Ktl-icon-tai-lieu

đánh giá tính chất khoai lang tím nhật và bước đầu thăm dò lên men rượu từ khoai lang tím nhật

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 1734 lần   |   Lượt tải: 3 lần
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đánh giá tính chất khoai lang tím nhật và bước đầu thăm dò lên men rượu từ khoai lang tím nhật - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
đánh giá tính chất khoai lang tím nhật và bước đầu thăm dò lên men rượu từ khoai lang tím nhật 9 10 12