Ktl-icon-tai-lieu

Chọn lọc và nhân thuần 3 giống gà nhập nội HW, RID và PGI.

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 510 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHỌN LỌC VÀ NHÂN THUẦN 3 GIỐNG GÀ NHẬP NỘI HW, RID VÀ PGI
Phạm Công Thiếu, Vũ Ngọc Sơn, 1Hoàng Văn Tiệu,
Trần Kim Nhàn, Nguyễn Thị Thúy
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn Vật nuôi, 1Viện Chăn Nuôi
Tóm tắt
Ba giống gà có đặc điểm ngoại hình đồng nhẩt ở gà trống và gà mái. Gà HW có màu lông trắng, chân cao,
nhỏ, màu vàng, mào đơn to, tầm vóc cơ thể nhỏ. Gà Rid lông nâu đỏ, chân cao vừa phải, da chân vàng, mào đơn. Gà
Pgi lông nâu nhạt (màu cánh gián), mào nụ, chân cao vừa phải, chân vàng, mỏ vàng. Gà có sức đề kháng cao, nuôi
sống đạt 97,21- 99% (0-19TT). Tiêu thụ thức ăn thấp (0-19TT) từ 6114g-7500g/con.
Gà HW có năng suất trứng/mái/72 tuần tuổi đạt 259,44 quả (đạt 92,65% so với nguyên gốc), tiêu tốn thức
ăn/10 trứng 1,68kg. Gà Rid có năng suất trứng/mái/72 tuần tuổi đạt 211,18 quả (98,22% so nguyên gốc), tiêu tốn
thức ăn cho 10 trứng 2,15kg. Gà Pgi có năng suất trứng/mái/72 tuần tuổi đạt 207,48 quả (92,20% so nguyên gốc),
tiêu tốn thức ăn/10 trứng 2,19kg. Cả ba giống gà đều có tỷ lệ phôi cao và ổn định từ 93,86-95,2%, tỷ lệ nở gà loại
1/trứng ấp đạt 81,87- 83,34%.

1. Đặt vấn đề

Tháng 5/2007 Viện Chăn nuôi đã tiếp nhận 3 giống gà HW, Rid, Pgi mỗi giống 360 quả
trứng và giao cho Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi ấp nở nuôi thử nghiệm. Đây là 3
giống gà hướng trứng có năng suất trứng đạt 230-280 quả/mái/năm, tầm vóc cơ thể vừa phải, tiêu
thụ thức ăn thấp. Mặt khác, nhu cầu về con giống gà hướng trứng cũng như trứng thương phẩm ở
nước ta ngày càng tăng. Vì vậy, việc nghiên cứu chọn lọc, nhân thuần 3 giống gà này để phát
triển nhân nhanh ra sản xuất là cần thiết nhằm đáp ứng mục tiêu:
- Đánh giá khả năng sản xuất của 3 giống gà HW, Rid và Pgi từ đó chọn lọc nhân thuần
và phát triển ra sản xuất.
- Làm nguyên liệu lai với một số giống gà khác tạo tổ hợp lai gà hướng trứng phục vụ
phát triển chăn nuôi.
2. Vật liệu, nội dung và phương pháp nghiên cứu

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Nghiên cứu trên 3 giống gà (HW, Rid và Pgi) từ 1080 quả trứng nhập nội mỗi giống 360
quả và gà Ai cập thuần có nguồn gốc từ Ai cập được nuôi giữ giống gốc tại cơ sở giống thuộc
Viện Chăn nuôi.
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
Đề tài được triển khai từ tháng 5/2007-8/2010 tại Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật
nuôi – Viện Chăn nuôi
2.3. Nội dung nghiên cứu
Đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng và phát triển, sức sống và khả năng chống
chịu bệnh tật, hiệu quả sử dụng thức ăn, khả năng sinh sản, chất lượng trứng, tỷ lệ phôi, tỷ lệ nở
của gà HW, Rid và Pgi qua các thế hệ

