Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng thú y

Được đăng lên bởi Paradise Kiss
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 4062 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ
KHOA CHĂN NUÔI - THÚ Y
------------------

BÀI GIẢNG

CHỌN VÀ TẠO GIỐNG VẬT NUÔI
Lê Thị Lan Phương
Bộ môn Di truyền - Giống

HUẾ - 2006

LỜI NÓI ĐẦU
Trong những thập niên vừa qua, sự phát triển nhanh chóng của sinh học phân tử
và công nghệ sinh học đã kéo theo những tiến bộ đáng kể của các ngành khoa học liên
quan đến sinh học phân tử, công nghệ sinh học, trong đó phải kể đến các ngành nông
lâm- sinh- y dược.
Trong chương trình đào tạo đại học của các ngành liên quan đến sinh học, Học
phần Sinh lý học người và động vật, được xem là học phần cơ sở của nhiều ngành đào
tạo như: Chăn nuôi, Thú y, Động vật học, Sinh học, Sư phạm kỹ thuật Nông lâm, Cử
nhân điều dưỡng, Bác sỹ đa khoa, Chế biến và bảo quản nông sản, Kinh tế nông nghiệp,
Quản tri kinh doanh nông nghiệp, Công nghệ sinh học, Sinh thái học, Tâm lý học
v.v…Kiến thức về sinh lý học người và động vật được xem là cầu nối trước khi đi vào các
lĩnh vực chuyên môn về cơ thể người và động vật nuôi. Vì vậy, việc biên soạn Giáo trình
Sinh lý học người và động vật, để cập nhật các kiến thức khoa học chung về sinh lý, có
hệ thống và đáp ứng yêu cầu của khung chương trình đào tạo đại học vừa được Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành là việc làm cần thiết. Trong quá trình biên soạn giáo trình này,
tập thể tác giả: PGS.TS Nguyễn Đức Hưng, TS Đàm Văn Tiện (Trường đại học Nông
Lâm); TS Hoàng khánh Hằng (Trường đại học Y Khoa); ThS Nguyễn Đức Quang, ThS
Nguyễn Thị Hải Yến (Trường đại học Khoa học); TS Phan Thị Sang (Trường đại học Sư
phạm) thuộc Đại học Huế, dưới sự chủ trì của PGS.TS Nguyễn Đức Hưng đã bám sát
khung chương trình đào tạo mới, cập nhật các kiến thức từ nhiều nguồn tài liệu trong và
ngoài nước nhằm thể hiện được kiến thức cơ bản, hiện đại và thực tiễn. Ý kiến đóng góp
của các chuyên gia tư vấn GS.TSKH Lê Doãn Diên, GS.TS Đỗ Ngọc Liên, PGS.TS Lê
Đức Ngọc đã giúp chúng tôi đạt được những yêu cầu nêu trên. Đây là giáo trình chính
thức, dùng chung cho nhiều ngành đào tạo tại Đại học Huế và là tài liệu tham khảo cho
sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, các ngành nông lâm ngư - sinh học -Y dược,
cũng như cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực liên quan.
Tuy đã có nhiều cố gắng nhưng chắc chắn giáo trình không tránh khỏi những
thiếu sót, chúng tôi hy vọng nhận được những ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, các đọc
giả để lần tái bản sau giáo trình được hoàn thiện hơn.
THAY MẶT NHÓM TÁC GIẢ

Chủ biên
PGS.TS NGUYỄN ĐỨC HƯNG

MỤC LỤC
Trang
Chương I: Lịch sử hình ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ
KHOA CHĂN NUÔI - THÚ Y
------------------
BÀI GIẢNG
CHỌN VÀ TẠO GIỐNG VẬT NUÔI
Lê Thị Lan Phương
Bộ môn Di truyền - Giống
HUẾ - 2006
bài giảng thú y - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng thú y - Người đăng: Paradise Kiss
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
bài giảng thú y 9 10 189