Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng thí nghiệm công nghệ lên men

Được đăng lên bởi chauphirun20111985
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1081 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỤC LỤC
Bài

Trang

BÀI 1: MỞ ĐẦU....................................................................................................................2
BÀI 2: LÊN MEN CƠM RƯỢU...........................................................................................4
BÀI 3: LÊN MEN CHAO......................................................................................................7
BÀI 4: LÊN MEN SỮA CHUA..........................................................................................11
BÀI 5: LÊN MEN DƯA CẢI..............................................................................................15
BÀI 6: NẤM MEN CỐ ĐỊNH - LÊN MEN DỊCH TRÁI CÂY........................................18
BÀI 7: LÊN MEN TÔM CHUA..........................................................................................22

1

BÀI 1: MỞ ĐẦU
NỘI QUY PHÒNG THÍ NGHIỆM & GIỚI THIỆU MÔN HỌC
I. Những quy định chung
1. Những người không có nhiệm vụ không được vào phòng thí nghiệm
2. Vật dụng cá nhân để đúng nơi quy định
3. Khi vào phòng thí nghiệm phải mặc áo Blouse, đeo khẩu trang, mang găng tay,
cột tóc gọn gàng.
4. Không ăn uống, hút thuốc trong phòng thí nghiệm.
5. Không sử dụng trang thiết bị trong phòng thí nghệm khi chưa được hướng dẫn cụ thể.
6. Không được mang hoá chất, dụng cụ khi chưa được sự đồng ý của trưởng phòng thí
nghiệm.
7. Khi rời phòng thí nghiệm phải kiểm tra điện, nước, khóa cửa.
II. Quy định an toàn
1. Khi sử dụng hoá chất cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng hoặc tuân theo những hướng dẫn
của kỹ thuật viên phòng thí nghiệm.
2. Những hóa chất độc hại sau khi sử dụng phải được xử lý riêng không đổ vào
nguồn nước thải chung.
3. Những sinh phẩm gây bệnh, chuyển gen phải khử trùng trước khi rửa hoặc đổ vào môi
trường.
4. Khi sử dụng hóa chất độc và bay hơi phải dùng tủ hút.
5. Trước khi rời phòng thí nghiệm phải rửa sạch tay.

2

III. Giới thiệu môn học
3.1. Nội dung
3.2. Phương pháp dạy và học
- Bài học được tiến hành dưới hình thức bài giảng và thao tác thực hành
3.3. Phương pháp đánh giá
TT
1

Nội dung đánh giá

Trọng số

Chuyên cần (Đ1)

0.1

2
Kỹ năng thực hành (Đ2)
0.3
3
Viết báo cáo (Đ3)
0.3
4
Kiểm tra kết thúc môn (Đ4)
0,3
Điểm môn học = (Đ1 x 0,1) + (Đ2 x 0,3) + (Đ3 x 0,3) + (Đ4 x 0,3)
IV. Phân công trực vệ sinh
-

Dọn dẹp bàn ghế

-

Sắp xếp đồ đạc

-

Đổ rác

3

Ghi chú

BÀI 2: LÊN MEN CƠM RƯỢU
MỤC TIÊU:
Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng:
Về kiến thức: Sinh viên có khả năng củng cố và hình thành mới các kiến thức sau:
-

Cơ sở kh...
MỤC LỤC
Bài Trang
BÀI 1: MỞ ĐẦU....................................................................................................................2
BÀI 2: LÊN MEN CƠM RƯỢU...........................................................................................4
BÀI 3: LÊN MEN CHAO......................................................................................................7
BÀI 4: LÊN MEN SỮA CHUA..........................................................................................11
BÀI 5: LÊN MEN DƯA CẢI..............................................................................................15
BÀI 6: NẤM MEN CỐ ĐỊNH - LÊN MEN DỊCH TRÁI CÂY........................................18
BÀI 7: LÊN MEN TÔM CHUA..........................................................................................22
1
Bài giảng thí nghiệm công nghệ lên men - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng thí nghiệm công nghệ lên men - Người đăng: chauphirun20111985
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Bài giảng thí nghiệm công nghệ lên men 9 10 195