Ktl-icon-tai-lieu

Từ vựng thi ioe lớp 10

Được đăng lên bởi nguyentuyhang1969
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1046 lần   |   Lượt tải: 2 lần
truth
canal
allow
to post
a pair of trouser
length
situation
reserve
telegram
hamlet
tale
bankrupt
share
unworthy
princess
invaluable
worthless
suffer
severe
ceremony
resist
schedule
mention
count
imagine
rely
invest
put away
interrupted
lecture
crossed
marriage
irony
employment
service
favorite
subtract

sự thật
kênh
cho phép
để gửi
một cặp quần
chiều dài
tình hình
dự trữ
điện tín
thôn
câu chuyện
phá sản
chia sẻ
không xứng đáng
công chúa
vô giá
vô giá trị
bị
nghiêm trọng
lễ
chống
lịch
đề cập đến
tính
tưởng tượng
dựa
đầu tư
dứt
bị gián đoạn
bài giảng
vượt qua
hôn nhân
trớ trêu
việc làm
dịch vụ
yêu thích
chi phí
trừ ;

york
bandage
inform
obsess
threaten
patient
stubborn
courageous
nice
mat
concert
diploma
trousers
troubles
extent
border
side
ingredient
tractor
medical
brick
criminal
nursing
trafficking
vanish
confidential
income
get away
look back at
altar
schedule
gathering
picnic
pain
đau
so far
according
unable
recommend
wisdom

york
băng bó
báo
ám ảnh
hăm dọa
kiên nhẫn
bướng bỉnh
can đảm
đẹp
chiếu
buổi hòa nhạc
bằng cấp
quần
rắc rối
mức độ
biên giới
bên
thành phần
máy kéo
y khoa
gạch
hình sự
điều dưỡng
buôn bán
biến mất
bí mật
lợi tức
chạy trốn
nhìn lại
bàn thờ
lịch trình
họp
đi chơi picnic
đau
đau
cho đến nay
theo
không thể
giới thiệu
trí tuệ

guest
pleasant
plenty
citizen
attempt
opportunity
deteriorate
charming
animation
almighty
actress
brainless
changeable
unless
rude
refer
tender
temper
lower
in debt
towel
practical
coast
seek for
regulation
confidential
overcame get over
carry on
the elderly
absolutely
component
curriculum
ingredient
refusal
along
rural
parker
come up
coastline
harmful

khách
thú vị
nhiều
công dân
thử
cơ hội
hư hỏng
quyến rũ
hoạt hình
vạn năng
nữ diễn viên
khờ dại
hay thay đổi
trừ phi
thô sơ
tham khảo
mềm
tâm trạng
thấp hơn
trong nợ nần
khăn tắm
thiết thực
bờ biển
tìm kiếm
quy định
bí mật
vượt qua
mang về
người già
tuyệt đối
thành phần
chương trình giáo dục
thành phần
sự từ chối
dọc theo
nông thôn
parker
trở lên
bờ biển
có hại

raise
courage
hazardous
bravery
sum

nâng cao
lòng can đảm
nguy hiểm
dũng cảm
tổng số

...
truth
canal
allow
to post
a pair of trouser
length
situation
reserve
telegram
hamlet
tale
bankrupt
share
unworthy
princess
invaluable
worthless
suffer
severe
ceremony
resist
schedule
mention
count
imagine
rely
invest
put away
interrupted
lecture
crossed
marriage
irony
employment
service
favorite
subtract
sự thật
kênh
cho phép
để gửi
một cặp quần
chiều dài
tình hình
dự trữ
điện tín
thôn
câu chuyện
phá sản
chia sẻ
không xứng đáng
công chúa
vô giá
vô giá trị
bị
nghiêm trọng
lễ
chống
lịch
đề cập đến
tính
tưởng tượng
dựa
đầu tư
dứt
bị gián đoạn
bài giảng
vượt qua
hôn nhân
trớ trêu
việc làm
dịch vụ
yêu thích
chi phí
trừ ;
Từ vựng thi ioe lớp 10 - Trang 2
Từ vựng thi ioe lớp 10 - Người đăng: nguyentuyhang1969
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Từ vựng thi ioe lớp 10 9 10 329