Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng anh du lịch bài 25

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 696 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 25 – Tại sân bay
I.

Chú thích
Nhân vật
Harvey Judd:

Chief Purchasing Officer – Hale and Hearty Foods
Trưởng Phòng Thu Mua của Hale and Hearty Foods

Victoria Song:

Assistant International PR Manager
Giám đốc Giao tế Ngoại vụ

Lian Lee:

Co-owner of a modest but quality family tea plantation
Người đồng sở hữu một trang trại nhỏ theo kiểu gia đình
trồng trà chất lượng tốt.

Lok Lee:

Co-owner of a modest but quality family tea plantation
Người đồng sở hữu một trang trại nhỏ theo kiểu gia đình
trồng trà chất lượng tốt.

Female
attendant:

Airport international check-in counter
Nhân viên làm thủ tục tại sân bay quốc tế

Diễn biến câu chuyện
Harvey và Victoria tới sân bay với Lian và Lok. Lian và Lok làm thủ tục rồi sau
đó ngồi uống nước với Harvey và Victoria trước khi đi qua cửa an ninh.
Luyện nói – Ngôn ngữ tại sân bay
Dưới đây là một vài câu hỏi hữu dụng tại sân bay. Khi thấy hiểu chúng rồi, bạn
hãy đọc to những câu đó lên.
General - Những câu hỏi thông thường
Could you tell me where the restrooms are?
Could you direct me to International Departures please?

At the check in counter - Tại bàn làm thủ tục
Could I have a window seat please?
Could I have a seat on the aisle please?
What time will we be boarding?
Is the plane fully booked?
Would it be possible to have a seat in an empty row?
When problems arise - Khi có trục trặc xảy ra
Is there a problem with Flight 321?
Excuse me, which flight has been cancelled?
Will we still make our connecting flight?
Could you tell me why our flight was cancelled?
When is the next available flight?
Where can we use these meal vouchers?
Could I have a hotel voucher please?
Would it be possible to speak to an interpreter?
Thuật ngữ ngành hàng không
ETA (Estimated Time of Arrival) - Thời gian hạ cánh ước tính.
ETD (Estimated Time of Departure) - Thời gian cất cánh dự tính
(a) leg of a journey - Một chặng bay
connecting flight - Chuyến bay chuyển tiếp
direct flight - Chuyến bay thẳng
boarding pass - Thẻ lên máy bay

II.

Bài tập
1. Những từ mới quan trọng trong bài
Hãy dùng từ điển để tra nghĩa và cách phát âm của những từ dưới đây.
Từ mới

attendant
baggage
(to) cancel
carousel
(to) check in
class
counter
customs
delay
departure flight
immigration
luggage
passenger
passport
queue
restroom
scales
sharp
stopover

Phát âm

Nghĩa

2. Luyện vốn từ vựng
Hãy dùng những từ ở bảng trên để hoàn thành các câu sau. Sau khi so
câu trả lời với đáp án, hãy đọc to chúng lên. Lưu ý là không phải tất cả các
từ đều được sử dụng.
1. Pl...
BÀI 25 Ti sân bay
I. Chú thích
Nhân vt
Harvey Judd:
Chief Purchasing Officer Hale and Hearty Foods
Trưởng Phòng Thu Mua ca Hale and Hearty Foods
Victoria Song:
Assistant International PR Manager
Giám đốc Giao tế Ngoi v
Lian Lee:
Co-owner of a modest but quality family tea plantation
Người đồng s hu mt trang tri nh theo kiểu gia đình
trng trà chất lượng tt.
Lok Lee:
Co-owner of a modest but quality family tea plantation
Người đồng s hu mt trang tri nh theo kiểu gia đình
trng trà chất lượng tt.
Female
attendant:
Airport international check-in counter
Nhân viên làm th tc ti sân bay quc tế
Diễn biến câu chuyện
Harvey Victoria tới sân bay với Lian Lok. Lian Lok làm thủ tục rồi sau
đó ngồi uống nước với Harvey và Victoria trước khi đi qua cửa an ninh.
Luyn nói Ngôn ng ti sân bay
Dưới đây một vài câu hi hu dng ti n bay. Khi thy hiu chúng ri, bn
hãy đọc to những câu đó lên.
General - Nhng câu hi thông thường
Could you tell me where the restrooms are?
Could you direct me to International Departures please?
Tiếng anh du lịch bài 25 - Trang 2
Tiếng anh du lịch bài 25 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tiếng anh du lịch bài 25 9 10 137