Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng anh du lịch bài 21

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 745 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

BÀI 21 - Hối thúc và Sự cố
I.

Chú thích
Nhân vật

Harvey Judd:

Chief Purchasing Officer – Hale and Hearty Foods
Trưởng Phòng Thu Mua của Hale and Hearty Foods

Lian Lee:

Co-owner of a modest but quality family tea plantation
Người đồng sở hữu một trang trại nhỏ theo kiểu gia đình
trồng trà chất lượng tốt.
Officer, Business Unit – Hale and Hearty Foods
Nhân viên Bộ phận Kinh doanh của Hale and Hearty
Foods.

Kate:

Receptionist – Hale and Hearty Foods
Nhân viên tiếp tân của Hale and Hearty Foods

Diễn biến câu chuyện
Harvey liên lạc với Jeff để hỏi về Bản Thỏa thuận Song phương (M.O.U.). Sau
đó anh này nhận được cú điện thoại của bà Lian. Bà này cho biết rằng chồng
bà ta, Lok, vì sự mê tín về màu sắc nên không muốn tiếp tục chuyện làm ăn
nữa.
Luyện nói - Bày tỏ sự hối thúc và đưa ra tin xấu
Sau đây là một vài ví dụ khi muốn hối thúc ai đó hoặc báo tin xấu.
Hãy đọc những mẫu câu dưới đây. Khi thấy hiểu chúng rồi, bạn hãy đọc to
những câu này lên.
Introducing a complaint - Bày tỏ sự hối thúc
I have a query…

Is the contract ready yet?
Have you sent that order yet?
We seem to be missing the June payment.
Expressing urgency - Thể hiện sự cần gấp
It’s very urgent.
We needed it yesterday.
We’re waiting on that T.T.
Our outlets are calling for the goods.
Setting a deadline - Đưa ra ngày hạn định
I’ll expect it tomorrow.
We’ll need it by the weekend.
We can give you only two more days.
Delivering an ultimatum - Đưa ra tối hậu thư
If you can’t do it, I’ll have to outsource.
If you are unable to move on this, we’ll have to cancel the order.
I’m afraid we’ll have to look elsewhere unless you can deliver.
Delivering bad news - Báo tin xấu
I’m afraid I have some bad news.
I don’t know how to tell you this but...
I don’t want to cause you undue concern.
There’s a matter we need to discuss.
I’m afraid something’s come up.
There’s been a bit of a setback.

Thành ngữ trong kinh doanh
outlet: quầy bán lẻ, nơi bày bán hàng hóa
(to) outsource: làm hợp đồng ngoài; ký hợp đồng với một tổ chức bên ngoài
hay bạn hàng.
shipment (also consignment): số lượng hàng hóa được vẩn chuyển qua
đường biển, hàng không hay đường bộ.
II.

Bài tập
1. Những từ mới quan trọng trong bài
Hãy dùng từ điển để tra nghĩa và cách phát âm của những từ dưới đây.
Từ mới

(to) appreciate
arrangement
auspicious
cancel
complaint
crisis (plural: crises)
culture
goods
query
setback
superstitious
ultimatum
unbelievable

Phát âm

Nghĩa

urgent

2. Vốn từ vựng
Hãy dùng những từ ở bảng trên để hoàn thành cá...
1
BÀI 21 - Hi thúc và S c
I. Chú thích
Nhân vt
Harvey Judd:
Chief Purchasing Officer Hale and Hearty Foods
Trưởng Phòng Thu Mua ca Hale and Hearty Foods
Lian Lee:
Co-owner of a modest but quality family tea plantation
Người đồng s hu mt trang tri nh theo kiểu gia đình
trng trà chất lượng tt.
Officer, Business Unit Hale and Hearty Foods
Nhân viên B phn Kinh doanh ca Hale and Hearty
Foods.
Kate:
Receptionist Hale and Hearty Foods
Nhân viên tiếp tân ca Hale and Hearty Foods
Diễn biến câu chuyện
Harvey liên lạc với Jeff để hỏi về Bản Thỏa thuận Song phương (M.O.U.). Sau
đó anh này nhận được điện thoại của Lian. này cho biết rằng chồng
ta, Lok, sự tín về màu sắc nên không muốn tiếp tục chuyện làm ăn
nữa.
Luyn nói - Bày t s hối thúc và đưa ra tin xấu
Sau đây là một vài ví d khi mun hối thúc ai đó hoc báo tin xu.
Hãy đọc nhng mu câu dưới đây. Khi thấy hiu chúng ri, bạn hãy đọc to
nhng câu này lên.
Introducing a complaint - Bày t s hi thúc
I have a query…
Tiếng anh du lịch bài 21 - Trang 2
Tiếng anh du lịch bài 21 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tiếng anh du lịch bài 21 9 10 941