Ktl-icon-tai-lieu

ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN TỐ MÙA VỤ ĐẾN CHẤT LƯỢNG TINH DỊCH LỢN NGOẠI NUÔI THEO PHƯƠNG THỨC CÔNG NGHIỆP VÀ

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 443 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Số 24-Tháng 6 - 2010

ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN TỐ MÙA VỤ ĐẾN CHẤT LƯỢNG TINH DỊCH LỢN
NGOẠI NUÔI THEO PHƯƠNG THỨC CÔNG NGHIỆP VÀ BÁN CÔNG NGHIỆP Ở
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
Trịnh Văn Thân1*, Đào Đức Thà1, Nguyễn Ngọc Thái 2,
Đỗ Văn Trung(3 và Nguyễn Tiến Dũng 4
1

3

Viện chăn Nuôi; 2Trung tâm giống gia súc Hải Dương
Trung tâm giống vật nuôi Hà Nội; 4Sở nông nghiệp Hải Phòng

*Tác giả liên hệ: Trịnh Văn Thân - Bộ môn sinh lý, sinh hóa và tập tính vật nuôi
Viện Chăn nuôi –Thụy Phương – Từ Liêm – Hà Nội
Tel: 0904446942; Email: trinhvanthanvcn@yahoo.com.vn

ABSTRACT
Effect of season on semen quality of exotic boars in different housing systems in the Red River Delta
A study with the aim of examining the possible effects of season on semen quality of exotic boars in two housing
systems (Semi-intensive and intensive housing systems) was conducted in Red River Delta. Semen collected 200
exotic boars was used for quality evaluation. At the same time, outdor and indor temperature, humidity were
recorded daily from 2003-2007. It was relealed that boar semen quality in the semi-intensive housing system was
higher than that the intensive housing system (P<0,001). It was also found out that boar semen quality in summer
season was lower that that in the other season (P<0,001). It seemed that indoor temperature and humidity in
semi-intensive housing system was affected by outdoor temperature and humidity (P<0,05). However, this trend
was not obsevered in the intensive housing system (P<0,01).
Key words: Season, temperature, humidity, boar semen

