Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng Anh kỹ thuật

Được đăng lên bởi Do Xuan Diep
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 762 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tiếng Anh Kỹ Thuật
Tools: Dụng cụ
chisel

cái đục

hammer

búa

drill

máy khoan

file
ladder

thang

paint brush

chổi quét sơn

pliers

kìm

ruler

cái thước

saw

cưa

screwdriver

tua vít

spanner

cờ lê

spirit level

ống ni vô

stepladder

thang

tape measure

thước dây

bolt

Materials:
bu-lông

nail

đinh

nut

đai ốc

screw

đinh ốc

Nguyên vật liệu

washer
brick

gạch

cement

xi măng

methylated spirits
paint

sơn

plaster

vữa

Do Xuan Diep

1

sandpaper

giấy ráp

string

dây buộc

tape

băng dính/dây băng

tile

ngói

wallpaper

giấy dán tường

white spirit

dung môi pha sơn

wire

dây điện

pipe
toolbox

hộp dụng cụ

broken

bị hỏng

rusty
to build

xây

strategies :
chu trình
to cut

cắt

to loosen

nới lỏng

to measure

đo

to paint

sơn

to repair hoặc to mend

sửa

to screw in

siết ốc

to tighten

vặn chặt

to unscrew

tháo ốc

(gia công)
Roughing :
gia công
thô
Finish : Gia
công tinh
Semi-finish
: gia công

bán tinh
Lead in/Lead out : đường vào dao, ra dao
start points : Điểm vào dao
Plunge : dúi dao
Pattern cut: Cách cắt ( cách đi dao)
Do Xuan Diep

2

Tool axis stabilization : độ cân bằng của dao
Tool : dao
Magazine : mâm dao
Profile/contour : biên dạng
Cavity/pocket : phay hốc
Turn : Tiện
Bore

: Doa

Groove ; Tiện rãnh
Thread : Tiện ren
Face : Vát mặt
Drill : Khoan
Cutoff : Cắt đứt
Chuck : mâm cặp
Clamp, fixture: gá kẹp
Tolerances : dung sai
Boundary : đường bao
Pass: lớp cắt
Mill-Turn : tiện trục C
Stock model : Phôi
Cutter offset: bù trừ bán kính dao
Length offset: bù trừ chiều dài dao
Stepover : bước tiến dao
Turret : đầu dao tiện, mâm dao tiện ( nhiều đầu dao)
Do Xuan Diep

3

Chamfer : vát góc
Ball end mill : dao phay ngón
Ball nose : dao phay cầu
Face mill : dao phay mặt
Insert : hạt insert
HSS: vật liệu thép gió
Coolant : tưới nguội
Dry run : chạy không
Home Position : vị trí home
Macro : chương trình macro
Emergence stop : Dừng khẩn cấp
Mode : Chế độ, chuyển đổi qua lại các tùy chọn
Alarm : đèn báo
Machine position : vị trí máy
Feed rate : tốc độ cắt
Hand wheel mode : chế độ điều khiển tay cầm
Tool path : Đường chạy dao
Machining simulation : mô phỏng gia công
Code program : mã chương trình
Work coordinate system : Hệ tọa độ làm việc
Soft-keys : nút mềm, thường nằm dưới màn hình hiển thị
CNC control : điều khiển CNC
Spindle on : bật trục chính
Do Xuan Diep

4

Coolant on : Bật tưới nguội
MDI Mode : chế độ MDI, manual data input, nhập liệu bằng tay
Canned cycles : chu trình gia công ( khoan mồi, khoan nhấp,..)
Faci...
Tiếng Anh Kỹ Thuật
Tools: D ng c
chisel cái đục
hammer búa
drill máy khoan
file
ladder thang
paint brush chổi quét sơn
pliers kìm
ruler cái thước
saw cưa
screwdriver tua vít
spanner cờ lê
spirit level ống ni vô
stepladder thang
tape measure thước dây
Materials: Nguyên v t li u
bolt bu-lông
nail đinh
nut đai ốc
screw đinh ốc
washer
brick gạch
cement xi măng
methylated spirits
paint sơn
plaster vữa
Do Xuan Diep
1
Tiếng Anh kỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng Anh kỹ thuật - Người đăng: Do Xuan Diep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Tiếng Anh kỹ thuật 9 10 877