Ktl-icon-tai-lieu

Cây đậu nành

Được đăng lên bởi playtran
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1639 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỤC LỤC
I. Nguyên liệu..............................................................................................................................2
1. Giới thiệu về cây đậu nành.................................................................................................2
2. Giá trị dinh dưỡng của đậu nành.........................................................................................2
2.1. Protein và thành phần acid amin..................................................................................3
2.2. Lipid.............................................................................................................................4
2.3. Carbohydrates..............................................................................................................4
2.4. Chất tro.........................................................................................................................5
2.5. Vitamin........................................................................................................................5
2.6. Một số enzyme trong đậu nành....................................................................................6
II.SẢN XUẤT ĐẬU PHỤ..........................................................................................................6
1. Sơ lược về đậu phụ.............................................................................................................6
2. Các phương pháp sản xuất đậu phụ....................................................................................7
2.1. Phương pháp xay ướt...................................................................................................7
2.2. Phương pháp xay ướt.................................................................................................11
III.SẢN XUẤT CHAO.............................................................................................................15
1.Tổng quan về chao.............................................................................................................15
2. Nguồn vi sinh vật..............................................................................................................17
3. Qui trình làm chao Việt Nam............................................................................................17
4. Sản xuất chao theo phương pháp hiện đại........................................................................20
5. Quy trình sản xuất vi sinh vật...........................
MỤC LỤC
I. Nguyên liệu..............................................................................................................................2
1. Giới thiệu về cây đậu nành.................................................................................................2
2. Giá trị dinh dưỡng của đậu nành.........................................................................................2
2.1. Protein và thành phần acid amin..................................................................................3
2.2. Lipid.............................................................................................................................4
2.3. Carbohydrates..............................................................................................................4
2.4. Chất tro.........................................................................................................................5
2.5. Vitamin........................................................................................................................5
2.6. Một số enzyme trong đậu nành....................................................................................6
II.SẢN XUẤT ĐẬU PHỤ..........................................................................................................6
1. Sơ lược về đậu phụ.............................................................................................................6
2. Các phương pháp sản xuất đậu phụ....................................................................................7
2.1. Phương pháp xay ướt...................................................................................................7
2.2. Phương pháp xay ướt.................................................................................................11
III.SẢN XUẤT CHAO.............................................................................................................15
1.Tổng quan về chao.............................................................................................................15
2. Nguồn vi sinh vật..............................................................................................................17
3. Qui trình làm chao Việt Nam............................................................................................17
4. Sản xuất chao theo phương pháp hiện đại........................................................................20
5. Quy trình sản xuất vi sinh vật...........................................................................................26
6. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng chao......................................................................28
6.1.Ảnh hưởng của muối...................................................................................................28
6.2. Ảnh hưởng của sự thủy phân.....................................................................................29
6.3. Ảnh hưởng của các phương pháp bảo quản...............................................................30
6.4. Ảnh hưởng của các peptid.........................................................................................30
7. Một số hiện tượng hư hỏng của chao................................................................................31
7.1. Hiện tượng chao bị đắng............................................................................................31
7.2. Có mùi khó chịu.........................................................................................................31
TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................................32
1
Cây đậu nành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cây đậu nành - Người đăng: playtran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Cây đậu nành 9 10 994