Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ sinh học và xử lý môi trường các quá trình ủ yếm khí, hiếu khí đới với chất thải chăn nuôi (phân, cây phân xanh, cây thủy sinh...) các loại ao sinh học sử dụng trong xử lý nước thải chăn nuôi...

Được đăng lên bởi Voi Mamut
Số trang: 192 trang   |   Lượt xem: 1407 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG II: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
SINH HỌC XỬ LÝ Ô NHIỄM
MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Ths. Nguyễn Thị Bích Thủy
Khoa Chăn Nuôi Thú Y

Nội dung
I.VI SINH VẬT GÂY BỆNH VÀ CHỈ TIÊU VỆ SINH VỀ VI SINH
VẬT TRONG NƯỚC CẤP SINH HOẠT
II. VI SINH VẬT VỚI QUÁ TRÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
NƯỚC
III. VAI TRÒ CỦA VI SINH VẬT TRONG SỰ TỰ LÀM SẠCH
NGUỒN NƯỚC
IV. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG XỬ LÝ MÔI
TRƯỜNG NƯỚC THẢI

I.VI SINH VẬT GÂY BỆNH VÀ CHỈ TIÊU VỆ
SINH VỀ VI SINH VẬT TRONG NƯỚC CẤP
SINH HOẠT

1.1. Các vi sinh vật gây bệnh có trong nước
• Có rất nhiều loại bệnh truyền nhiễm liên quan đến nước.
• Trong số những bệnh truyền nhiễm qua nước thì những
bệnh đường ruột chiếm nhiều nhất.
• Đa số các loài vi khuẩn gây bệnh đường ruột đều giống
nhau về hình thái, sinh lý và thuộc họ Enterbacteriaceae.

1.1. Các vi sinh vật gây bệnh có trong nước
• Những loại vi khuẩn gây bệnh đường ruột cho người,
gia súc, gia cầm là:
 trực khuẩn đường ruột (Escherichia)
 vi khuẩn bệnh thương hàn và phó thương hàn - typho và
paratyphos (Salmonella)
 vi khuẩn bệnh lỵ Disenterie (Shigella)
 vi khuẩn bệnh tả là vibrio cholerae

Một số trực khuẩn đường ruột ( Escherichia coli)
• Ecoli

E.coli bacteria

Một số hình ảnh về vi khuẩn E.coli
• Ecoli EHEC
ruột

E.coli đang bơi trong

1.1. Các vi sinh vật gây bệnh có trong nước
Nhóm trực khuẩn đường ruột đặt biệt rất nguy hiểm vì:
- Dễ thích nghi với cơ thể người và động vật
- Bền vững cả với dịch vị
- Tồn tại hàng tuần thậm chí hàng mấy tháng trong Trong
điều kiện tự nhiên

Salmonella
• Loại vi khuẩn Salmonella là loại gây bệnh thương
hàn typhos và paratyphos.
• Loại typhos chỉ gây bệnh đối với người; Còn
paratyphos gây bệnh cả đối với người lẫn động
vật
• Salmonella rất phổ biến trong thiên nhiên.
• Salmonella tự bảo tồn ở nước sông trong 6
tháng, ở nước băng giá suốt mùa đông, ở nước
giếng khơi trong 4 tháng, ở nước cấp thành phố
dưới 3 tháng.

Một số hình ảnh về Samonella

Shigella
• Vi khuẩn Shigella xâm nhập vào cơ thể qua miệng rồi
phát triển ở niêm mạc đại tràng.
• Khi tế bào vi khuẩn chết, giải phóng nội độc tố. Độc tố
ngấm vào thần kinh và phản ứng lại gây tổn thương
ruột.
• Khi bệnh phát ra thì thường bị ỉa chảy có máu lẫn mũi.
• Trực khuẩn lỵ Shigella có thể truyền do tiếp xúc trực
tiếp, qua thức ăn nước uống, đặc biệt là do ruồi nhặng.

Shigella
Vi khuẩn Shigella

• So với Salmonella thì
Shigella không bền vững
bằng. Nhưng nó có thể
chịu đựng được ở nhiệt
độ thấp tới hàng tháng.
• Ch...





công nghệ sinh học và xử lý môi trường các quá trình ủ yếm khí, hiếu khí đới với chất thải chăn nuôi (phân, cây phân xanh, cây thủy sinh...) các loại ao sinh học sử dụng trong xử lý nước thải chăn nuôi... - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ sinh học và xử lý môi trường các quá trình ủ yếm khí, hiếu khí đới với chất thải chăn nuôi (phân, cây phân xanh, cây thủy sinh...) các loại ao sinh học sử dụng trong xử lý nước thải chăn nuôi... - Người đăng: Voi Mamut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
192 Vietnamese
công nghệ sinh học và xử lý môi trường các quá trình ủ yếm khí, hiếu khí đới với chất thải chăn nuôi (phân, cây phân xanh, cây thủy sinh...) các loại ao sinh học sử dụng trong xử lý nước thải chăn nuôi... 9 10 395