Ktl-icon-tai-lieu

Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà mái 34 ai cập

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 939 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH VÀ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GÀ MÁI 3/4 AI CẬP
Diêm Công Tuyên, Phạm Công Thiếu, Vũ Ngọc Sơn, 1Hoàng Văn Tiệu
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn Vật nuôi, 1Viện Chăn Nuôi
Tóm tắt
Kết quả nghiên cứu tổ hợp lai gà AVGA (được tạo từ tổ hợp lai giữa ♂Ai cập x ♀VGA) và AAVG (được
tạo từ tổ hợp lai giữa ♂Ai cập x ♀ AVG) cho thấy: Chúng có ngoại hình tương đối ổn định, màu lông đa dạng (lông
màu trắng có vài chỗ đốm đen, lông màu xám tro, lông đen, lông màu hoa mơ (giống lông Ai Cập thuần). Tỷ lệ đẻ,
năng suất trứng, tiêu tốn thức ăn/10 trứng, tỷ lệ trứng có phôi, tỷ lệ ấp nở của gà mái AVGA và AAVG được cải
thiện hơn so với gà Ai cập thuần. Sản lượng trứng/mái/72 tuần tuổi đạt 228,6 quả (gà AVGA) và 222,7 quả (gà
AAVG) với mức tiêu tốn thức ăn tương ứng là 1,72-1,75kg. Trứng gà F2 (¾ máu Ai Cập) có màu trắng hồng gần
giống trứng gà Ai Cập, chất lượng trứng tương đương với chất lượng trứng gà Ai Cập, tỷ lệ lòng đỏ đạt trên 30% so
với khối lượng trứng.

1. Đặt vấn đề

Từ kết quả nghiên cứu khả năng sản xuất của gà mái lai F1 (VGA, AVG) giữa gà VCN-G15
với gà Ai Cập cho năng suất trứng/mái/72 tuần tuổi đạt 231,90 – 239,82 quả, tiêu tốn thức ăn/10
trứng thấp 1,82 – 1,88 kg. Song thực tế thị trường và người chăn nuôi phản hồi, gà tuy đẻ nhiều
trứng, tiêu thụ thức ăn thấp, dễ nuôi nhưng khối lượng trứng to, trứng mỏng vỏ, tỉ lệ lòng đỏ
thấp, màu vỏ trứng trắng nên sức hấp dẫn khách hàng không cao. Từ những thông tin như vậy
kết hợp với yêu cầu thực tiễn của sản xuất, chúng tôi đã tiến hành đề tài: “Nghiên cứu khả năng
sản suất của gà mái lai ¾ Ai Cập”
Mục tiêu của đề tài
- Tạo gà lai có khối lượng trứng nhỏ (45 – 47g), màu vỏ trứng trắng hồng, tỉ lệ lòng đỏ cao,
sản lượng trứng cao hơn gà Ai Cập (20 – 30 quả/mái/năm), tiêu tốn thức ăn/10 trứng thấp hơn gà
Ai Cập từ 10 – 15%.
- Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi gà mái lai ¾ Ai Cập.
2. Vật liệu, nội dung và phương pháp nghiên cứu

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu trên đàn gà mái F2 (AVGA, AAVG) (¾ Ai Cập và ¼ VCN – G15) tại
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi – Viện Chăn Nuôi và đàn gà mái lai F2 (AVGA,
AAVG) nuôi trong nông hộ tại Đông Anh và Ba vì Hà nội từ tháng 1 năm 2009 đến tháng 8 năm
2010.
2.2. Nội dung nghiên cứu
Đánh giá đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng, sức sống, hiệu quả sử dụng thức ăn,
khả năng đẻ trứng của gà mái lai AVGA và AAVG.
2.3. Phương pháp nghiên cứu và bố trí thí nghiệm
2.3.1. Sơ đồ tạo tổ hợp lai

♂Ai Cập X ♀ F1 (VGA)

