Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ bảo quản và chế biến rau quả

Được đăng lên bởi tranthiminhnguyet812
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2562 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Công nghệ bảo quản và
chế biến rau quả
Giảng viên:

Nguyễn Quang

Email: quang.nguyen.3487@gmail.com
quang.nguyen3487@yahoo.com.vn
Phone number: 01689.034.127

Công nghệ bảo quản rau quả


Mục tiêu: sau khi học xong phần này,
sinh viên có khả năng:






Biết được các thành phần dinh dưỡng có
trong rau quả.
Xác định được nguyên nhân gây hư hỏng
và sự hư hỏng của rau quả.
Nắm vững được những nguyên tắc và
phương pháp bảo quản cơ bản. Đồng thời
tìm hiểu một số thiết bị thường sử dụng để
bảo quản rau quả.

Chương III. Phương pháp bảo
quản rau quả
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Các nguyên tắc bảo quản
Các phương pháp bảo quản cơ bản
Các thiết bị sử dụng trong bảo quản
Bảo quản rau quả tươi
Công nghệ sau thu hoạch rau quả
Xu hướng bảo quản trong tương lai

1. Các nguyên tắc bảo quản


Thời gian bảo quản




Thời gian tối đa ở điều kiện bình thường
các rau quả vẫn giữ được giá trị dinh
dưỡng cao và chưa bị hư hỏng

Mục đích


Duy trì sự sống tiếp tục của rau quả sau
khi tách khỏi cơ thể mẹ

1. Các nguyên tắc bảo quản






Ức chế hoặc ngăn ngừa sự tự hư hỏng
của rau quả
Ức chế hoặc ngăn ngừa vi sinh vật gây
hư hỏng rau quả
Ngăn ngừa những nguyên nhân gây hại
như côn trùng, chuột bọ, chim chóc,
hóa chất, tác động vật lý…

• Ức chế hoặc ngăn ngừa sự
tự hư hỏng của rau quả






Từ những nguyên nhân gây hư hỏng đã học, em hãy đề
xuất biện pháp để ức chế hoặc ngăn ngừa sự tự hư hỏng
của rau quả?

Phá hủy hoặc vô hoạt các enzym có
trong rau quả
Ức chế hoặc ngăn ngừa các phản ứng
hóa học xảy ra trong rau quả

• Ức chế hoặc ngăn ngừa vi
sinh vật gây hư hỏng rau quả





Từ những nguyên nhân gây hư hỏng đã học, em hãy đề
xuất biện pháp để ức chế hoặc ngăn ngừa sự hư hỏng do
vi sinh vật của rau quả?

Tiêu diệt vi sinh vật
Ngăn cản sự sinh trưởng và hoạt động
của vi sinh vật

• Ngăn cản sự sinh trưởng và
hoạt động của vi sinh vật



Đường cong sinh trưởng của vi sinh vật
Kéo dài giai đoạn tiềm phát bằng cách
ngăn cản sự nhân lên của vi sinh vật:



Giảm khả năng nhiễm khuẩn vào rau quả
Tạo điều kiện không thuận lợi cho sự phát
triển của vi sinh vật: nhiệt độ, pH, độ ẩm,
cơ chất và các chất ức chế…

2. Các phương pháp bảo quản
cơ bản
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Vô trùng
Thanh trùng Pasteur
Bảo quản lạnh
Sấy
Phương pháp hóa học
Chất kháng sinh
Vô trùng ở nhiệt độ thường

Vô trùng




Theo em hiểu, vô trùng nghĩa là gì?

Đây là phương pháp ngăn cản sự nhiễm
vi sinh vật từ nguyên liệu ban đầu vào
sản phẩm cuối cùn...
Công nghệ bảo quản và
chế biến rau quả
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
Giảng viên: Nguyễn Quang
Email: quang.nguyen.3487@gmail.com
quang.nguyen3487@yahoo.com.vn
Phone number: 01689.034.127
Công nghệ bảo quản và chế biến rau quả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ bảo quản và chế biến rau quả - Người đăng: tranthiminhnguyet812
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Công nghệ bảo quản và chế biến rau quả 9 10 682