Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng anh du lịch bài 22

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 712 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

BÀI 16 – Thuyết trình – Phần 2 (tiếp theo)
I.

Chú thích
Nhân vật
Harvey Judd:

Chief Purchasing Officer – Hale and Hearty Foods
Trưởng Phòng Thu Mua của Hale and Hearty Foods

Lok Lee:

Co-owner of Silver Heaven tea plantation
Người đồng sở hữu trang trại trà Silver Heaven

Victoria Song:

Assistant International PR Manager
Giám đốc Giao tế Ngoại vụ

Douglas Hale:

Chief Executive Officer
Tổng Giám đốc của công ty

Lian Lee:

Co-owner of Silver Heaven tea plantation
Người đồng sở hữu trang trại trà Silver Heaven

Diễn biến câu chuyện
Harvey và Victoria giải thích cho Douglas sự cố từ phía Thiên Đàng Bạc.
Victoria và Harvey gặp Lian và Lok tại phòng chờ khách sạn để xem hướng giải
quyết của họ liệu có được chấp nhận.

Luyện nói – Đề nghị hướng giải quyết
Đọc những mẫu câu dưới đây. Khi thấy hiểu chúng rồi, bạn hãy đọc to những
câu đó lên.
We have something to run past you.
Here are some ideas we’ve come up with.
We think we have the answer to your problem.
How does this sound?
We think we’ve found the solution.
How’s this for an idea?
Luyện nói – Thể hiện sự đồng tình hay không đồng tình

Thể hiện sự đồng tình

Thể hiện sự không đồng tình

Good idea.

That’s not exactly what we had in mind.

Yes, I think we can run with that.

I can’t see it working in this context.

Yes, that sounds good.
Thành ngữ và mẫu câu
To throw a spanner in the works: Thọc gậy bánh xe
Làm hoặc nói một điều gì đó để cản trở kế hoạch hay công việc không cho
thành công

Damage control: Douglas đã nói với ông bà Lian và Lok là vấn đề mầu sắc là
không thể thay đổi và lúc này đôi vợ chồng đã sẵn sàng hủy bỏ công việc làm
ăn với Hale and Hearty. Harvey nói: '' We have to shift into damage control”
(Chúng ta phải xử lý nguy cơ). Xử lý nguy cơ có nghĩa là giảm thiểu những hậu
quả của một vấn đề nghiêm trọng. Ví dụ như khi có sự dò dỉ thông tin thì một
sách lược để xử lý nguy cơ là hạn chế số người được biết về thông tin đó.
Trong trường hợp mầu sắc của Công ty Hale and Hearty thì việc xử lý có thể là
thay đổi quy định của công ty, tức là rút lại ý kiến của Douglas.
To close (a deal): Ký kết thành công một thỏa thuận hoặc một giao dịch.
To run something past someone: Trình bày vấn đề với một ai đó để biết được
ý kiến của họ.
To give something the go ahead: Cho thông qua một đề xuất hoặc một dự án.
To run with something: Đồng ý điều gì đó; đồng tình với một đề nghị hoặc một
kế hoạch.

II.

Bài tập
1. Những từ mới quan trọng trong bài
Hãy dùng từ điển để tra nghĩa và cách phát âm của nhữn...
1
BÀI 16 Thuyết trình Phn 2 (tiếp theo)
I. Chú thích
Nhân vt
Harvey Judd:
Chief Purchasing Officer Hale and Hearty Foods
Trưởng Phòng Thu Mua ca Hale and Hearty Foods
Lok Lee:
Co-owner of Silver Heaven tea plantation
Người đồng s hu trang tri trà Silver Heaven
Victoria Song:
Assistant International PR Manager
Giám đốc Giao tế Ngoi v
Douglas Hale:
Chief Executive Officer
Tổng Giám đốc ca công ty
Lian Lee:
Co-owner of Silver Heaven tea plantation
Người đồng s hu trang tri trà Silver Heaven
Diễn biến câu chuyện
Harvey và Victoria giải thích cho Douglas sự cố từ phía Thiên Đàng Bạc.
Victoria và Harvey gặp Lian Lok tại phòng chkhách sạn để xem hướng giải
quyết của họ liệu có được chấp nhận.
Tiếng anh du lịch bài 22 - Trang 2
Tiếng anh du lịch bài 22 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tiếng anh du lịch bài 22 9 10 18