♂Ai Cập X ♀ F1 (AVG)

♀ F2 (AVGA)

...
ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH VÀ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA MÁI 3/4 AI CẬP
Diêm Công Tuyên, Phạm Công Thiếu, Vũ Ngọc Sơn,
1
Hoàng Văn Tiệu
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn Vật nuôi,
1
Viện Chăn Nuôi
Tóm tt
Kết quả nghiên cứu tổ hợp lai AVGA ược tạo từ tổ hợp lai giữa Ai cập x ♀VGA) AAVG (được
tạo từ tổ hợp lai giữa ♂Ai cập x ♀ AVG) cho thấy: Chúng có ngoại hình tương đối ổn định, màu lông đa dạng (lông
màu trắng vài chỗ đốm đen, ng màu xám tro, lông đen, lông màu hoa mơ (giống lông Ai Cập thuần). Tỷ lệ đẻ,
năng suất trứng, tiêu tốn thức ăn/10 trứng, tỷ lệ trứng phôi, tỷ lệ ấp nở của mái AVGA AAVG được cải
thiện hơn so với Ai cập thuần. Sản lượng trứng/mái/72 tuần tuổi đạt 228,6 quả (AVGA) và 222,7 quả (gà
AAVG) với mức tiêu tốn thức ăn ơng ứng 1,72-1,75kg. Trứng F2 máu Ai Cập) màu trắng hồng gần
giống trứng gà Ai Cập, chất lượng trứng tương đương với chất lượng trứng Ai Cập, tỷ lệ lòng đỏ đạt trên 30% so
với khối lượng trứng.
1. Đặt vn đề
Từ kết quả nghiên cứu khả năng sản xuất của mái lai F
1
(VGA, AVG) giữa gà VCN-G15
với gà Ai Cập cho năng suất trứng/mái/72 tuần tuổi đạt 231,90 239,82 quả, tiêu tốn thức ăn/10
trứng thấp 1,82 1,88 kg. Song thực tế thị trường người chăn nuôi phản hồi, tuy đẻ nhiều
trứng, tiêu thụ thức ăn thấp, dễ nuôi nhưng khối lượng trứng to, trứng mỏng vỏ, tỉ lệ lòng đ
thấp, màu vỏ trứng trắng nên sức hấp dẫn khách hàng không cao. Từ những thông tin như vậy
kết hợp với yêu cầu thực tiễn của sản xuất, chúng tôi đã tiến hành đề tài: “Nghiên cứu khả năng
sản suất của gà mái lai ¾ Ai Cập”
Mục tiêu của đề tài
- Tạo lai khối lượng trứng nhỏ (45 47g), màu vỏ trứng trắng hồng, tỉ lệ lòng đỏ cao,
sản lượng trứng cao hơn gà Ai Cập (20 30 quả/mái/năm), tiêu tốn thức ăn/10 trứng thấp hơn
Ai Cập từ 10 – 15%.
- Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi gà mái lai ¾ Ai Cập.
2. Vật liệu, nội dung và phương pháp nghiên cứu
2.1. Vật liệu nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu trên đàn mái F
2
(AVGA, AAVG) Ai Cập ¼ VCN G15) tại
Trung tâm Thực nghiệm Bảo tồn vật nuôi Viện Chăn Nuôi đàn mái lai F
2
(AVGA,
AAVG) nuôi trong nông hộ tại Đông Anh và Ba vì Hà nội từ tháng 1 năm 2009 đến tháng 8 năm
2010.
2.2. Nội dung nghiên cứu
Đánh giá đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng, sức sống, hiệu quả sử dụng thức ăn,
khả năng đẻ trứng của gà mái lai AVGA và AAVG.
2.3. Phương pháp nghiên cứu và bố trí thí nghiệm
2.3.1. Sơ đồ tạo tổ hợp lai
Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà mái 34 ai cập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà mái 34 ai cập - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà mái 34 ai cập 9 10 780