Ktl-icon-tai-lieu

Để hiểu phân biệt cách dùng giữa SD và SEM

Được đăng lên bởi honghoaliem
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Để hiểu phân biệt cách dùng giữa SD và SEM, ta nên biết cách tính của SEM. (Tôi giả
thử các bạn đã biết cách tính SD). Thí dụ, một trại bò (PhD?) có 1 vạn con. Để biết trọng
lượng trung bình của đàn bò này người ta không thể nào cân hết cả vạn con mà chỉ có thể
chọn lựa một số con, 10 chẳng hạn, một cách ngẩu nhiên để cân. Sau đó lấy giá trị trung
bình của 10 con này. Tiếp tục chọn ngẩu nhiên 10 con khác, lấy giá trị trung bình. Tiếp
tục làm như vậy nhiều lần người ta sẽ có một tập hợp các giá trị trung bình. Sau đó, để
"suy diễn" giá trị trung bình thực của 1 vạn con bò này, người ta tính giá trị trung bình
của tập hợp các giá trị trung bình trên rồi tính độ lệch chuẩn (SD) cho phép tính này. Khi
đó, độ lệch chuẩn (SD) của các giá trị trung bình sẽ chính là sai số chuẩn (SEM). Vậy
theo định nghĩa, SEM là độ lệch chuẩn của các giá trị trung bình (means), chứ không phải
là
độ
lệch
chuẩn
của
mẩu.
Trên thực tế trong các bài báo, người ta ngay cả không có làm theo kiểu đo nhiều lần,
mỗi lần 10 mẩu như trên, mà phần lớn là chỉ đo một lần cho 10 mẩu chẳng hạn rồi tính
SD cho giá trị trung bình của mẩu. Cách dùng này được chấp nhận. Nhưng khi người ta
trở nên nhập nhằng gán SEM cho mẩu thì sai lầm phổ biến này sẽ làm người đọc nghĩ là
người viết có thể không hiểu thống kê hay cố tình gian lận.

...
Để hiểu phân biệt cách dùng giữa SD SEM, ta nên biết cách tính của SEM. (Tôi giả
thử các bạn đã biết cách tính SD). Tdụ, một trại bò (PhD?) có 1 vạn con. Để biết trọng
lượng trung bình của đàn bò này người ta không thể nào cân hết cả vạn con mà chỉ có thể
chọn lựa một số con, 10 chẳng hạn, một cách ngẩu nhiên để cân. Sau đó lấy giá trị trung
bình của 10 con này. Tiếp tục chọn ngẩu nhiên 10 con khác, lấy giá trị trung bình. Tiếp
tục làm như vậy nhiều lần người ta sẽ một tập hợp các giá trị trung bình. Sau đó, đ
"suy diễn" giá trị trung nh thực của 1 vạn con này, người ta nh giá trị trung bình
của tập hợp các giá trị trung bình trên rồi tính độ lệch chuẩn (SD) cho phép nh này. Khi
đó, độ lệch chuẩn (SD) của các giá trị trung bình sẽ chính sai số chuẩn (SEM). Vậy
theo định nghĩa, SEM là độ lệch chuẩn của các giá trị trung bình (means), chứ không phải
độ lệch chuẩn của mẩu.
Trên thực tế trong các bài báo, người ta ngay cả không làm theo kiểu đo nhiều lần,
mỗi lần 10 mẩu như trên, phần lớn chỉ đo một lần cho 10 mẩu chẳng hạn rồi tính
SD cho giá trị trung bình của mẩu. Cách dùng này được chấp nhận. Nhưng khi người ta
trở nên nhập nhằng gán SEM cho mẩu thì sai lầm phổ biến này sẽ làm người đọc nghĩ
người viết có thể không hiểu thống kê hay cố tình gian lận.
Để hiểu phân biệt cách dùng giữa SD và SEM - Người đăng: honghoaliem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Để hiểu phân biệt cách dùng giữa SD và SEM 9 10 503