Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình cây sắn

Được đăng lên bởi Cao Bình
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 4106 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Chương 1
VỊ TRÍ KINH TẾ CỦA CÂY SẮN
 Tầm quan trọng của cây sắn trên thế giới và Việt Nam
 Thành phần dinh dưỡng và giá trị kinh tế của cây sắn


Phân loại, nguồn gốc, vùng phân bố, lịch sử phát triển



Hiện trạng sản xuất sắn trên thế giới và Việt Nam

1.1 Tầm quan trọng của cây sắn trên thế giới và Việt Nam
Sắn (Manihot esculenta Crantz) là cây lương thực, thực phẩm, cây thức ăn gia
súc, cây nhiên liệu sinh học, cây hàng hóa xuất khẩu quan trọng trên thế giới và Việt
Nam. Sắn dễ trồng, ít vốn đầu tư, dễ chế biến xuất khẩu, đạt lợi nhuận và lợi thế cạnh tranh
cao. Sản phẩm sắn rất thông dụng để chế biến xăng sinh học (bioethanol), bột ngọt,
thực phẩm, bánh kẹo, mì ăn liền, ván ép, hồ vải, si rô, nước giải khát, phụ gia dược
phẩm. Sắn là cây tinh bột sự quang hợp theo chu trình C4 nên có khối lượng sản phẩm
và giá trị năng lượng trên một đơn vị diện tích cao hơn nhiều các loại cây trồng khác.
Cây sắn hiện đang được cộng đồng quốc tế quan tâm phát triển để làm nhiên liệu sinh
học và là giải pháp an toàn lương thực hàng đầu của nhiều nước Châu Phi.
Tại Việt Nam, sắn là cây lương thực có diện tích trồng và sản lượng lớn đứng hàng
thứ ba sau lúa và ngô. Toàn quốc hiện có 60 nhà máy chế biến tinh bột sắn đã đi vào
hoạt động với tổng công suất chế biến khoảng 800.000 - 1.200.000 tấn tinh bột sắn và
8 nhà máy chế biến cồn đang được xây dựng (Hoang Kim et al. 2008).Việt Nam hiện
đã trở thành điển hình tiên tiến của châu Á và thế giới trong việc ứng dụng công nghệ
chọn tạo và nhân giống sắn lai (Hoàng Kim, 2003, Hoang Kim et al. 2005). Năm 2007,
sản lượng sắn Việt Nam trên diện tích 560.000 ha đã đạt 8,90 triệu tấn, tăng gấp 4,47
lần so với sản lượng sắn năm 2000 là 1,98 triệu tấn (FAO, 2008), năng suất sắn đạt
15,89 tấn/ ha, tăng 1,9 lần so với năng suất sắn năm 2000 là 8,35 tấn/ ha. Thành tựu
trên chủ yếu là do việc áp dụng các giống sắn mới và kỹ thuật thâm canh.
1.2. Thành phần dinh dưỡng và giá trị kinh tế của cây sắn
1

1.2.1 Thành phần dinh dưỡng.
Củ sắn tươi (Bảng 1.14), phần ăn được có tỷ lệ chất khô 30-40% trọng lượng
mẫu tươi, tinh bột 27- 36%, đường tổng số 0,5-2,5% (trong đó saccarose 71%, glucose
Bảng 1.14 Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của sắn củ tươi (phần ăn được)
so với khoai lang, khoai tây và khoai môn 1/
Thành phần

Sắn

Tỷ lệ chất khô (%)
Hàm lượng tinh bột (%)
Đường tổng số (% FW)
Đạm tổng số (%FW)
Chất xơ (%FW)
Chất béo (%FW)
Chất khoáng (%FW)
Vitamin A (mg/100gFW)
Vitamin C (mg/100gFW)
N...
Chương 1


 !"#
$%&'()*(+,*(%"-!.
/'012
 !"#$%&'()(*+(,
Sắn (3&4%4 Crantz) cây lương thực, thực phẩm, cây thức ăn gia
súc, cây nhiên liệu sinh học, cây hàng hóa xuất khẩu quan trọng trên thế giới và Việt
Nam. Sn dtrng, ít vn đu tư, d chế biến xut khu, đt li nhun và li thế cnh tranh
cao. Sản phẩm sắn rất thông dụng để chế biến xăng sinh học (bioethanol), bột ngọt,
thực phẩm, bánh kẹo, ăn liền, ván ép, hồ vải, si rô, ớc giải khát, phụ gia dược
phẩm. Sắn là cây tinh bột sự quang hợp theo chu trình C4 nên có khối lượng sản phẩm
giá trị năngợng trên một đơn vị diện tích cao hơn nhiều các loại cây trồng khác.
Cây sắn hiện đang được cộng đồng quốc tế quan tâm phát trin đm nhiên liu sinh
hc và là giải pháp an toàn lương thc ng đầu ca nhiu nưc Châu Phi.
Ti Việt Nam, sn là cây lương thực có diện tích trng và sn lưng ln đứng ng
thba sau lúa và ngô. Toàn quốc hiện 60 nhà máy chế biến tinh bột sắn đã đi vào
hoạt động với tổng công suất chế biến khoảng 800.000 - 1.200.000 tấn tinh bột sắn
8 nhà máy chế biến cồn đang được xây dựng (Hoang Kim et al. 2008).Việt Nam hiện
đã trở thành điển hình tiên tiến của châu Á thế giới trong việc ứng dụng công nghệ
chọn tạo và nhân giống sắn lai (Hoàng Kim, 2003, Hoang Kim et al. 2005). Năm 2007,
sản lượng sắn Việt Nam trên diện tích 560.000 ha đã đạt 8,90 triệu tấn, tăng gấp 4,47
lần so với sản lượng sắn năm 2000 1,98 triệu tấn (FAO, 2008), năng suất sắn đạt
15,89 tấn/ ha, tăng 1,9 lần so với năng suất sắn năm 2000 8,35 tấn/ ha. Thành tựu
trên chủ yếu là do việc áp dụng các giống sắn mới và kỹ thuật thâm canh.
-&+&.&/(&/01*+(234(&' !"#$
1
Giáo trình cây sắn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình cây sắn - Người đăng: Cao Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Giáo trình cây sắn 9 10 310