Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng môn bệnh lý thú y _ thầy nguyễn hữu nam trường ĐH NN1

Được đăng lên bởi Hanh Vu
Số trang: 124 trang   |   Lượt xem: 3987 lần   |   Lượt tải: 11 lần
1

GIỚI THIỆU MÔN HỌC
Mục
tiêu
Trang bị cho người học các nguyên lý chung về bệnh lý học để giải thích các cơ chế
sinh bệnh và các biến đổi bệnh lý cơ bản.
Nội dung học phần:
Bệnh lý học là môn học nghiên cứu về tổn thương. Nó bao gồm cả khoa học đại cương
và thực hành lâm sàng. Nghiên cứu cả thay đổi về cấu trúc cũng như chức năng của tế bào, mô
và các cơ quan bị bệnh.
Bệnh lý học quan tâm đến 4 khía cạnh cơ bản của quá trình bệnh là: vai trò của nguyên
nhân bệnh, cơ chế phát sinh bệnh, sự thay đổi cấu trúc tế bào, mô và các cơ quan của cơ thể
bệnh và hậu quả của các biến đổi hình thái đó (các rối loạn chức năng).
Phần bệnh lý học đại cương gồm những khái niệm cơ bản; tổn thương cơ bản chung
cho nhiều quá trình bệnh lý như: những biến đổi cơ bản ở tế bào và mô, những tổn thương do
rối loạn trao đổi chất (thoái hoá), tổn thương do rối loạn tuần hoàn cục bộ, viêm và tư sửa vết
thương, sốt.
Phần bệnh lý chuyên khoa nghiên cứu các quá trình bệnh lý chuyên biệt của các hệ cơ
quan như: Bệnh ở hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ niệu sinh dục…các tổn thương của cơ thể do các
nguyên nhân khác nhau gây ra như: bệnh do vi khuẩn, bệnh do virus, bệnh do ký sinh trùng,
bệnh do độc tố ngoại lai…
Tài liệu học tập
a.Tập bài giảng môn bệnh lý học
b.Các tài liệu tham khảo:
- Giáo trình sinh lý bệnh thú y
- Giáo trình giải phẫu bệnh đại cương
- Giáo trình sinh lý bệnh của Đại học Y khoa
- Veterinary pathology
- Molecular biology cell
- Poultry diseases
- Cattle diseases
- Swine diseases
- Canine diseases
- Feline diseases
- Pathology of domestic animal
- Crocker J, Murray PG. 2003. Molecular Biology in Cellular Pathology
- Riede UN, Werner M. 2004. Color atlas of Pathology
- Các thông tin trên internet (keyword: Veterinary Pathology)

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Trong quá trình phát triển của khoa học nói chung, y học và thú y học nói riêng
dần dần hình thành nên các khái niệm cơ bản. Đây là những vấn đề lớn, kết quả của
nhiều công trình nghiên cứu, khái quát hoá các mối quan hệ giữa các hiện tượng bệnh
lý, các quy luật đúc kết từ thấp đến cao. Đó là những vấn đề có liên quan đến triết học
trong y học và là kết quả của các cuộc đấu tranh giữa quan điểm duy vật với quan điểm
duy tâm.
Những khái niệm cơ bản bao gồm khái niệm về bệnh, về yếu tố bệnh nguyên, về
cơ chế sinh bệnh, tính phản ứng của cơ thể,và bệnh lý của quá trình miễn dịch. Nắm
vững các khái niệm cơ bản theo quan điểm duy vật sẽ giúp cho người thày thuốc có
hướng đi đúng đắn trong chẩn đoán và điều trị bệnh.
1.1.

KHÁI NI...
Mục
tiêu
GIỚI THIỆU MÔN HỌC
Trang bị cho người học các nguyên chung về bệnh học để giải thích các chế
sinh bệnh và các biến đổi bệnh lý cơ bản.
Nội dung học phần:
Bệnh lý học là môn học nghiên cứu về tổn thương. bao gồm cả khoa học đại cương
và thực hành lâm sàng. Nghiên cứu cả thay đổi về cấu trúc cũng như chức năng của tế bào, mô
và các cơ quan bị bệnh.
Bệnh lý học quan tâm đến 4 khía cạnh cơ bản của quá trình bệnh là: vai trò của nguyên
nhân bệnh, chế phát sinh bệnh, sự thay đổi cấu trúc tế bào, mô các quan của thể
bệnh và hậu quả của các biến đổinh thái đó (các rối loạn chức năng).
Phần bệnh học đại cương gồm những khái niệm bản; tổn thương bản chung
cho nhiều quá trình bệnh như: những biến đổi bản tế bào mô, những tổn thương do
rối loạn trao đổi chất (thoái hoá), tổn thương do rối loạn tuần hoàn cục bộ, viêm và tư sửa vết
thương, sốt.
Phần bệnh chuyên khoa nghiên cứu các quá trình bệnh chuyên biệt của các hệ
quan như: Bệnh hệ tiêu hóa, hệ hấp, hniệu sinh dục…các tổn thương của thể do các
nguyên nhân khác nhau gây ra như: bệnh do vi khuẩn, bệnh do virus, bệnh do sinh trùng,
bệnh do độc tố ngoại lai…
Tài liệu học tập
Tập bài giảng môn bệnh lý học
Các tài liệu tham khảo:
- Giáo trình sinh lý bệnh thú y
- Giáo trình giải phẫu bệnh đại cương
- Giáo trình sinh lý bệnh của Đại học Y khoa
- Veterinary pathology
- Molecular biology cell
- Poultry diseases
- Cattle diseases
- Swine diseases
- Canine diseases
- Feline diseases
- Pathology of domestic animal
- Crocker J, Murray PG. 2003. Molecular Biology in Cellular Pathology
- Riede UN, Werner M. 2004. Color atlas of Pathology
- Các thông tin trên internet (keyword: Veterinary Pathology)
bài giảng môn bệnh lý thú y _ thầy nguyễn hữu nam trường ĐH NN1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng môn bệnh lý thú y _ thầy nguyễn hữu nam trường ĐH NN1 - Người đăng: Hanh Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
124 Vietnamese
bài giảng môn bệnh lý thú y _ thầy nguyễn hữu nam trường ĐH NN1 9 10 295