Ktl-icon-tai-lieu

Writing Tips 45 ways to avoid using the word VERY

Được đăng lên bởi trankhanh-fbg
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 246 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Cleverlearn Vietnam English Language Center
Building 3-2C Van Phuc – Diplomatic Compound
Van Bao St. Ba Dinh Dist.
Hanoi, Vietnam
Website: 
Tel: (84.4) 3726 1698 – Fax: (84.4) 726 1699

Writing Tips - 45 ways to avoid using the word “VERY”


Sponsored by Cleverlearn Vietnam English Language Center | 

1

...
http://cleverlearnvietnam.vn
Sponsored by Cleverlearn Vietnam English Language Center | http://cleverlearnvietnam.vn
1
Cleverlearn Vietnam English Language Center
Building 3-2C Van Phuc Diplomatic Compound
Van Bao St. Ba Dinh Dist.
Hanoi, Vietnam
Website: http://cleverlearnvietnam.vn
Tel: (84.4) 3726 1698 Fax: (84.4) 726 1699
Writing Tips - 45 ways to avoid using the word “VERY”
http://cleverlearnvietnam.vn
Writing Tips 45 ways to avoid using the word VERY - Người đăng: trankhanh-fbg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Writing Tips 45 ways to avoid using the word VERY 9 10 475