Ktl-icon-tai-lieu

Tổng Hợp các Thuật ngữ Quân sự bằng Tiếng Anh

Được đăng lên bởi Lê Thụy
Số trang: 223 trang   |   Lượt xem: 4131 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Các thuật ngữ quân sự bằng tiếng Anh
I. Các binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và các lực lượng vũ trang nhân dân
Bộ binh – Army Forces
Phòng không không quân – Air Defence and Air Force
Hải quân – Navy Force
Bộ đội biên phòng – Border Defence Forces
Cảnh sát – Police Force
Công An nhân dân – Public Security Force

II. Hệ thống cấp bậc trong quân đội Việt Nam bằng tiếng Anh
1. Cấp bậc cao nhất – Hàng Tướng (Quân đội và

Đại Tá – Captain 1st class or Commodore

Cảnh sát nói chung)

Thượng Tá – Senior Commander / Captain

Đại tướng – Full General

Trung Tá – Commander

Thượng tướng – Senior Lieutenant General / Colonel

Thiếu Tá – Lieutenant Commander

General

Đại Úy – Senior Lieutenant / Lieutenant 1st class

Trung tướng – Lieutenant General

Thượng Úy – Lieutenant

Thiếu tướng – Major General

Trung Úy – Junior Lieutenant

Dành riêng cho Hải quân

Thiếu Úy – Ensign

Đô đốc – Admiral)

3. Dành cho các trường sĩ quan lục quân:

Phó Đô đốc – Vice Admiral

Chuẩn Úy - Officer Designate

Chuẩn Đô đốc – Rear Admiral

Học Viên – Candidate / “Student” Officer

2. Cấp trung – Hàng Tá

4. Cấp hạ sĩ quan và binh sĩ

Đại Tá – Colonel 1st class/ Brigadier

Hạ sĩ quan (Non-commissioned officers):

Thượng Tá – Senior Lieutenant Colonel / Colonel

Thượng Sĩ – Sergeant Major

Trung Tá – Lieutenant Colonel

Trung Sĩ – Sergeant

Thiếu Tá – Major

Hạ Sĩ – Corporal

Đại Úy – Captain

Học viên hạ sĩ quan – Non-Commissioned Officer

Thượng Úy – Senior Lieutenant

Candidate

Trung Úy – Lieutenant

Chiến sĩ (“combatants” or enlisted ranks):

Thiếu Úy – Junior Lieutenant

Binh Nhất – Private 1st Class

Dành riêng cho Hải quân:

Binh Nhì – Private 2nd Class

Mục từ "sĩ quan":
Sĩ quan: (military) officer
Sĩ quan an ninh: security officer
Sĩ quan biên phòng: border police officer
Sĩ quan cấp tướng: general officer
Sĩ quan cấp tá :field-grade officer; field-officer
Sĩ quan cấp úy: company officer; junior officer
Sĩ quan chỉ huy: commanding officer; commandant
Sĩ quan biệt phái: officer on secondment; officer on a temporary assignment
Sĩ quan quân đội: army officer
Sĩ quan chỉ huy: commanding officer; commandant
sĩ quan công binh: engineer officer
sĩ quan dự bị: reserve officer
sĩ quan hải quân: naval officer
sĩ quan hậu cần: quartermaster
sĩ quan liên lạc: liaison officer
sĩ quan phản gián: counter-espionage officer
sĩ quan phục viên: demobilized officer
sĩ quan tại ngũ: officer on active duty/service; regular officer
sĩ quan tham mưu: staff officer; adjutant
sĩ quan tình báo...
Các thuật ngữ quân sự bằng tiếng Anh
I. Các binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và các lực lượng vũ trang nhân dân
Bộ binh – Army Forces
Phòng không không quân – Air Defence and Air Force
Hải quân – Navy Force
Bộ đội biên phòng – Border Defence Forces
Cảnh sát – Police Force
Công An nhân dân – Public Security Force
II. Hệ thống cấp bậc trong quân đội Việt Nam bằng tiếng Anh
1. Cấp bậc cao nhất – Hàng Tướng (Quân đội và
Cảnh sát nói chung)
Đại tướng – Full General
Thượng tướng – Senior Lieutenant General / Colonel
General
Trung tướng – Lieutenant General
Thiếu tướng – Major General
Dành riêng cho Hải quân
Đô đốc – Admiral)
Phó Đô đốc – Vice Admiral
Chuẩn Đô đốc – Rear Admiral
2. Cấp trung – Hàng Tá
Đại Tá – Colonel 1st class/ Brigadier
Thượng Tá – Senior Lieutenant Colonel / Colonel
Trung Tá – Lieutenant Colonel
Thiếu Tá – Major
Đại Úy – Captain
Thượng Úy – Senior Lieutenant
Trung Úy – Lieutenant
Thiếu Úy – Junior Lieutenant
Dành riêng cho Hải quân:
Đại Tá – Captain 1st class or Commodore
Thượng Tá – Senior Commander / Captain
Trung Tá – Commander
Thiếu Tá – Lieutenant Commander
Đại Úy – Senior Lieutenant / Lieutenant 1st class
Thượng Úy – Lieutenant
Trung Úy – Junior Lieutenant
Thiếu Úy – Ensign
3. Dành cho các trường sĩ quan lục quân:
Chuẩn Úy - Officer Designate
Học Viên – Candidate / “Student” Officer
4. Cấp hạ sĩ quan và binh sĩ
Hạ sĩ quan (Non-commissioned officers):
Thượng Sĩ – Sergeant Major
Trung Sĩ – Sergeant
Hạ Sĩ – Corporal
Học viên hạ sĩ quan – Non-Commissioned Officer
Candidate
Chiến sĩ (“combatants” or enlisted ranks):
Binh Nhất – Private 1st Class
Binh Nhì – Private 2nd Class
Tổng Hợp các Thuật ngữ Quân sự bằng Tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng Hợp các Thuật ngữ Quân sự bằng Tiếng Anh - Người đăng: Lê Thụy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
223 Vietnamese
Tổng Hợp các Thuật ngữ Quân sự bằng Tiếng Anh 9 10 440