Ktl-icon-tai-lieu

Đại cương về dược lý

Được đăng lên bởi Luu Vinh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 681 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÔI THAI HỌC NGƯỜI

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
- Phôi thai học là khoa học nghiên cứu sự phát sinh và phát triển cả bình
thường cũng như bất thường của một cá thể động vật.
- Phôi thai học không chỉ nghiên cứu quá trình phát triển cá thể từ lúc mới
hình thành ngay sau thụ tinh cho đến khi sinh ra mà còn tiếp tục nghiên cứu
cho đến khi các cơ quan, hệ thống đã hoàn tất sự phát triển về cấu trúc và
chức năng.

- Quá trình phát sinh và phát triển của một cá thể trải qua nhiều giai đoạn
biến đổi, trong đó nhiều hiện tượng sinh học, lý học và hoá học vô cùng
phức tạp lồng ghép nhau, nối tiếp nhau, và tuân theo một quy luật và trình
tự rất nghiêm ngặt. Trong các giai đoạn phát sinh và phát triển của cá thể,
phôi thai học nghiên cứu và làm sáng tỏ những nguyên nhân, yếu tố, cơ chế
hoặc mang tính độc lập hoặc mang tính liên quan mật thiết với nhau để sự
hình thành và phát triển của các tế bào, mô, cơ quan, bộ phận được diễn ra

bình thường. Từ đó, tìm ra những nguyên nhân, yếu tố, cơ chế gây ra sự
phát triển bất thường, có thể dẫn đến những hậu quả như: dị tật bẩm sinh,
quái thai hay thậm chí tử vong cho thai.
- Phôi thai học cũng nghiên cứu các hiện tượng xảy ra trong quá trình tạo
giao tử. Những hiểu biết về sự tạo giao tử rất cũng cần thiết để hiểu rõ sự
phát sinh và phát triển bình thường cũng như bất thường của cá thể để từ đó
tìm ra những giải pháp thích hợp để hỗ trợ hoặc can thiệp.

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHÔI THAI HỌC

1. Phôi thai hình thái học
- Là phương pháp nghiên cứu phôi thai chỉ dựa chủ yếu vào sự quan sát và
mô tả bằng mắt thường, bằng kính hiển vi quang học, bằng kính hiển vi
điện tử, bằng siêu âm hai chiều và ba chiều, và bằng các dụng cụ soi phôi
thai trực tiếp nhờ vào sự tiến bộ vượt bậc của khoa học hình ảnh.

- Từ những hình thái thu nhận được, người ta tiến hành so sánh, đối chiếu
sự phát sinh và phát triển của cá thể và tìm sự tương quan cũng như sự
khác biệt giữa các loài theo quy luật tiến hóa: động vật không xương sống,
động vật có xương sống, động vật có vú, và loài người.

2. Phôi thai học nguyên nhân
Như trên đã nêu, trong quá trình phát sinh và phát triển của cá thể có nhiều
nguyên nhân, yếu tố, cơ chế có liên quan hoặc quyết định sự phát triển bình
thường và bất thường ở các giai đoạn khác nhau. Vì vậy, việc tìm hiểu các
nguyên nhân nêu trên là điều rất cần thiết. Tuy nhiên, vì đối tượng nghiên
cứu là con người nên mô hình nghiên cứu thường dùng là thực nghiệm trên
động vật. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự ...
PHÔI THAI HỌC NGƯỜI
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
- Phôi thai học là khoa học nghiên cứu sphát sinh và phát triển cả bình
thường cũng như bất thường của một cá thể động vật.
- Phôi thai học không chỉ nghiên cu quá trình phát trin thể từ lúc mới
hình thành ngay sau thtinh cho đến khi sinh ra mà còn tiếp tục nghiên cứu
cho đến khi các quan, hthống đã hoàn tất sự phát triển về cấu trúc và
chức năng.
- Quá trình phát sinh và phát triển của một thể trải qua nhiều giai đoạn
biến đổi, trong đó nhiều hiện tượng sinh học, học và hoá học cùng
phức tạp lồng ghép nhau, nối tiếp nhau, và tuân theo một quy luật và trình
trất nghiêm ngặt. Trong các giai đoạn phát sinh và phát triển của thể,
phôi thai học nghiên cứu và làm sáng tnhững nguyên nhân, yếu tố, chế
hoặc mang tính độc lập hoặc mang tính liên quan mật thiết với nhau để sự
hình thành phát triển của các tế bào, mô, cơ quan, bphận được diễn ra
Đại cương về dược lý - Trang 2
Đại cương về dược lý - Người đăng: Luu Vinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đại cương về dược lý 9 10 686