Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn máy nông nghiệp

Được đăng lên bởi ltuanquang-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 179 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG THI MÔN MÁY NÔNG NGHIỆP LỚP CD11CI
1. Vẽ sơ đồ cấu tạo và trình bày nguyên lý hoạt động của lưỡi cày PN-3-35
(hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, các thân cày chính, thân cày phụ,
dao cày, sự bố trí các cụm chi tiết, bánh xe giới hạn độ sâu cày, khung
cày, chuẩn bị máy làm việc).
2. So sánh ưu nhược điểm của cày lưỡi với cày chảo lật rạ, cày lưỡi với cày
chảo phá lâm 3 chảo.
3. Vẽ sơ đồ cấu tạo bừa chữ X (Guard), cách điều chỉnh góc tiến, bố trí các
cụm chảo, phạm vi sử dụng.
4. Vẽ sơ đồ cấu tạo bừa chữ V (Isaki), cách điều chỉnh góc tiến, bố trí các
cụm chảo, phạm vi sử dụng.
5. So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa cày chảo lật rạ và bừa chảo.
6. Vẽ sơ đồ cấu tạo của một máy phay mà anh chị biết (hộp số đổi mặt
phẳng quay, trục trống phay, lưỡi phay, bố trí các lưỡi phay trên trống,
truyền động cho trống phay, phạm vi sử dụng).
7. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng phay.
8. Vẽ sơ đồ và giải thích cách làm việc của máy tung vôi.
9. Anh (chị) hãy giải thích khi chuyển động liên hợp máy bón phân phải có
độ chập.
10. Cách điều chỉnh lượng gieo đối với bộ phận gieo loại trục cuốn, loại
đĩa, loại khí động.
11. Vẽ sơ đồ cấu tạo và trình bày nguyên lý hoạt động một cụm gieo
loại đĩa của máy gieo SKNK-6.
12. Vẽ sơ đồ cấu tạo và trình bày nguyên lý hoạt động của một cụm xới
bón của máy xới bó KRN-4,2 để chăm sóc cho bắp (khoảng cách hang
70 cm) lần hai, ba (lưỡi xới, bộ phận bón, bánh xe truyền động, bố trí
lưỡi xới).
13. Vẽ sơ đồ và nêu nguyên lý hoạt động của bình phun thuốc loại thủy
áp.
14. Vẽ sơ đồ và nêu nguyên lý hoạt động của bình phun thuốc loại thủy
áp dư.
15. Vẽ sơ đồ và nêu nguyên lý hoạt động của bình phun thuốc khí động
đeo vai có động cơ.
16. Vẽ sơ đồ và nêu nguyên lý hoạt động của bình phun thuốc đeo vai
có động cơ.
17. Vẽ sơ đồ cấu tạo và trình bày nguyên lý hoạt động của máy gặt
hàng xếp dãi (mũi rẻ, bánh sao, xích gạt, bộ phận cắt, sơ đồ quỹ đạo
chuyển động chuyển động của dao cắt,…)
18. Vẽ sơ đồ cấu tạo và trình bày nguyên lý hoạt động của máy đập tiếp
tuyến dọc trục răng bản (trống đập, nắp trống, máng trống, bộ phận
làm sạch,…) Giải thích quá trình phân ly tách hạt của bộ phận đập này.
Ưu nhược điểm của bộ phận đập này.
19. Vẽ sơ đồ cấu tạo và trình bày nguyên lý hoạt động của máy đập tiếp
tuyến dọc trục răng trụ (trống đập, nắp trống, máng trống, bộ phận
làm sạch,…) Giải thích quá trình phân ly tách hạt của bộ phận đập này.
Ưu nhược điểm của bộ phận đập này.

20. Trình bày các phương pháp thu hoạch lúa nước. Ứu nhược điểm của
nó.
...
ĐỀ CƯƠNG THI MÔN MÁY NÔNG NGHIỆP LỚP CD11CI
1. Vẽ sơ đồ cấu tạo và trình bày nguyên lý hoạt động của lưỡi cày PN-3-35
(hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, các thân cày chính, thân cày phụ,
dao cày, sự bố trí các cụm chi tiết, bánh xe giới hạn độ sâu cày, khung
cày, chuẩn bị máy làm việc).
2. So sánh ưu nhược điểm của cày lưỡi với cày chảo lật rạ, cày lưỡi với cày
chảo phá lâm 3 chảo.
3. Vẽ sơ đồ cấu tạo bừa chữ X (Guard), cách điều chỉnh góc tiến, bố trí các
cụm chảo, phạm vi sử dụng.
4. Vẽ đồ cấu tạo bừa chữ V (Isaki), ch điều chỉnh góc tiến, bố trí các
cụm chảo, phạm vi sử dụng.
5. So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa cày chảo lật rạ và bừa chảo.
6. Vẽ đ cấu tạo của một máy phay anh chị biết (hộp số đổi mặt
phẳng quay, trục trống phay, lưỡi phay, bố trí các lưỡi phay trên trống,
truyền động cho trống phay, phạm vi sử dụng).
7. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng phay.
8. Vẽ sơ đồ và giải thích cách làm việc của máy tung vôi.
9. Anh (chị) hãy giải thích khi chuyển động liên hợp máy bón phân phải
độ chập.
10. Cách điều chỉnh lượng gieo đối với bộ phận gieo loại trục cuốn, loại
đĩa, loại khí động.
11. Vẽ đồ cấu tạo trình bày nguyên hoạt động một cụm gieo
loại đĩa của máy gieo SKNK-6.
12. Vẽ đồ cấu tạo trình bày nguyên hoạt động của một cụm xới
bón của máy xới KRN-4,2 để chăm sóc cho bắp (khoảng cách hang
70 cm) lần hai, ba (lưỡi xới, bộ phận bón, bánh xe truyền động, bố trí
lưỡi xới).
13. Vẽ đ nêu nguyên hoạt động của bình phun thuốc loại thủy
áp.
14. Vẽ đ nêu nguyên hoạt động của bình phun thuốc loại thủy
áp dư.
15. Vẽ đ nêu nguyên hoạt động của bình phun thuốc khí động
đeo vai có động cơ.
16. Vẽ sơ đồ nêu nguyên hoạt động của bình phun thuốc đeo vai
có động cơ.
17. Vẽ đồ cấu tạo trình bày nguyên hoạt động của máy gặt
hàng xếp dãi (mũi rẻ, bánh sao, xích gạt, bộ phận cắt, đồ quỹ đạo
chuyển động chuyển động của dao cắt,…)
18. Vẽ sơ đồ cấu tạo và trình bày nguyên lý hoạt động của máy đập tiếp
tuyến dọc trục răng bản (trống đập, nắp trống, máng trống, bộ phận
làm sạch,…) Giải thích quá trình phân ly tách hạt của bộ phận đập này.
Ưu nhược điểm của bộ phận đập này.
19. Vẽ sơ đồ cấu tạo và trình bày nguyên lý hoạt động của máy đập tiếp
tuyến dọc trục răng trụ (trống đập, nắp trống, máng trống, bộ phận
làm sạch,…) Giải thích quá trình phân ly tách hạt của bộ phận đập này.
Ưu nhược điểm của bộ phận đập này.
Đề cương môn máy nông nghiệp - Trang 2
Đề cương môn máy nông nghiệp - Người đăng: ltuanquang-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề cương môn máy nông nghiệp 9 10 602