Ktl-icon-tai-lieu

giáo án bài 28 sinh học 6

Được đăng lên bởi lan-ha
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 5515 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Ngày soạn: 17/11/2012
Ngày dạy:19/11/2012
Chương VI: Hoa và sinh sản hữu tính.
Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa.
I Mục tiêu.
1 Kiến thức.
Sau bài học này học sinh sẽ:
- Phân biệt được các bộ phận chính của hoa, các đặc điểm cấu tạo và chức năng
của từng bộ phận.
- Giải thích được nhị và nhụy là những bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa.
2 Kĩ năng.
- Rèn cho học sinh kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh, tách các bộ phận của
thực vật.
3 Thái độ.
- Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật, hoa.
- Hình thành cho học sinh tình yêu thiên nhiên, yêu hoa.
II Phương pháp dạy học.
Sử dụng các phương pháp:
- Vấn đáp - tìm tòi.
- Trực quan.
- Dạy học nhóm.
- Giải quyết vấn đề.
III Phương tiện dạy học.
- Một số loài hoa: hoa dâm bụt, hoa bưởi, hoa loa kè hoa cúc hoa hồng…
- Tranh vẽ về các bộ phận của hoa ( hình 28.1, 28.2, 28.3).
- Kính lúp, dao lam.
IV Tiến trình dạy học
1 Ổn định lớp ( 3 phút)
2 Bài cũ: (5 phút)
Chúng ta đã học đại cương về thực vật rồi. Vậy một em hãy cho cô biết cơ
thể thực vật có hoa gồm các cơ quan nào? Chúng có chức năng chính là gì?
TL: Cơ thể thục vật có hoa gồm hai loại cơ quan:
- Cơ quan sinh dưỡng: rễ, thân, lá có chức năng chính là nuôi dưỡng cây.
- Cơ quan sinh sản: hoa, quả, hạt có chức năng chính là sinh sản, duy trì và phát
triển nòi giống.
Vào bài: Ở những bài trước các em đã tìm hiểu xong các cơ quan sinh dưỡng
của thực vật. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cơ quan sinh sản của thực vật
trong CHƯƠNG VI: HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH.
Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa.
Vào mục: Hoa là cơ quan sinh sản của cây. Vậy hoa có cấu tạo như thế nào
để phù hợp với chức năng sinh sản? Ta cùng tìm hiểu trong mục 1: các bộ phận
của hoa.
1

Hoạt động 1: Các bộ phận của hoa (18 phút)
Mục tiêu: HS phân biệt được các bộ phận chính của hoa. Đặc điểm của các
bộ phận đó.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
GV: Cho HS quan sát một HS: Quan sát hoa
1) Các bộ phận của hoa.
hoa thật.
GV: Kết hợp với SGK trả HS: Kết hợp thông tin - Hoa gồm các bộ phận
lời các câu hỏi sau:
SGK trả lời các câu hỏi chính: Đài, tràng, nhị,
GV đưa ra.
nhụy.
 Hãy tìm từng bộ phận +) Hoa gồm các bộ phận:
đế hoa, cuống hoa, lá đài,
của hoa, gọi tên chúng?
cánh hoa, nhị, nhụy.
 Điền vào các số trên +) 1-đế hoa; 2-cuống hoa;
những từ thích hợp để chỉ 3-lá đài; 4-cánh hoa; 5-nhị
6-nhụy.
các bộ phận của hoa?
 Từ đó cho biết hoa gồm +) Hoa gồm các bộ phận
chính: Đài, tràng, nhị,
các bộ phận chính nào?
GV: Gọi một vài nhóm nhụy.
HS: trả lời các câu hỏi do
lên trả lời câu hỏi
GV: ...
Ngày soạn: 17/11/2012
Ngày dạy:19/11/2012
Chương VI: Hoa và sinh sản hữu tính.
Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa.
I Mục tiêu.
1 Kiến thức.
Sau bài học này học sinh sẽ:
- Phân biệt được các bộ phận chính của hoa, các đặc điểm cấu tạo và chức năng
của từng bộ phận.
- Giải thích được nhị và nhụy là những bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa.
2 Kĩ năng.
- Rèn cho học sinh ng quan sát, phân tích, so sánh, tách c bộ phận của
thực vật.
3 Thái độ.
- Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật, hoa.
- Hình thành cho học sinh tình yêu thiên nhiên, yêu hoa.
II Phương pháp dạy học.
Sử dụng các phương pháp:
- Vấn đáp - tìm tòi.
- Trực quan.
- Dạy học nhóm.
- Giải quyết vấn đề.
III Phương tiện dạy học.
- Một số loài hoa: hoa dâm bụt, hoa bưởi, hoa loa kè hoa cúc hoa hồng…
- Tranh vẽ về các bộ phận của hoa ( hình 28.1, 28.2, 28.3).
- Kính lúp, dao lam.
IV Tiến trình dạy học
1 Ổn định lớp ( 3 phút)
2 Bài cũ: (5 phút)
Chúng ta đã học đại cương về thực vật rồi. Vậy một em hãy cho biết
thể thực vật có hoa gồm các cơ quan nào? Chúng có chức năng chính là gì?
TL: Cơ thể thục vật có hoa gồm hai loại cơ quan:
- Cơ quan sinh dưỡng: rễ, thân, lá có chức năng chính là nuôi dưỡng cây.
- Cơ quan sinh sản: hoa, quả, hạt có chức năng chính là sinh sản, duy trì và phát
triển nòi giống.
Vào bài: những bài trước các em đã tìm hiểu xong các cơ quan sinh dưỡng
của thực vật. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quan sinh sản của thực vật
trong CHƯƠNG VI: HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH.
Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa.
Vào mục: Hoa là cơ quan sinh sản của cây. Vậy hoa có cấu tạo như thế nào
để phù hợp với chức năng sinh sản? Ta cùng tìm hiểu trong mục 1: c bộ phận
của hoa.
1
giáo án bài 28 sinh học 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án bài 28 sinh học 6 - Người đăng: lan-ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
giáo án bài 28 sinh học 6 9 10 264