Ktl-icon-tai-lieu

Chủ đề động vật

Được đăng lên bởi thuyanh1931986
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 838 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRUONG MẦM NON ĐÔNG LA

ĐỀ TÀI:

TÌM HIỂU VỀ MỘT SỐ CON VẬT SỐNG
TRONG RỪNG

Giáoviên:NguyễnThịMinhHuyền

Độngvậthiềnlành

Convoi

Conkhỉ

Giốngnhau

Cóvòidài,v

Voito,chậmchạp,ă

Khỉnhỏbé,nhanhnh

nmía

ẹn,ănchuối

Khỉkhôngcóvòi,khô
ngcóngà

àcóngà

Khácnhau

Conhổ

Mởrộng

SO SÁNH HỔ VỚI VOI





Tròchơi“ Ainhanhnhất””


-



Tròchơi2:Bóngcongìđiqua.

Bóng con gì vừa chạy qua đấy các cháu ?

Bóng con gì chạy qua đấy cháu ?

Bóng con gì chạy qua đấy cháu ?

Đố cháu bóng con gì ?

HĐ3:Kếtthúc
Vậnđộngtheonhạcbàihát

!

...
Giáoviên:NguyễnThịMinhHuyền
TÌM HIỂU VỀ MỘT SỐ CON VẬT SỐNG
TRONG RỪNG
PHONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TO
TRUONG MẦM NON ĐÔNG LA
ĐỀ TÀI:
Chủ đề động vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ đề động vật - Người đăng: thuyanh1931986
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Chủ đề động vật 9 10 851