Ktl-icon-tai-lieu

Đa dạng sinh học và vấn đề bảo tồn sinh học

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 394 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Cao đẳng Nông lâm
Khoa Công nghệ sinh học

Đa dạng sinh học và vấn đề
bảo tồn đa dạng sinh học
Sinh viên: Nguyễn Bá Duẩn
Lớp: 9k2

Đa dạng sinh học và vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học.

Theo công ước Đa dạng sinh học thì đa dạng sinh học
( biodivesty) là sự khác biệt giữa các sinh vật sống ở tất cả
mọi nơi, bao gồm các hệ sinh thái trên cạn, trong đại
dương, và các hệ sinh thái thủy vực khác, cũng như các
phức hệ sinh thái mà các sinh vật là môt thành phần.
Thuật ngữ này bao hàm sự khác nhau trong một loài, giữa
các loài và giữa các hệ sinh thái.
Đa dạng sinh học có vai trò rất quan trọng đối với việc
duy trì các chu trình tự nhiên và cân bằng sinh thái. Đó là
cơ sở của sự sống còn và thịnh vượng của loài người, sự
bền vững của thiên nhiên trên trái đất.

Đa dạng sinh học và vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học.
 Ước tính số lượng đa dạng loài trên toàn cầu giao động từ 2 triệu đến
100 triêu loài, con số ước tính chính xác nhất là khoảng 10 triệu loài
trong đó chỉ có 1,7 triệu loài đã được định tên.
 Hiện nay các loài mới vần tiếp tục được phát hiện, trung bình có 3 loài
chim được phát hiện mỗi năm. Từ năm 1990 đã có 10 loài khỉ mới
được phát hiện.
 Năm 1980, các nhà khoa học đã giật mình khi phát hiện ra tính đa
dạng vô cùng lớn của côn trùng trong rừng nhiệt đới. Có ít nhất 6 triệu
đến 9 triệu loài động vật chân khớp và có thể lên tới 30 triệu được cho
là đang ngụ cư ở vùng nhiệt đới và chỉ một phần nhỏ hiện nay đã
được miêu tả.

Đa dạng sinh học và vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học.
 Hiện nay đã có khoảng 1,7 triệu loài đã được mô tả, và ít nhất là hai lần
số đó chưa được miêu tả. chủ yếu là côn trùng và các loài chân khớp
khác trong vùng nhiệt đới.
 Có thể ước tính các loài đã được miêu tả thông qua bẳng số liệu sau:
Số loài đã được miêu tả
Nhóm

Động vật chân khớp

Số lượng

Tỷ lệ %

Số loài ước tính
Số lượng

Tỷ lệ %

1.065.000

61%

8.900.000

65%

Thực vật ở cạn

270.000

15%

320.000

3%

Protoctists

80.000

5%

600.000

4%

N ấm

72.000

4%

1.500.000

11%

Thân mềm

70.000

4%

200.000

2%

Động vật có dây sống

45.000

3%

50.000

< 1%

Giun tròn

25.000

1%

400.000

3%

Vi khuẩn

4.000

<1%

1.000.000

7%

Virus

4.000

<1%

400.000

3%

115.000

7%

250.000

2%

1.750.000

100%

13.620.000

100%

Nhóm khác
Tổng

Đa dạng sinh học và vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học.


Ở Việt Nam thành phần loài đã xác định được:
Nhóm sinh vật

Số loài đã xác định được
Nước ngọt

Biển

Thực vật nổi

1402

537

Rong, tảo

20

682

Thực vật ở cạn

Thực ...
Tr ng Cao đ ng Nông lâmườ
Tr ng Cao đ ng Nông lâmườ
Khoa Công ngh sinh h c
Khoa Công ngh sinh h c
Đa d ng sinh h c và v n đ
Đa d ng sinh h c và v n đ
b o t n đa d ng sinh h c
b o t n đa d ng sinh h c
Sinh viên: Nguy n Bá Du n
Sinh viên: Nguy n Bá Du n
L p: 9k2
Đa dạng sinh học và vấn đề bảo tồn sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đa dạng sinh học và vấn đề bảo tồn sinh học - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đa dạng sinh học và vấn đề bảo tồn sinh học 9 10 307