Ktl-icon-tai-lieu

Weather

Được đăng lên bởi Hoàng Trâm
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
It’s hot.

It’s cold.

It’s warm.

It’s cool.

It’s foggy.

It’s stormy.


...
It’s hot.
It’s cold.
It’s warm.
It’s cool.
It’s foggy.
It’s stormy.
www.bogglesworldesl.com
Weather - Người đăng: Hoàng Trâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Weather 9 10 111