Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tràm chim đồng tháp

Được đăng lên bởi Cá Con
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 408 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI MỞ ĐẦU

Việt Nam là một nước nhiệt đới gió mùa. Do vị trí địa lý, Việt Nam rất đa dạng
về địa hình, kiểu đất, cảnh quan, có đặc trưng khí hậu khác nhau giữa các miền. Đặc
điểm đó là cơ sở rất thuận lợi để giới sinh vật phát triển đa dạng về thành phần loài,
phong phú về số lượng. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển kinh tế -xã hội, mức độ đa
dạng sinh học ở Việt Nam có nhiều thay đổi theo thời gian.
Để minh chứng cho điều đó, vào ngày 08/03/2013, tôi cùng với lớp đã đi đến
vườn quốc gia Tràm Chim tham quan và thu thập thông tin. Chuyến tham quan này
không những giúp chúng tôi hiểu thêm về mức độ đa dạng sinh học và cách bảo tồn nói
chung, bảo tồn vùng đất ngập nước nói riêng mà còn hổ trợ cho môn TT. Bảo tồn đa
dạng sinh hoc.

ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN ĐI THỰC TẾ

Vườn quốc gia Tràm Chim

-

I.
I.1.

Họ và tên sinh viên: PHẠM THỊ CẨM VÂN
MSSV: 0011410278
Lớp: ĐHKHMT11B
Địa điểm: Khóm 4, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
Thời gian: 08/03/2013

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM
Lịch sử hình thành

2

Vườn quốc gia Tràm Chim

- Năm 1985, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thành lập Công Ty Nông Lâm Ngư
Trường Tràm Chim.
- Năm 1986, loài sếu đầu đỏ (chim Hạc) được phát hiện ở Tràm Chim.
- Năm 1991 Tràm Chim trở thành khu Bảo Tồn thiên nhiên Tràm Chim cấp tỉnh, nhằm
bảo tồn loài sếu đầu đỏ (Grus antigone sharpii).
- Năm 1994, Tràm Chim trở thành Khu bảo tồn thiên nhiên cấp Quốc Gia, theo Quyết
định số 47/TTg ngày 02 tháng 02 năm 1994 của Thủ tướng Chính Phủ.
- Năm 1998, khu Khu bảo tồn thiên nhiên Tràm Chim trở thành Vườn Quốc gia Tràm
Chim theo Quyết định số 253/1998/QĐ-TTg, ngày 29/12/1998 của Thủ tướng Chính
phủ.
- Ngày 2/2/2012 Tràm Chim được công nhận thành khu Ramsar thứ 4 của Việt Nam là
khu 2000 trên thế giới.
I.2.

Vị trí địa lý
Vườn Quốc gia (VQG) Tràm Chim được thành lập ngày 29/12/1998 với vị trí
địa lý 10037’ đến 10046’ độ Vĩ Bắc, 105028’ đến 105036’ độ Kinh Đông. Nằm lọt thỏm
giữa vùng đất trũng ngập nước Đồng Tháp Mười nổi tiếng của miền Tây Nam Bộ.
Nằm ở hạ lưu sông Mêkông và trung tâm Đồng Tháp Mười, cách sông Tiền
khoảng 25km về phía Tây, gần biên giới Việt Nam – Campuchia. Vùng đất này cũng
chính là nơi cư trú loài chim Sếu đầu đỏ nổi tiếng trên thế giới với những vũ điệu thiên
nhiên làm mê hoặc lòng người.

I.3.

Điều kiện tự nhiên
1.3.1. Khí hậu thủy văn
-

Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 27 oC, nhiệt độ thấp hơn khoảng

1-2oC vào cuối mùa khô (từ tháng 12 đến tháng 2). Nhiệt độ cao nhất là 37 oC ...
LỜI MỞ ĐẦU
 
!"#$%&'%(#)%#*%+*!,(
$-./%)0$.)1*$ !12
113!.405%67'%*"1*$#89:;<
 .=/!%6>?@
,$<!%6ABCADCEAFDG1;8
@'%45H'%%)1GH%68'%6
#G+313G$%7!< .=*I&J
%I&J)17K>0G55L&J
 .
ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN ĐI THỰC TẾ
Báo cáo tràm chim đồng tháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tràm chim đồng tháp - Người đăng: Cá Con
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Báo cáo tràm chim đồng tháp 9 10 805