghiêm túc và quả là
cả Douglas lẫn Caroline đều đã như vậy. Một nghiên cứu của một trường đại
học ở Mỹ* đã chỉ ra rằng giọng nói chiếm tới 38% trong thông điệp mà người
nghe nhận được, 55% thuộc về sự giao tiếp không lời (cử chỉ, động tác) và lời
nói chỉ...
BÀI 2 Gặp gỡ nhân viên (tiếp theo)
I. Chú giải
Nhân vật:
Caroline
Grabbo:
Administrative Manager. Second in charge to Douglas Hale.
Quản trị viên Hành chính. Cánh tay phải của Douglas Hale.
Lian:
Co-owner of a modest but quality family tea plantation.
Người đồng sở hữu một trang trại nhỏ trồng trà chất lượng tốt
theo kiểu gia đình.
Lok:
Co-owns the tea plantation with his wife Lian.
Người đồng sở hữu trang trại trà với người vợ là Lian.
Mimi:
A fellow passenger on the plane to Sydney.
Người khách đồng hành trên chuyến bay đến Sydney.
Diễn biến câu chuyện
Harvey continues to record promotional introductions for the Hale and Hearty
display at the Beverage Fair. We meet Caroline, who is Douglas’s right hand
person. Meanwhile, on a flight to Sydney, a passenger, Mimi, strikes up a
conversation with Lian who explains that she and her husband, Lok, are coming
to Australia with the hope to expand their tea business there.
Harvey vẫn tiếp tục ghi lại những lời tự giới thiệu của các nhân viên trong ng
ty để cho phần trưng bày của Hale and Hearty trong Triển lãm Nước Giải khát.
Chúng ta gặp gỡ với Caroline, trợ lý của Douglas. Trong khi đó trên một chuyến
bay tới Sydney, Mimi đang nói chuyện với Lian Lian cho biết cùng với
ông Lok chồng mình tới Úc lần này với hy vọng sẽ đặt được mối làm ăn kinh
doanh tại đây.
Tiếng anh du lịch bài 2 - Trang 2
Tiếng anh du lịch bài 2 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tiếng anh du lịch bài 2 9 10 241