Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ chế biến dầu thực vật

Được đăng lên bởi thuyduong090692
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 717 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU THỰC VẬT

ĐỀ TÀI: “ TÌM HIỂU VỀ DẦU HẠT LỰU”

GVHD: NGUYỄN THỊ HOÀNG LAN
NHÓM: 04

Hà Nội, 2013

1

Nhóm thực hiện

Họ và tên

Mã SV

Lớp

Nguyễn Hữu Thị Hoa

550540

CNTPA-K55

Trần Hồng Quân

550591

CNTPA-K55

Bùi Thị Hay

550534

CNTPA-K55

Trương Ngọc Huy

550546

CNTPA-K55

Trương Thị Phương Hồng

550545

CNTPA-K55

Lưu Văn Trinh

550611

CNTPA-K55

Trần Đại Thắng

550600

CNTPA-K55

Trần Đăng Đoàn

550529

CNTPA-K55

Phạm Xuân Mạnh

550561

CNTPA-K55

Cao Thị Nguyệt

550573

CNTPA-K55

Trần Thị Hạnh

550023

BQCBA-K55

2

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU...............................................................................................................3
NỘI DUNG...........................................................................................................4
I. Tổng quan về cây lựu.........................................................................................4
1.1 Thành phần hóa học........................................................................................4
1.2 Thành phần dinh dưỡng...................................................................................5
II. Dầu hạt lựu.......................................................................................................6
1. Thành phần hóa học của hạt và dầu..................................................................6
1.1 Của hạt.............................................................................................................6
1.2 Của dầu............................................................................................................6
1.3 Tác dụng của acid punicic (omega 5)..............................................................7
2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ...........................................................................7
3. Các phương pháp khai thác dầu hạt lựu............................................................8
3.1 Phương pháp trích ly bằng dung môi hexan quá nhiệt....................................9
3.2 Phương pháp ép lạnh.....................................................................................10
4. Những nghiên cứu về dầu hạt lựu...................................................................11
4.1 nghiên cứu về chất chống oxi hóa và ức chế enzym trong dầu hạt lựu.........11
4.2 Tác dụng ngăn ngừa ung thư da....................................................................12
KẾT LUẬN...................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU THỰC VẬT
ĐỀ TÀI: “ TÌM HIỂU VỀ DẦU HẠT LỰU”
GVHD: NGUYỄN THỊ HOÀNG LAN
NHÓM: 04
Hà Nội, 2013
1
Công nghệ chế biến dầu thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ chế biến dầu thực vật - Người đăng: thuyduong090692
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Công nghệ chế biến dầu thực vật 9 10 34