Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình bảo quản nông sản

Được đăng lên bởi Hà Thạnh
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 1009 lần   |   Lượt tải: 10 lần
BÀI GIẢNG
MÔN: BẢO QUẢN NÔNG SẢN THỰC PHẨM
-----------------***--------------

Bài mở đầu
TẦM QUAN TRỌNG CỦA VẤN ĐỀ BẢO QUẢN NÔNG SẢN
I. Sự thiệt hại trong quá trình bảo quản
-Trong quá trình sản xuất chất lượng nông sản chịu ảnh hưởng của nhiều yếu
tố môi trường, điều kiện kỹ thuật canh tác, kỹ thuật thu hái vận chuyển. Trong
quá trình bảo quản cất giữ, sơ chế nông sản phẩm lại luôn chịu ảnh hưởng các
yéu tố môi trường mà biến đổi chất lượng gây ra những tổn thất.
Theo thống kê của liên hiệp quốc, mỗi năm trung bình thiệt hại của thế giới
về lương thực từ 15-20% tính ra tới 130 tỷ đô la, đủ nuôi được 200 triệu người
trong một năm.
Theo tài liệu điều tra của FAO hàng năm thế giới có 10% số lượng lương
thực bảo quản trong kho bị tổn thất, riêng những nước có trình độ bảo quản thấp
và khí hậu nhiệt đới, sự thiệt hại lên tới 50%.
Ở nước ta, tính trung bình đối với các loại hạt tổn thất sau thu hoạch là
10%, đối với cây có củ từ 10-20%, còn với rau quả là 10-30%.
Trong quá trình bảo quản, sự hao hụt của nông sản được biểu hiện ở 3
dạng.
+ Hao hụt về số lượng: Số lượng nông sản sẽ bị mất đi do côn trùng, vi sinh
vật gây hại. Tuy nhiên nông sản hao hụt ở dạng này là không đáng kể.
+Hao hụt khối lượng: Biểu hiện bằng sự hao hụt về khối lượng chất khô và
thuỷ phần của nông sản phẩm- Hao hụt chất khô bị tiêu hao do quá trình hô hấp
của nông sản, do VSV, côn trùng ăn mất..
+ Hao hụt về chất lượng biểu hiện bằng sự giảm chất lượng cảm quan, chất
lượng dinh dưỡng, chất lượng chế biến...Đây là dạn tổn thất chủ yếu và là vấn đề
đáng quan tâm trong công tác bảo quản.

1

Nông sản trong quá trình tồn trữ ngoài việc tổn thất ở 3 dạng như trên thì
vấn đề an toàn thực phẩm khi có sự xâm nhiễm của vi sinh vật và côn trùng cũng
cần được quan tâm.
Với những tổn thất này sẽ làm giảm giá trị kinh tế của nông sản, giảm thu nhập
của người sản xuất.
Nguyên nhân
+ Do nông sản hô hấp
+ Do côn trùng xâm nhiễm và gây hại
+ Do vi sinh vật
Tóm lại, trong quá trình bảo quản nông sản không thể tránh khỏi tổn thất
dù sử dụng các phương pháp bảo quản tốt nhất. Tuy nhiên có thể hạn chế sự hao
hụt này ở mức thấp nhất.
II. Vai trò của công tác bảo quản.
Mục đích công tác bảo quản:
- Bảo quản để đảm bảo cho quá trình tái sản xuất.
- Khắc phục tính mùa vụ trong nông nghiệp
- Đảm bảo thực phẩm dự trữ cho tiêu dùng
- Đảm bảo cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
-Tăng giá trị kinh tế cho nông sản
Yêu cầu:
- Đảm bảo hao hụt thấp nhất về khối lượng
- Hạn chế sự thay đổi về chất lượng
- Chi p...
BÀI GIẢNG
MÔN: BẢO QUẢN NÔNG SẢN THỰC PHẨM
-----------------***--------------
Bài mở đầu
TẦM QUAN TRỌNG CỦA VẤN ĐỀ BẢO QUẢN NÔNG SẢN
I. Sự thiệt hại trong quá trình bảo quản
-Trong quá trình sản xuất chất lượng nông sản chịu ảnh hưởng của nhiều yếu
tố môi trường, điều kiện kỹ thuật canh tác, kỹ thuật thu i vận chuyển. Trong
quá trình bảo quản cất giữ, chế nông sản phẩm lại luôn chịu ảnh hưởng các
yéu tố môi trường mà biến đổi chất lượng gây ra những tổn thất.
Theo thống của liên hiệp quốc, mỗi năm trung bình thiệt hại của thế giới
về lương thực từ 15-20% tính ra tới 130 tỷ đô la, đủ nuôi được 200 triệu người
trong một năm.
Theo tài liệu điều tra của FAO hàng m thế giới 10% số lượng lương
thực bảo quản trong kho bị tổn thất, riêng những nước trình độ bảo quản thấp
và khí hậu nhiệt đới, sự thiệt hại lên tới 50%.
nước ta, tính trung bình đối với c loại hạt tổn thất sau thu hoạch
10%, đối với cây có củ từ 10-20%, còn với rau quả là 10-30%.
Trong quá trình bảo quản, sự hao hụt của nông sản được biểu hiện 3
dạng.
+ Hao hụt về slượng: Slượng nông sản sẽ bị mất đi do côn trùng, vi sinh
vật gây hại. Tuy nhiên nông sản hao hụt ở dạng này là không đáng kể.
+Hao hụt khối lượng: Biểu hiện bằng sự hao hụt về khối lượng chất khô
thuỷ phần của nông sản phẩm- Hao hụt chất khô bị tiêu hao do quá trình hấp
của nông sản, do VSV, côn trùng ăn mất..
+ Hao hụt về chất lượng biểu hiện bằng sự giảm chất lượng cảm quan, chất
lượng dinh dưỡng, chất lượng chế biến...Đây là dạn tổn thất chủ yếu và là vấn đề
đáng quan tâm trong công tác bảo quản.
1
Giáo trình bảo quản nông sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình bảo quản nông sản - Người đăng: Hà Thạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Giáo trình bảo quản nông sản 9 10 210