2.4. ...
CHỌN LỌC VÀ NHÂN THUẦN 3 GIỐNG NHẬP NỘI HW, RID VÀ PGI
Phạm Công Thiếu, Vũ Ngọc Sơn,
1
Hoàng Văn Tiệu,
Trần Kim Nhàn, Nguyễn Thị Thúy
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn Vật nuôi,
1
Viện Chăn Nuôi
Tóm tt
Ba giống gà đặc điểm ngoại hình đồng nhẩt ở trống và mái. HW có màu lông trắng, chân cao,
nhỏ, màu vàng, mào đơn to, tầm vóc cơ thể nhỏ. Gà Rid lông nâu đỏ, chân cao vừa phải, da chân vàng, mào đơn. Gà
Pgi lông nâu nhạt (màu cánh gián), mào nụ, chân cao vừa phải, chân vàng, mỏ vàng. sức đề kháng cao, nuôi
sống đạt 97,21- 99% (0-19TT). Tiêu thụ thức ăn thấp (0-19TT) từ 6114g-7500g/con.
HW năng suất trứng/mái/72 tuần tuổi đạt 259,44 quả (đạt 92,65% so với nguyên gốc), tiêu tốn thức
ăn/10 trứng 1,68kg. Rid năng suất trứng/mái/72 tuần tuổi đạt 211,18 quả (98,22% so nguyên gốc), tiêu tốn
thức ăn cho 10 trứng 2,15kg. Pgi năng suất trứng/mái/72 tuần tuổi đạt 207,48 quả (92,20% so nguyên gốc),
tiêu tốn thức ăn/10 trứng 2,19kg. Cả ba giống đều tlệ phôi cao ổn định từ 93,86-95,2%, tỷ lệ nở loại
1/trứng ấp đạt 81,87- 83,34%.
1. Đặt vn đề
Tháng 5/2007 Viện Chăn nuôi đã tiếp nhận 3 giống HW, Rid, Pgi mỗi giống 360 quả
trứng giao cho Trung tâm Thực nghiệm Bảo tồn vật nuôi ấp nở nuôi thử nghiệm. Đây là 3
giống gà hướng trứng có năng suất trứng đạt 230-280 quả/mái/năm, tầm vóc cơ thể vừa phải, tiêu
thụ thức ăn thấp. Mặt khác, nhu cầu về con giống gà hướng trứng cũng như trứng thương phẩm ở
nước ta ngày càng tăng. vậy, việc nghiên cứu chọn lọc, nhân thun 3 giống gà y để phát
triển nhân nhanh ra sản xuất là cần thiết nhằm đáp ứng mục tiêu:
- Đánh giá khả năng sản xuất của 3 giống HW, Rid Pgi từ đó chọn lọc nhân thuần
và phát triển ra sản xuất.
- Làm nguyên liệu lai với một số giống khác tạo tổ hợp lai hướng trứng phục vụ
phát triển chăn nuôi.
2. Vt liu, ni dung và phương pháp nghiên cu
2.1. Vật liệu nghiên cứu
Nghiên cứu trên 3 giống gà (HW, Rid và Pgi) từ 1080 quả trứng nhập nội mỗi giống 360
quả Ai cập thuần nguồn gốc từ Ai cập được nuôi giữ giống gốc tại sở giống thuộc
Viện Chăn nuôi.
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
Đề tài được triển khai từ tháng 5/2007-8/2010 tại Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật
nuôi Viện Chăn nuôi
2.3. Nội dung nghiên cứu
Đặc điểm ngoại hình, khả ng sinh trưởng phát triển, sức sống khả năng chống
chịu bệnh tật, hiệu quả sử dụng thức ăn, khả năng sinh sản, chất lượng trứng, t lệ phôi, t lệ nở
của gà HW, Rid và Pgi qua các thế hệ
Chọn lọc và nhân thuần 3 giống gà nhập nội HW, RID và PGI. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chọn lọc và nhân thuần 3 giống gà nhập nội HW, RID và PGI. - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Chọn lọc và nhân thuần 3 giống gà nhập nội HW, RID và PGI. 9 10 120