Ktl-icon-tai-lieu

Các công cụ đánh bắt cá tôm

Được đăng lên bởi honhuttien88
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 236 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC DỤNG CỤ ĐÁNH BẮT CÁ, TÔM…
TRONG DÂN GIAN TAY NAM BỘ
Trần Minh Thương
Miền Tây Nam Bộ có diện tích mặt nước trên đồng ruộng, diện tích mặt nước trên sông,
rạch, ao, hồ, vuông, xẻo… khá cao. Kinh rạch chằng chịt không chỉ là hệ thống giao
thông huyết mạch đường thủy nối liền tỉnh đến huyện, huyện về xã mà còn tỏa đi các
ấp, địa bàn dân cư và trong lòng nó chính là nơi cung cấp nguồn lợi thủy sản như: cá,
tôm, cua, … vùng nước ngọt, nước lợ và nhiễm mặn.
Đây là nguồn thực phẩm tự nhiên, sạch an toàn và ngon. Thủy sản ở miền Tây sinh
sống ở ba vùng nước: nước ngọt, nước lợ và nước mặn cho nên có hàng trăm loại cá và
hàng chục loại tôm, cua, ếch, nhái…
Mùa nào, cá, tôm, cua, mùa nấy. Mùa mưa thì ếch nhái, cá lóc, cá rô mề, cá trê vàng, …
mùa khô thì cá sặc, tôm, cua, tép, …riêng cá bống tượng, bống trứng… và vộp, ốc,
lươn, rùa, trăn, rắn … thì mùa nào cũng có. Nước lên mang theo tôm, cá,… vào đồng,
nước tràn đầy cá cua thi nhau vào đẻ con sinh cháu. Sau đó nước đồng lại cạn tôm, cá
trở ra sông …và cứ theo chu kỳ xoay vòng như thế. Người dân chỉ việc mang lộp, nò,
lờ, nôm, … bắt về con to để ăn, con nhỏ mang thả vào vuông, đìa quanh nhà để nuôi
làm nguồn dự trữ. Thế là, nhà nào nhà đó đỏ lửa kho, nấu, chiên, luộc …hương thơm
ngào ngạt cả vùng.
Trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi chỉ sưu tầm và giới thiệu các vật dụng dùng để
các loại thủy hải sản miệt đồng, nó gắn liền với những người dân quê sống ven kênh
rạch mà thôi. Phần dụng cụ đánh bắt thủy hải sản biển sẽ được đề cập đến ở một dịp
khác.
1. Bắt bằng tay không
1.1. Bắt ếch, bắt nhái
Cứ tháng cuối tháng ba đầu tháng tư âm lịch khi những trận mưa đầu mùa đổ xuống
ếch nhái kêu ran ngoài đồng trống, thế là chạng vạng tối tay cầm lồng đèn chong cóc
đốt bằng dầu lửa, tay cầm cái bao, cái rộng (làm bằng tre) ra đồng soi nhái. Ếch nhái
gặp mưa, chúng kêu vang để “hò hẹn” bạn tình. Gặp phải ánh đèn nó đành nằm yên
chịu trận! Người đi bắt cứ thế lượm bỏ vào bao! Gặp phải ếch nhái “bắt cặp” chộp một
tay được liền những hai con! Cứ thế bỏ vào bao mang về! Có khi đi bắt nhái cũng gặp
rắn nước, rắn hổ (loài rắn cực độc) sẵn cây, chĩa trong tay họ sẵn sàng hạ “con vật
nguy hiểm” kia luôn, một công đôi ba nguồn lợi là vậy!
1.2. Lượm ốc, bắt cua đồng, mò cá
Ốc gạo trên đồng không ngập nước, ven bờ mương vườn nhiều vô kể, thế là họ cứ thản
nhiên cầm thao, cầm rổ đi lượm về cải thiện bữa ăn. Ốc có thể luộc với lá ổi, chấm với
cơm mẻ, trẻ con thì bỏ vô lò than hồng nướng vì ốc nướng ăn ngọt và thơm hơn.

