Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình cây đậu tương

Được đăng lên bởi duyenhi14
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 4778 lần   |   Lượt tải: 9 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TRẦN VĂN ĐIỀN

GIÁO TRÌNH
CÂY ĐẬU TƯƠNG

NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP
HÀ NỘI – 2007

LỜI NÓI ĐẦU

Đậu tương là một cây công nghiệp và thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong
cơ cấu cây trồng nông nghiệp ở Việt Nam và đặc biệt tà các tỉnh miền núi phía Bắc.
Cây đậu tương được đưa vào chương trình giảng dạy hệ đại học thuộc các ngành
trồng trọt, khuyên nông và phát triển nông thôn. Để đáp ứng nhu cầu về tư liệu học
tập và nghiên cứu cho sinh viên và cán bộ giảng dạy, tác giả xin gửi đến bạn đọc cuốn
sách "Giáo trình cây đậu tương". Cuốn sách này đã tổng hợp và hệ thông lại kết quả
của các công trình nghiên cứu về đậu tương trong và ngoài nước. Chúng tôi hy vọng
rằng tài liệu sẽ giúp ích cho học tập và nghiên cứu của sinh viên và các cán bộ nghiên
cứu về đậu tương. Mặc dù với sự cố gắng cao trong quá trình biên soạn và được nhiều
ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp, nhưng lần xuất bản đầu tiên này chắc chắn sẽ
còn nhiều hạn chế. Tác giả rất mong nhận được những đóng góp của bạn đọc để giáo
trình ngày càng hoàn thiện.
Xin trân trọng cám ơn !
Tác giả

Chương I
GIÁ TRỊ KINH TẾ, TÌNH HÌNH SẢN XUẤT,
NGUỒN GỐC VÀ PHÂN LOẠI ĐẬU TƯƠNG

1. GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG
Đậu tương (Glycine max (L) Merr.) còn gọi là đậu nành là một cây trồng cạn
ngắn ngày có giá trị kinh tế cao. Khó có thể có tìm thấy một cây trồng nào có tác dụng
nhiều mặt như cây đậu tương. Sản phẩm của nó làm thực phẩm cho con người, thức ăn
cho gia súc nguyên liệu cho công nghiệp, hàng xuất khẩu và là cây cải tạo đất tốt. Vì
thế cây đậu tương được gọi là "Ông Hoàng trong các loại cây họ đậu ". Sở dĩ cây đậu
tương được đánh giá như vậy bởi lẽ cây đậu tương có giá trị rất toàn diện.
™ Giá trị về mặt thực phẩm
Hạt đậu tương có thành phần dinh dưỡng cao, hàm lượng prôtein trung bình
khoảng từ 35,5 - 40%. Trong khi đó hàm lượng prôtein trong gạo chỉ 6,2 - 12%; ngô:
9,8 - 13,2% thịt bò: 21%; thịt gà: 20%; cá: 17 - 20% và trứng: 13 - 14,8%, lipit từ 1520%, hyđrát các bon từ 15-16% và nhiều loại sinh tố và muối khoáng quan trọng cho
sự sống (Nguyễn Thị Hiền và Vũ Thi Thư, 2004). Hạt đậu tương là loại thực phẩm duy
nhất mà giá trị của nó được đánh giá đồng thời cả prôtit và lipit. Prôtein của đậu tương
có phẩm chất tốt nhất trong số các prôtein có nguồn gốc thực vật. Hàm lượng prôtein
trong hạt đậu tương cao hơn cả hàm lượng prôtein có trong cá, thịt và cao gấp 2 lần so
với các loại đậu đỗ khác.
Hàm lượng axít quan có chứa lưu huỳnh như methionin và sixtin của đậ...
ĐẠI HC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG LÂM
TRN VĂN ĐIN
GIÁO TRÌNH
CÂY ĐẬU TƯƠNG
NHÀ XUT BN NÔNG NGHIP
HÀ NI – 2007
giáo trình cây đậu tương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình cây đậu tương - Người đăng: duyenhi14
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
giáo trình cây đậu tương 9 10 986