Ktl-icon-tai-lieu

đề án kỹ thuật

Được đăng lên bởi ngoquochuy24
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 3499 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp
Đề án kỹ thuật
NHẬN XÉT CỦA THẦY, CÔ GIÁO

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

1

Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp
Đề án kỹ thuật

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU.......................................................................................4
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN - CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY.........................................9
CHƯƠNG 3. MÔ PHỎNG VÀ CHẾ TẠO............................................................24
CHƯƠNG 4. GÁ LẮP ĐỘNG CƠ ........................................................................31

2

Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp
Đề án kỹ thuật
LỜI NÓI ĐẦU
Trong giai đoạn phát triển ngày nay, nông nghiệp vẫn được Nhà nươc ta hết
sức quan tâm và đâu tư. Chủ trương cơ khí hóa nông nghiệp nông thôn của Nhà
nước ngày càng đi vào đời sống đem lại những hiệu quả rất to lớn.
Từ thực tế sản xuất và thu hoạch khoai tây ở Việt Nam chủ yếu còn thực
hiện thủ công bằng tay năng suất, hiệu quả không cao, cần nhiều lao đông. Nhóm
em quyết định tìm hiểu và thiết kế một chiếc máy thu hoạch khoai tây. Do quá
trình sản xuất và thu hoach khoai tây nhỏ lẻ theo từng hộ gia đình nên yêu cầu đặt
ra là chế tạo một chiếc máy thu hoạch khoai tây có kích thước và khối lượng nhỏ
gọn, dễ vận hành và sửa chữa.
Từ những kiếm thức đã được học trong trường cùng sự giúp đỡ và chỉ bảo
tận tình của thầy: Nguyễn Văn Dự và thầy Ngô Quốc Huy cũng như sự cố gắng
của cả nhóm. Chúng em đã hoàn thành đề án này.Do trình độ và kiến thức bản
thân còn nhiều hạn chế nên trong quá trình nghiên cứu thiết kế đề tài không thể
tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm em rất mong nhận được sự chỉ bảo, giu...
Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp
Đề án kỹ thuật
NHẬN XÉT CỦA THẦY, CÔ GIÁO
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
1
đề án kỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề án kỹ thuật - Người đăng: ngoquochuy24
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
đề án kỹ thuật 9 10 133