Ktl-icon-tai-lieu

Chương 1: Sinh hóa chuyên ngành

Được đăng lên bởi ducanh210
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1342 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG I

NĂNG LƯỢNG SINH HỌC
VÀ OXID HOÁ SINH HỌC

TS. ĐỖ HIẾU LIÊM

1. NĂNG LƯỢNG SINH HỌC
1.1. Đại cương
1.2.ATP: Côngthức và vai trò sinh học
1.3. Sự trao đổi năng lượng sinh học củacác phân tử mononucleotide
2. OXID HOÁ SINH HỌC (CHUỖI HÔ HẤP MÔ BÀO)
2.1. Đại cương
2.2. Hệ thống enzymecủa chuỗi hô hấp (Oxidoreductase)
2.3.Các cơchất của chuỗi hô hấp mô bào
2.4. Cơ chếkết hợp phosphoryloxid hoá

2

1.NĂNG
NĂNGLƯỢNG
LƯỢNGSINH
SINHHỌC
HỌC
1.
(BiologicalEnergy)
Energy)
(Biological

3

1.1. ĐẠI CƯƠNG
(1). Sự sống: Sự sinh trưởng + Sự phát dục
(2). Năng lượng sinh học là dạng năng lượng cần thiết cho quá trình biểu thị và duy trì sự sống của
các loài sinh vật
(3) Các dạng năng lượng trong tự nhiên: Quang năng, điện năng, nhiệt năng, hóa năng...
(4). Sinh vật (Organism)

SINH VẬTTỰ DƯỠNG
(AutotropicOrganisms)

SỬ DỤNG TRỰC TIẾP
NGUỒN DƯỠNG CHẤT, NĂNG LƯỢNG
CÓ SẲN TRONG TỰ NHIÊN,

SINH VẬTDỊ DƯỠNG
(HeterotropicOrganisms)

KHÔNG SỬ DỤNG
NGUỒN DƯỠNG CHẤT, NĂNG LƯỢNG
CÓ SẲN TRONG TỰ NHIÊN
4

(5).Thành phần dưỡng chất (Thực phẩm)

•
•
•

Glucide (Polysaccharide)
Lipid (Triacyl glycerol)
Protein...

(1).Sự tiêu hóa (Digestion)-Cơ quan tiêu hóa

•
•
•

Glucide (Polysaccharide)

Monosaccharide

Lipid (Triacyl glycerol)

Glycerol + Acid béo

Protein

Amino acid

(2).Sự hấp thu (Absorption)
Lớp niêm mạc ruột non

•
•
•

Hệ thống mạch máu

Monosaccharide

Monosaccharide

Glycerol + Acid béo

Glycerol + Acid béo

Amino acid

Amino acid

(3).Sự biến dưỡng (Metabolism)-Mô bào
5

SỰ ĐỒNG HOÁ
(Anabolism)

(Amino acid)n

Protein

(Monosaccharide)n

Polysaccharide

Glycerol + acid béo

Triacylglycerol

(Metabolism)
BIẾN DƯỠNG
PHÂNGIẢI (Analysis)

SỰ DỊ HOÁ
(Catabolism)

Protein

Aminoacids

PolysaccharideMonosaccharides
Triacylglycerol

Glycerol + acid béo

OXIDHÓA (Oxidation)

Aminoacids
Monosaccharides
Glycerol + acid béo

O2

CO2
+ H2O
+Energy

ATP
6

-

Nănglượng sinh học là năng lượng của sự sống

(Dạng hoá năng-Năng lượng trong các liên kết hóa học)
1.2. ATP (Adenosine triphosphate)

Liên kết phosphate cao năng
Kcal

= 7.6

P

“ATP là dạng NLSH (tiền)lẻ, dễ sử dụng,là công cụ truyền tải năng lượng từ các tiến trình, phản ứng cung cấp
năng lượngđến các tiến trình, phản ứng sử dụng nănglượng.ATPlà chỉ tệ năng lượng của tế bào”

7

Các tiến trình cho P, tổng hợp ATP
Phosphoryl Oxide hóa
1,3.Diphospho Glycerate
Creatine

P

3.Phospho Glycerate

Phosphate

SuccinylCoA
Creatine

ADP

Sự kích hoạt cơ chất

CHU TRÌNH
ADP/ATP
Sự co cơ

...




Chương 1: Sinh hóa chuyên ngành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 1: Sinh hóa chuyên ngành - Người đăng: ducanh210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Chương 1: Sinh hóa chuyên ngành 9 10 374