1|Trang

Cua đ...
1 | T r a n g
CÁC DỤNG CỤ ĐÁNH BẮT CÁ, TÔM…
TRONG DÂN GIAN TAY NAM B
Trần Minh Thương
Miền Tây Nam Bộ diện tích mặt nước trên đồng ruộng, diện tích mặt nước trên sông,
r
ạch, ao, hồ, vuông, xẻo… khá cao. Kinh rạch chằng chịt không chlà hthống giao
thông huyết mạch đường thủy nối liền tỉnh đến huyện, huyện về xã còn tỏa đi các
ấp, địa bàn dân
trong lòng chính nơi cung cấp nguồn lợi thủy sản như: cá,
tôm, cua, … vùng nước ngọt, nước lợ và nhiễm mặn.
Đây nguồn thực phẩm tự nhi
ên, sạch an toàn ngon. Thủy sản miền Tây sinh
s
ống ở ba vùng nước: nước ngọt, nước lợ và nước mặn cho nên có hàng trăm loại cá và
hàng ch
ục loại tôm, cua, ếch, nhái
Mùa nào, cá, tôm, cua, mùa n
ấy. Mùa mưa thì ếch nhái, cá lóc, cá rô mề, cá trê vàng, …
mùa khô thì s
c, tôm, cua, tép, …riêng bống tượng, bống trứng… và vộp, ốc,
lươn, rùa, trăn, rắn
thì mùa nào cũng có. Nước lên mang theo tôm, cá,… vào đồng,
nước tràn đầy cá cua thi nhau vào đẻ
con sinh cháu. Sau đó nước đồng lại cạn tôm, cá
tr
ra sông …và ctheo chu kỳ xoay vòng như thế. Người dân chỉ việc mang lộp, nò,
l
ờ, nôm, bắt vcon to để ăn, con nhỏ mang thả vào vuông, đìa quanh nhà để nuôi
làm ngu
ồn dtrữ. Thế là, nhà nào nhà đó đỏ lửa kho, nấu, chiên, luộc …hương thơm
ngào ngạt cả vùng.
Trong khuôn kh
bài viết này chúng tôi chsưu tầm và giới thiệu các vật dụng dùng để
các loại thủy hải sản miệt đồng, gắn liền với những người dân quê sống ven kênh
r
ạch mà thôi. Phn dụng cụ đánh bắt thủy hải sản biển sẽ được đề cập đến một dịp
khác.
1. Bắt bằng tay không
1.1. Bắt ếch, bắt nhái
Ctháng cuối tháng ba đầu tháng âm lịch khi những trận mưa đầu mùa đổ xuống
ếch nhái kêu ran ngoài đồng trống, thế l
à chạng vạng tối tay cầm lồng đèn chong cóc
đốt bằng dầu lửa, tay cầm cái bao, cái rộng (làm bằng tre) ra đồng soi nhái. Ếch nhái
gặp mưa, chúng kêu vang để “hò hẹn” bạn tình. Gặp phải ánh đèn đành nằm yên
ch
ịu trận! Người đi bắt cứ thế lượm bỏ vào bao! Gặp phải ếch nhái “bắt cặp” chộp một
tay được
liền những hai con! Cthế bvào bao mang về! khi đi bắt nhái cũng gặp
rắn nước, rắn hổ (loài rắn cực độc) sẵn cây, chĩa trong tay họ sẵn sàng h“con vật
nguy hiểm” kia luôn, một công đôi ba nguồn lợi là vậy!
1.2. Lượm ốc, bắt cua đồng, mò cá
Ốc gạo trên đồng không ngập nước, ven bờ mương vườn nhiều vô kể, thế là họ cứ thản
nhiên cm thao, cầm rổ đi lượm về cải thiện bữa ăn. Ốc có thể luộc với ổi, chấm với
cơm mẻ, trẻ con
thì bỏ vô lò than hồng nướng ốc nướng ăn ngọt và thơm hơn.
Các công cụ đánh bắt cá tôm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các công cụ đánh bắt cá tôm - Người đăng: honhuttien88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Các công cụ đánh bắt cá tôm 9 10 998