Ktl-icon-tai-lieu

“Đánh giá hiện trạng sử dụng hóa chất BVTV và tình trạng ô nhiễm môi trường ở xã Hà Ngọc

Được đăng lên bởi Doi Comay
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 2202 lần   |   Lượt tải: 8 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
HÀ NGỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP
Kính gửi: - Trường Đại học nông nghiệp Hà Nội
-Khoa Tài nguyên & Môi trường
Ủy ban nhân dân xã Hà Ngọc xác nhận:
Sinh viên: Trần Thị Ngọc
Lớp: Khoa học đất – k54
Về địa bàn xã Hà Ngọc thực hiện đề tài: : “Đánh giá hiện trạng sử dụng
hóa chất BVTV và tình trạng ô nhiễm môi trường ở xã Hà Ngọc – huyện Hà
Trung – tỉnh Thanh Hóa”.
Trong thời gian thực tập tại xã Hà Ngọc từ ngày 15/1/2013 đến 30/4/2013
sinh viên đã đi điều tra phỏng vấn 30 hộ gia dình sản xuất nông nghiệp trong xã.
Vậy ủy ban nhân dân xã Hà Ngọc xác nhận và đề nghị khoa Tài nguyên &
Môi trường trường ĐHNN Hà Nội tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp sinh viên Trần
Thị Ngọc hoàn thành bài thực tập cuối khóa của mình.
Hà Ngọc, ngày tháng năm
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

i

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này ngoài sự nỗ lực của bản thân, em đã
nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của các tập thể, cá nhân trong
và ngoài nhà trường.
Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo khoa Tài
nguyên & Môi trường - Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội, các thầy cô bộ môn Hóa,
các anh chị cục Bảo Vệ Thực Vật đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành khóa
luận tốt nghiệp.
Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ThS. Hoàng Hiệp đã tận tình
hướng dẫn em trong suốt thời gian thực hiện báo cáo.
Khóa luận này sẽ không thực hiện được nếu không có lòng tốt và hiếu khách
của người dân xã Hà Ngọc. Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất cả các cán bộ
của Ủy ban nhân dân xã Hà Ngọc đã ủng hộ và giúp đỡ tận tình cho em thực hiện
đề tài này.
Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn tới gia đình và bạn bè đã khích lệ em
hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.
Em xin chân thành cảm ơn !
Hà Nội, ngày 2 tháng 5 năm 2013
Sinh viên
Trần Thị Ngọc

ii

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN............................................................................................................ii
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ............................................................................................i
1.1. Tính cấp thiết cuả đề tài......................................................................................1
1.2. Mục đích và yêu cầu của đề tài...........................................................................3
1.2.1. Mục đích nghiên cứu........................................................................................3
1.2.2. Yêu cầu của đề tài.............................................
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HÀ NGỌC Độc lập – tự do – hạnh phúc
GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP
Kính gửi: - Trường Đại học nông nghiệp Hà Nội
-Khoa Tài nguyên & Môi trường
Ủy ban nhân dân xã Hà Ngọc xác nhận:
Sinh viên: Trần Thị Ngọc
Lớp: Khoa học đất – k54
Về địa bàn Hà Ngọc thực hiện đề tài: : “Đánh giá hiện trạng s dụng
hóa chất BVTV tình trạng ô nhiễm môi trường Hà Ngọc huyện Hà
Trung – tỉnh Thanh Hóa”.
Trong thời gian thực tập tại Ngọc từ ngày 15/1/2013 đến 30/4/2013
sinh viên đã đi điều tra phỏng vấn 30 hộ gia dình sản xuất nông nghiệp trong xã.
Vậy ủy ban nhân dân Ngọc xác nhận và đnghị khoa Tài nguyên &
Môi trường trường ĐHNNNội tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp sinh viên Trần
Thị Ngọc hoàn thành bài thực tập cuối khóa của mình.
Hà Ngọc, ngày tháng năm
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
i
“Đánh giá hiện trạng sử dụng hóa chất BVTV và tình trạng ô nhiễm môi trường ở xã Hà Ngọc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
“Đánh giá hiện trạng sử dụng hóa chất BVTV và tình trạng ô nhiễm môi trường ở xã Hà Ngọc - Người đăng: Doi Comay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
“Đánh giá hiện trạng sử dụng hóa chất BVTV và tình trạng ô nhiễm môi trường ở xã Hà Ngọc 9 10 313