ĐẶT VẤN ĐỀ
Hai phương thức chăn nuôi lợn phổ biến ở nước ta là chăn nuôi theo phương thức công
nghiệp (CN) (hệ thống chuồng kín) và chăn nuôi theo phương thức bán công nghiệp
(BCN) (hệ thống chuồng hở). Hệ thống chuồng kín là hệ thống chuồng nuôi khép kín, có
hệ thống chiếu sáng, điều hòa không khí bằng hệ thống dàn phun nước và quạt thông gió,
nhiệt độ trong chuồng lợn ổn định từ 200 C-280C, mỗi đực giống được nhốt trong một ô,
không có sân vận động.Hệ thống chuồng hở là hệ thống chuồng nuôi không khép kín,
không có hệ thống điều hòa không khí. Vì vậy, nhiệt độ, ẩm độ chuồng nuôi luôn phụ
thuộc vào điều kiện không khí bên ngoài, mỗi đực giống được nhốt trong một ô chuồng có
sân chơi, có sân vận động. Tuy nhiên, mỗi phương thức chăn nuôi đều có ưu nhược điểm
nhất định. Ở nước ta, việc nghiên cứu sâu về các hệ thống chuồng nuôi (tiểu khí hậu
chuồng nuôi) và ảnh hưởng của mùa vụ và ...
VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - S 24-Tháng 6 - 2010
56
ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN TỐ MÙA VỤ ĐẾN CHẤT LƯỢNG TINH DỊCH LỢN
NGOẠI NUÔI THEO PHƯƠNG THỨC CÔNG NGHIỆP VÀ BÁN CÔNG NGHIỆP Ở
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
Trịnh Văn Thân
1
*, Đào Đức Thà
1
, Nguyễn Ngọc Thái
2
,
Đỗ Văn Trung
(3
và Nguyễn Tiến Dũng
4
1
Viện chăn Nuôi;
2
Trungm giống gia súc Hải Dương
3
Trung tâm giống vật nuôi Hà Ni;
4
Sở nông nghiệp Hải Phòng
*Tác giả liên hệ: Trịnh Văn Thân - Bmôn sinh lý, sinh hóa tập tính vật nuôi
Viện Chăn nuôi –Thụy PhươngT Liêm – Hà Nội
Tel: 0904446942; Email: trinhvanthanvcn@yahoo.com.vn
ABSTRACT
Effect of season on semen quality of exotic boars in different housing systems in the Red River Delta
A study with the aim of examining the possible effects of season on semen quality of exotic boars in two housing
systems (Semi-intensive and intensive housing systems) was conducted in Red River Delta. Semen collected 200
exotic boars was used for quality evaluation. At the same time, outdor and indor temperature, humidity were
recorded daily from 2003-2007. It was relealed that boar semen quality in the semi-intensive housing system was
higher than that the intensive housing system (P<0,001). It was also found out that boar semen quality in summer
season was lower that that in the other season (P<0,001). It seemed that indoor temperature and humidity in
semi-intensive housing system was affected by outdoor temperature and humidity (P<0,05). However, this trend
was not obsevered in the intensive housing system (P<0,01).
Key words: Season, temperature, humidity, boar semen
ĐẶT VẤN ĐỀ
Hai pơng thức chăn nuôi lợn phổ biến nưc ta là cn nuôi theo phương thức công
nghip (CN) (hệ thống chuồng kín) chăn nuôi theo phương thức bán công nghiệp
(BCN) (h thng chung h). Hệ thống chung kín là hthống chung nuôi khép kín,
h thống chiếu sáng, điều hòa không khí bằng hệ thống dàn phun c và quạt thông gió,
nhit đ trong chung lợn n định t 20
0
C-28
0
C, mi đực giống được nhốt trong một ô,
kng có sân vn đng.Hệ thng chung h là h thống chung nuôi kng kp kín,
kng h thng điều hòa không k. vy, nhiệt độ, m đ chung nuôi luôn phụ
thuc vào điều kiện kng kbên ngoài, mi đc giống được nhốt trong một ô chuồng có
n chơi, có sân vn động. Tuy nhiên, mi phương thức chăn nuôi đều có ưu nhưc điểm
nht định. nước ta, việc nghiên cứu sâu về các h thống chuồng ni (tiểu k hậu
chung nuôi) và nh ởng ca mùa v và nhất là nh ng ca nhiệt độ, ẩm đ chung
nuôi đến chất lượng tinh dịch ln ngoại chưa được nghiên cu một cách hệ thống. Để góp
phần nghiên cứu u và hthng các nhân t nh hưởng đến chất lượng tinh dịch n
ngoại và các gii pháp khắc phục, chúng i tiến hành ‘’Nghiên cứu nn tố mùa v ảnh
hưởng đến cht lượng tinh dch lợn ngoại ni theo phương thc công nghiệp và bánng
nghip khu vực đồng bằng Bắc bộ’’ nhằm c định mức đ nh ng của mùa v và
nhit độ, ẩm đchung nuôi đến chất lượng tinh dịch lợn ngoi.
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Vt liệu nghiên cứu
Nghiên cứu tiến hành trên đàn lợn đực ngoại 200 con gồm các giống Landrace; Yorkshire,
Duroc, Pidu, Master nuôi tại 4 trạm thụ tinh nhân tạo tại Hải Phòng, Hi Dương, Hưng Yên,
Hà Nội (Hà Tây cũ)
ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN TỐ MÙA VỤ ĐẾN CHẤT LƯỢNG TINH DỊCH LỢN NGOẠI NUÔI THEO PHƯƠNG THỨC CÔNG NGHIỆP VÀ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN TỐ MÙA VỤ ĐẾN CHẤT LƯỢNG TINH DỊCH LỢN NGOẠI NUÔI THEO PHƯƠNG THỨC CÔNG NGHIỆP VÀ - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN TỐ MÙA VỤ ĐẾN CHẤT LƯỢNG TINH DỊCH LỢN NGOẠI NUÔI THEO PHƯƠNG THỨC CÔNG NGHIỆP VÀ 9 10 234